Inget statligt stöd

Som jag påpekat i tidigare artiklar har Sverige valt att inte stödja tillväxten i redan etablerade småföretag.

Istället satsar man hela tillväxtbudgeten på nya etableringar (i förhoppningen att nya idéer skapar nya företag, och nya företag skapar nya anställningar).

Tillväxtverket skriver på sin hemsida: “Tillgången till finansiering är viktigt för att främja entreprenörskap. Små och medelstora företag behöver pengar för att starta, växa och utvecklas.” Men för redan etablerade småföretag är tillgången till statliga bidrag näst intill obefintlig!

Varför är det så?
Är detta är en medveten strategi? Det tycks vara så eftersom förordning 200:283 i Svensk författningssamling tydligt markerar att bidrag inte ska ges till vilka företag som helst (även om de behöver det). Bland annat bör inte bidraget delas ut om det ”… kan komma att påverka konkurrensförhållandena på den marknad där verksamheten skall bedrivas.”

Men vilka företag är inte ”konkurrensutsatta”?
I praktiken får endast ett extremt fåtal av alla småföretag som behöver utvecklas göra det, och det är staten som sätter käppar i hjulen.

Finns det hopp?
Vissa länsstyrelser är medvetna om detta, och försöker finna vägar för att ge de små företagen stöd. Länsstyrelsen i Västernorrland har exempelvis genom Kompetensbollen 2009/2010 månat om småföretag. Bidraget har gjort det möjligt att genomföra nulägesanalyser som avslöjar vilka hinder som står i vägen för bolagets tillväxt.
Men länsstyrelserna är inte lika. Två företag i olika län ansökte om bidrag – det ena beviljades, men inte det andra. Trots att båda var lika stora (30 anställda), verkade i samma bransch, och behövde samma utvecklingsstöd. Ett helt annat företag fick avslag på en ansökan om 50 000 kronor. Anledningen? Företaget ”behövde det inte”, trots att syftet med pengarna var att finna och avlägsna hinder inom företaget för att göra det möjligt att fördubbla antalet anställda inom två år.
Med tanke på hur många miljarder som investeras i nystartade bolag måste vi stanna upp och fundera.

Sammanfattning
Hur länge ska vi fortsätta låta små företagare i Sverige kämpa i åratal utan tillväxt? Dessa småföretag är ”gåsen med guldäggen”, de finns överallt och har potential att växa och anställa fler människor än alla de stora svenska bolagen tillsammans – men vi struntar i dem!
Om jag skulle önska mig något från staten vore det en särskild ”Tillväxttillskotts-check” som skulle vara tillgänglig för alla små företag som behöver det! Oavsett fysisk placering eller vilka produkter/tjänster de säljer. Det skulle vara den i särklass mest kostnadseffektiva investering staten kunde göra för att hjälpa småföretag att växa.

BCM-QMS Swedens ägare Myles Dean är amerikan och företagsledningskonsult i Norrl

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top