LAS, små företag

Regler med motsatt effekt, Degerfors Laboratorium AB

Vi är ett litet Ackrediterat företag med 4 (tidigare 5) anställda och årsomsättning ca 5 mkr. När lågkonjunkturen slog till varslade jag om uppsägning av en person. Företaget startade 2004 med övertagande av personal från Outokumpu. I starten var vi 4 personer, jag som VD och huvudägare samt tre personer från Outokumpu, personer son har under många år arbetat på labbet. Tillkom under 2006 en högskoleutbildad person på först halvtid och 2008 på 75 % som tar hand om kvalitetssäkringen.

 

Vid uppsägningen gjordes 2 undantag  samt undantag pga kompetens, krav högskoleutbildning. Kvar blev en 57 år gammal laborant. Vi var inställda på 6 månaders uppsägning men pga hans ålder samt tillgodoräknande av tidigare anställningstid (övertagande) så blev uppsägningstiden 12 månader + återanställningsgaranti på 9 månader. Detta medförde en ökad kostnad för företaget på 250 kkr.

 

Om lågkonjunkturen slagit hårt på oss som för andra företag så hade vi inte klarat av denna oplanerade extra kostnad utan måste behålla uppsagd person och sagt upp någon annan.

 

Eftersom den uppsagda personen ej klarade av alla moment så hade även detta inneburit avsevärda problem med facit i hand hade vi ej klarat oss.

 

LAS skall vara ett skydd för den anställde men också för företaget med undantagsregeln. I detta fall har undantagsregeln använts men med tillskottet om ålder så ställs företaget i detta fall inför en nästan omöjlig uppgift.

 

Förslag:
Tillägget om de över 55 års ålder som uppsägs tas bort för små företag.

 

Med vänlig hälsning
Svenerik Bäckman

VD

Degerfors Laboratorium AB

Tel 0702917170

sebackman@degerforslab.se

www.degerforslab.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen