Politikerna lyssnar inte på småföretagarna

Införd i HD 29/3 2012

Här på debattsidan har representanter för Alliansen resp. Socialdemokraterna på senare tid i flera inlägg hävdat att deras politik är bäst för att få bättre fart på svenskt företagande och att sänka framför allt ungdomsarbetslösheten.

Vi inom Småföretagarnas Riksförbund (Småföretagarna) med över 20 000 medlemmar (uppnått efter endast 2 års verksamhet) menar att i stort sett alla åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas är konstruktioner skapade av politiker över huvudet på de som verkligen skulle kunna bidraga till att dessa mål nås. Man lyssnar inte på Sveriges småföretagare. Tvärtom anses våra åsikter vara ”särintressen”

Exempel på detta är ”Jobbskatteavdragen” som kostat staten över 100 miljarder i skatteintäkter. Vid utvärderingar nyligen sägs att det inte kan påvisas att dessa avdrag har gett någon nämnvärd positiv effekt på antalet jobb som skapats. Däremot har de klart främjat Moderaternas väljarantal. Småföretagarna har inte i princip något emot jobbskatteavdragen men vi tror att större effekt skulle ha nåtts om dessa pengar används till att direkt stimulera företagsamheten i landet.

Alliansen framhåller också att de gjort mycket för att minska regelkrånglet för företagen. Maud Olofsson sa 2006 att regelbördan skulle minskas med 25 % men häromdagen konstaterade Riksrevisionen att det inte hänt särskilt mycket på det området. 73 % av företagarna i landet säger sig inte ha märkt någon förändring. En rejäl bakläxa åt regeringen.

Regeringen hävdar också hela tiden att halveringen av arbetsgivaravgifterna för ungdomar under 25 år är en åtgärd som skapat massor av jobb för ungdomar. Enligt utvärderingar som nu gjorts är kostnaden för åtgärden mer än 15 miljarder kronor. Trots detta tycks ungefär samma antal ungdomar vara i arbete nu som före reformen.

I Sverige är det så att all nettotillväxt av antalet anställda under senare år skapats av de mindre företagen medan storföretagen tvärtom minskat antalet anställda här hemma men expanderat utomlands. Dessutom tycks de senare vara väldigt dåliga på att betala bolagsskatt i Sverige vilket kostar staten många miljarder i intäkter. Småföretagen beskattas och avgiftsbeläggs emellertid så mycket det rimligtvis går och lite till.

Småföretagarna har konstant under hela vår verksamhet hävdat att enda sättet att verkligen få bättre fart Sveriges ekonomi och minska arbetslösheten (inte minst för ungdom) är att stimulera Sveriges småföretagare till att växa och anställa fler medarbetare. Enligt undersökningar vi gjort bland våra medlemmar vill mer än hälften anställa men orkar inte ekonomiskt eller vågar inte på grund av alla risker det medför.

Exempelvis kan Sjuklöneansvaret för de första 14 dagarna för ett litet företag medföra antingen ekonomisk katastrof eller leda till att ägaren får dubbla sin arbetsinsats. Denna risk anges av det stora flertalet, i de enkäter vi gjort, som det största hindret för att nyanställa. Att ta bort sjuklöneansvaret för företagen och ta bort den ekonomiska risken skulle kosta staten ca 10 miljarder kronor per år. Om man begränsar det till företag med högst 10 anställd skulle det kosta ca 2 miljarder. Jämför detta med kostnaderna för de åtgärder som nämns ovan. Effekten av åtgärden skulle enligt våra undersökningar bli dramatisk.

Lennart Erlandsson

Ängelholm

Småföretagarnas Riksförbund

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen