BOOM I SVERIGE FÖR NYSTARTADE FÖRETAG

Förbundets jurist kommer i nästa nummer av Bra Affärer att lämna en del tips om vad man bör tänka på när man ska starta eget. Samtidigt som vi förbereder detta nummer kommer det nya uppgifter om hur småföretagandet i Sverige börjat växa.

Nyföretagarcentrum meddelar att under augusti i år registrerades 15,5 procent fler aktiebolag än under samma månad förra året. Förbundet hälsar dessa uppgifter med glädje även om mycket förväntas också av dessa nya företag. De ska finansiera välfärden och pensionerna och så fort som möjligt ge anställning åt alla dem som står utanför arbetsmarknaden. De ska också förbättra miljön och ta ett socialt ansvar.

Under årets första åtta månader registrerades 47 836 nya företag. Det är drygt 20 procent fler än under samma period 2010. Av alla nya företag är 6 av tio företag aktiebolag.

Tydligen är det så att det är många unga människor som startar aktiebolag och då framför allt unga kvinnor. Att det är så många aktiebolag beror på att man i denna företagsform har lättare för att hålla isär egna pengar och bolagets. Det finns även andra fördelar när det gäller sjukregler och Försäkringskassan. Byggindustrin och tjänstesektorn är de branscher som ökar mest. I storstadsregionerna är det detaljhandeln som är mest intressant.

Förbundet anser att det alldeles uppenbart att det behövs fler småföretag i Sverige men det är också avgörande att de redan existerande företagen växer. Förbundet anser att en rejäl sänkning av arbetsgivaravgifterna och en förenkling av alla de regler som omgärdar företagandet måste till för få de nuvarande företagen att växa.

Det är nu därför läge för alla politiska partier att engagera sig i de frågor som rör småföretagandet. Inte minst när det gäller reglerna för offentlig upphandling. Där måste vården sluta att göra stora upphandlingar och istället bli mottagliga för småskaliga lösningar.

Djursholm den 6 september 2011

Wiggo Lindgren

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen