Brev till näringsministern

Ang regeringens löften om regelförenklingar

Hej!

Jag heter Lina och bor i Malmö. Jag är utbildad kemiingenjör som startade eget 2002. Jag har en enskild firma och skriver, översätter och granskar alla typer av dokument som finns inom läkemedels- och kemiindustrin, t.ex. patentdokument och dokument som berörs av bestämmelserna i EU:s REACH. Jag njuter av att få använda både mina kemiska och språkliga kunskaper. Jag trivs väldigt bra med min arbetssituation och att vara företagare. Jag skulle vilja berätta lite om hur det är att vara ensamföretagare utan anställda eftersom jag tycker att det är en aning för mycket fokus på de som anställer.

Jag skriver därför att jag inte tycker att förbättringar har inträffat för mig som företagare.

Jag har inga anställda eller behov av lån så förbättringar på dessa områden har inte påverkat mig alls. Det enda som ”förbättrats” för mig som företagare är skatteavdraget för inkomst som jag ändå fått nytta om jag var anställd, dvs. de stora förbättringarna för mig som ensamföretagare utan anställda har inte skett trots att regeringen verkar vilja satsa på småföretagen. Under senaste valet var företagare populära att uppmärksamma men inte så mycket mer. Det sägs ju ofta att den vanligaste formen av företagare är egenföretagare utan anställda men det har mest satsats på mellanstora företag med anställda. Jag har haft lite planer på att anställa men som egenföretagare känns det osäkert, speciellt eftersom mina arbetsuppgifter är så kunskapsintensiva.

Det som skulle påverka mig mest i positiv riktning är regelförenklingar, mindre byråkrati och rättvisare fördelning mellan vad jag betalar i skatt och egenavgifter och vad jag kan använda mig av om jag är sjuk eller får barn. Dessutom önskar jag att attityden mot mig som företagare förbättrades. Rent allmänt verkar personer och myndigheter i allmänhet ha konstiga attityder och åsikter om företagande, t.o.m. mina egna vänner. Det är ganska ofta jag får höra att det är ”mycket säkrare att vara anställd” (som om jag var konstig för att jag väljer att vara egenföretagare) eller ”oj, vad jobbigt”. Det är sällan som någon är positiv. Personer som arbetar i kundtjänsten för myndigheter som Försäkringskassan eller Skatteverket har sällan någon specialkunskap om just företagande eller verkar inte vara pålästa. Det blir en väldig osäkerhet när man inte kan vara säker på riktiga besked.

 

Följande situation är kanske en liten småsak men det påverkar mig i ganska hög grad beträffande administrativ börda. Det var verkligen positivt för mig att jag slapp att lämna skattedeklarationen varje månad. Jag lämnar den nu var tredje månad och det är jättebra och känns rimligt. Den positiva känslan fick jag dock inte ha så länge eftersom det kom ett nytt beslut att jag som tjänsteföretag ska lämna periodisk sammanställning. Nu är det så att jag lämnar skattedeklaration och sammanställningen för samma månader fast inlämningstiden är månaderna efter varandra, dvs. periodisk sammanställning för oktober-december 2010 lämnade jag in i januari och nu i februari ska jag lämna in skattedeklaration för samma månader. Jag har alltså inte längre någon egentlig nytta av att lämna in var tredje månad eftersom jag nu ska lämna in en annan blankett månaden efter. Det hade varit rimligt att lämna in båda blanketterna samma månad, var tredje månad, eftersom det är samma månader som ska redovisas. Jag har påtalat detta för Skatteverket men om det sker någon förändring vet jag inte. Detta är säkert bara ett exempel på osmidig byråkrati för företagare som försvårar och tar tid från min verkliga verksamhet.

Sammanfattningsvis angående inkomstskatteavdraget så betalar jag gärna skatt om jag vet att den används för trygghetssystemet som jag anser är en viktig del av vårt samhälle. Det jag skulle vilja ha mer fokus på är minskad byråkrati, enklare regler, bättre rättsskydd för företagare, t.ex. skydd mot bluffakturor som är ett ganska stort problem, och bättre attityder och mer kunskap från myndigheter. Det ska naturligtvis finnas möjlighet att prata med representanter för t.ex. Försäkringskassan som har kunskap om och är insatta i företagande.

 

Vänliga hälsningar,

 

Lina

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top