LO ser företagande statistiskt

LO ser statiskt på företag och företagandet. Goda tider många anställda, dåliga tider få anställda.

Företag kan ha bra produkter som hävdar sig viss period, för att sedan ha en sämre utveckling beroende av flera faktorer. Vi har sett flera exempel inom t.ex. varvsindustri och elektronikindustri. Ibland sker innovationer som mer eller mindre tar bort en yrkesgrupp.

 

Skulle vi ha ett system med mer eller mindre livstidsanställningar, så finns det ingen möjlighet för nya företag och rekrytera arbetslösa och skapa en tillväxt.  Det finns en mängd faktorer som gör att små företag inte har tillväxt (t.ex. kapitalbrist, kunskapsbrist, ovilja m.m.) en av dessa är tillgång på personal. Det finns i Sverige ett antal företag som mer eller mindre alltid söker personal. En möjlighet att få ny personal och ofta
mycket kvalificerad är när behovet minskar hos andra företag.

 

Om LO:s modell att låsa kvar och statligt finansiera ej sysselsatta personer, istället för att frigöra de som den resurs de är, till andra företag och kanske ibland också som egna företagare. Så använder vi samhällets resurs mycket destruktivt.

 

Tänker man sig ett exempel där ett företag har 10 för många anställda p.g.a. minskad order och LO modellen går in och betalar för de ska sitta och vänta på bättre tider. Att det samtidigt är ett annat företag som behöver 10 anställda med den kompetensen och inte kan ta nya order för de saknar personal. Då har vi skapat ett ineffektivt
samhälle både ekonomiskt och mänskligt.

 

Självklart finns det övergångsperioder och problem, men där har samhället andra funktioner och skyddsnät. Flexibel arbetsmarknad är också en hörnsten i alla som söker tillväxt och bra utveckling för anställda.

 

Det finns bara en väg till ökad sysselsättning och det är att företag behöver fler anställda. För att behöva fler anställda måste det vara gynnsamt att anställa fler.

Sveriges småföretagare har en enorm tillväxtpotential som med rätt styrmedel är en ekonomimotor för hela Sverige. Stöd den, motverka inte.

 

/Anders Fintling

Läs hela artikeln här:
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/274E221177595BEAC12578220037679C

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top