Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Senaste nytt från oss

El

Sten Lindgren delar insikter och åtgärder kring elpriset

Sten Lindgren berättar om förbundets arbete med höga elpriser och det brev de skickade till Klimat- och näringsdepartementet. Under en hösthearing med olika experter och politiker diskuterades problemet, där endast Vänsterpartiet visade intresse. Elskatten höjs med nio procent, vilket är orimligt jämfört med produktionskostnaden. Förbundet har skrivit ett brev till näringsdepartementet och ifrågasätter om elprismodellen

Läs mer »

Intervju från hearing om elmarknaden – Mikael Odenberg

Mikael Odenberg delar med sig av viktiga insikter om elmarknaden. Sverige står inför utmaningar på elmarknaden, särskilt när det gäller höga och volatila elpriser. Trots dessa problem betonar Odenberg att den underliggande elmarknaden är ganska robust med betydande elöverskott. För att säkerställa en stabil och hållbar elförsörjning i framtiden krävs dock betydande åtgärder inom energipolitiken

Läs mer »

Intervju från hearing om elmarknaden – Jonathan Lindgren

I en nyligen genomförd hearing om elmarknaden delade Jonathan Lindgren, talesperson för villaägarna, sina insikter. Han uttryckte stor oro för den kommande vintern och pekade på den sårbara elmarknaden. Lindgren påpekade att elmarknaden är instabil och känslig för störningar, vilket kan skapa nya prishöjningar. BEVAKA VÅRT PÅVERKANSARBETE OM SVERIGES ENERGIMARKNAD HÄR

Läs mer »

Intervju från hearing om elmarknaden – Erik Sjölander

Mats Eriksson och Erik Sjölander diskuterade hearingen om framtidens elmarknad. Sjölander uttryckte sitt hopp om att politikerna skulle erkänna att elmarknaden i Sverige inte fungerar som den borde. Han önskade att de skulle våga fatta besluten som behövs för att skapa en mer pålitlig och stabil elmarknad och undanröja osäkerhet och prisvariationer. Han uppmanade politikerna

Läs mer »

Intervju från hearing om elmarknaden – Ulf Dahlsten

Den 19 september arrangerade Småföretagarnas Riksförbund en hearing om elmarknaden. Vi träffade därefter Ulf Dahlsten som summerar en intensiv dag där elförsörjningen fram till 2035 var i fokus. Diskussionerna kretsade kring den ökande oron bland företag och energiproducenter gällande den framtida elförsörjningen. Trots planer på att bygga gröna industrier och genomföra omfattande omställningar finns det

Läs mer »

Elprischock: 250 miljarder kronor i övervinst – Kan det jämföras med kaffepriset?

I diskussionen mellan Bengt Ekenstierna, Therése Hindman Persson och Ulf Dahlsten belyses utmaningarna inom energimarknaden och prisökningarna på el. Ekenstierna ifrågasätter varför den nuvarande modellen genererat över 250 miljarder i övervinst till elproducenter, svenska kraftnät och finansdepartementet, och efterfrågar ansvar från expertmyndigheterna. Therése Hindman Persson förklarar att prisökningarna var en följd av externa händelser, inklusive

Läs mer »

Intervju från hearing om elmarknaden – Michael Lyckhagen

Den 19 september arrangerade Småföretagarnas Riksförbund en hearing om elmarknaden. Vi träffade därefter Michael Lyckhagen som delar sitt perspektiv från Norrland, där småföretagare är i fokus. Han betonar den glädje och hopp som kommer med möjligheten att påverka politiken och att politikerna kan förstå de behov och utmaningar som småföretagare står inför. Det är en

Läs mer »

Hearing om elmarknaden

Den 19 september arrangerade Småföretagarnas Riksförbund en hearing om elmarknaden. Hearingen kommer i efterhand sändas på SVT Forum, men inget datum finns i dagsläget. Hearingen förbereddes och genomfördes i samarbete med framtidssmedjan Elders, där inte minst dess ordförande Ulf Dahlsten lagt ner ett stort arbete på förberedelser och rekrytering av medverkande. Anledningen till att förbundet

Läs mer »

Hearing om framtidens elmarknad

Den övergripande frågan för oss i Sverige är hur låga och stabila elpriser, som är så viktiga också för den gröna omställningen inte minst inom industrin, skall kunna garanteras i hela landet. Särskilt under den nu överblickbara tiden fram till 2035, då vi eventuellt kan ha nya förutsättningar med bl.a återuppbyggd kärnkraft.

Läs mer »

Bra möte i riksdagen

Bland många av årets möten med politiken träffade Sten Lindgren, förbundssekreterare för Småföretagarnas Riksförbund Lorena Delgado Varas, ledamot av partistyrelsen samt riksdagsman för Vänsterpartiet. Lorena är bl a ersättare i närings- och utbildningsutskottet. Det blev ett bra samtal om olika aktuella frågor (aktuella både inom förbundet och inom partiet) som: Bra möte som vi gärna

Läs mer »

Elstöd behövs även för företag i Norrland

Mats har träffat Joakim Nilsson som driver Järnvägsgrillen, för att prata om deras 34 år som familjeföretag och vilka utmaningar de har mött. Under pandemin har dem klarat sig relativt bra och även under senaste tiden med höjda matpriser och en pågående lågkonjunktur har de lyckats överleva. Det som oroar Joakim är de extrema elpriserna,

Läs mer »
Rulla till toppen