Egna företagare utan sjukpenning!

Visste du att egna företagare sedan 1:a juli inte har rätt till någon som helst ersättning vid normal sjukfrånvaro på upp till en vecka!? När jag nämner detta för vänner och bekanta som har en anställning blir de förvånade och tror att jag driver med dem.

”-Så trots att du betalar sociala avgifter precis som arbetsgivaren gör
på min lön, så får du INGENTING om du är sjuk!?”
”-Nej, svarar jag, bara om jag är sjuk i mer än i 7 dagar.”
”-Det är ju inte klokt!”

ALLA jag talat med tycker det är helt vansinnigt, och nämner följande skäl:

1. ”Det är ju diskriminering!”
Varför ska egna företagare diskrimineras jämfört med löntagare?

2. ”Man slår ju undan benen på egna företagare!”
Vad hände med regeringens vallöfte om att göra det lättare för företagare?

Redan tidigare var det svårt för en egenföretagare att vara hemma om
han/hon var sjuk eftersom verksamheten blir lidande, och därmed
inkomsterna. Nu är det nästan omöjligt att vara hemma, trots att man är
sjuk – NOLL KRONOR i ersättning…

3. ”Då måste ju företagaren arbeta trots att han är sjuk!”
Följden blir dels att kunder och anställda smittas, och att företagarens
långsiktiga hälsa äventyras, med längre sjukskrivning och eventuell
nedläggning av verksamheten som följd…en ond spiral nedåt…

4.”Som egenföretagare skulle jag aldrig våga anställa!”
Har man anställda som är beroende av att företagaren genererar intäkter
slår det dubbelt så hårt ekonomiskt om han/hon är sjuk och måste vara
borta från jobbet.

Inte nog med att företagaren får NOLL KRONOR i ersättning, han måste
dessutom betala de anställdas löner ur egen ficka…

5. ”Detta tvingar ju egna företagare att ta ut svarta inkomster!”
Den största anledningen för en företagare att ta upp inkomsterna vitt,
var tidigare att han/hon vid eventuell sjukdom skulle få en viss ersättning.

Med de nya reglerna får han/hon NOLL KRONOR, trots inbetalning förutom
av statlig och kommunal inkomstskatt på ca 30 procent även de sociala
avgifterna på ytterligare ca 30 procent av inkomsten.

Om man inte får någon som helst ersättning vid normal sjukdom, varför då
betala drygt 60% av inkomsten i skatt och sociala avgifter, om man kan
undvika det? Detta uppmuntrar alla som KAN att ta ut inkomsterna
”skattefritt”…

6. ”Hur i helsike har man lyckats införa dessa vansinniga regler?”
Inte nog med att dessa nya regler smyginfördes mitt i sommaren, just som
de flesta går på semster, de verkar heller inte ha genomgått sedvanliga
remissrundor hos berörda branschorganisationer. Och om det HAR gjort
det, varför har Företagarna och Småföretagarnas Riksförbund inte
protesterat så att det hörts…för nog borde väl de ha reagerat KRAFTIGT!

7. ”Hur har du blivit informerad innan reglerna infördes?”
I mitten av juni, just som semestrarna skulle börja kom det ett
informationsblad på två A4-sidor från Näringsdepartementet.

I den låter man på olika sätt påskina att regeländringen är till fördel
för mig som egen företagare genom att säga att:

”Syftet med förändringarna är att… stärka tryggheten och öka
valfriheten för etablerade företag…”

På vilket sätt stärker det tryggheten att veta att man har 7 dagars
karenstid, istället för en!? Snarare gör det att man känner sig
diskriminerad, och klassad som tredje klassens invånare, utan någon
trygghet alls!

Valfriheten består i att man istället för 7 dagars karenstid kan välja
14, 30, 60 eller 90 dagars karens, och på så vis få en nedsättning av
sjukförsäkringsavgiften med futtiga 0,10 till 0,56 procent! Snacka om
att Försäkringskassan tjänar mycket pengar på detta!

”…samt göra det mindre riskfyllt att anställa.”
Det finns INGET i de nya reglerna som gör det mindre riskfyllt att
anställa, tvärtom!

”..för att stärka incitamenten att starta, driva och utveckla företag.”
Effekten blir precis TVÄRTOM!

Det verkar som att en person/grupp har formulerat syftet med
förändringen, och
några andra har utformat reglerna så att effekten blir tvärt om. För det
kan väl inte vara så att man från Näringsdepartementet vill få
egenföretagare ATT TRO en sak, medan det i verkligheten blir på ett
annat sätt?

Dessutom är informationen FELAKTIG! Det står följande:
”Särskilda regler för dem som ofta är sjuka
Nuvarande regler för återinsjuknande fortsätter att gälla. Det innebär
att om en egenföretagares sjukperiod börjar inom 20 dagar efter
föregående sjukperiods slut, ska de båda perioderna anses som en
sjukperiod vid beräkning av den valda karenstiden.”

Döm om min förvåning när jag efter en första sjukperiod på nytt
insjuknat och nekas någon form av ersättning med motivering att den
grundläggande karenstiden är 7 dagar. Vid samtal med handläggaren blev
jag informerad om att regeln om återinsjuknande inte gällde mig, bara om
man hade en längre karenstid än 7 dagar!

Som jag ser det har Försäkringskassan tolkat regeringens regler till min
och alla egenföretagares nackdel, men till sin egen fördel, och utfärdat
direktiv till handläggarna i enlighet med detta.

Det kan ju inte vara riktigt att Regeringskansliet uttrycker en sak på
sitt informationsblad beträffande regler om återinsjuknande – och
Försäkringskassan tolkar och genomdriver den på ett helt annat sätt!

Vore intressant att höra vad representatanter för Näringsdepartementet
och Småföretagarnas Riksförbund har att säga om detta!

Desillusionerad småföretagare
(företagare sedan 21 år tillbaka)

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen