Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

ELUPPROP

Med detta upprop vill vi inom Småföretagarnas Riksförbund varna för konsekvenserna för landets småföretagare, för landets ekonomi och sysselsättning, av att inget händer med elpriserna.

Få småföretag har buffertar för att hantera dagens extrema elpriser, allra minst i kombination med en nyligen genomliden pandemi, ett ökande kostnadstryck och en annalkande lågkonjunktur.

I en nyligen sammanställd rapport visas att Sverige är bäst på att stötta elproducenter och sämst på att stötta hushåll och företag under elkrisen. (klicka för källa)

Många småföretagare frågar sig nu hur det ska gå att få ihop bokslut och budgetar, betala in skatter och arbetsgivaravgifter. Tålamodet kan ta slut både inom företag och myndigheter när man inte vet vilka värden som ska in i bokföringen. Regeringen gör tyvärr inget för att stötta näringslivet trots att möjligheterna finns.

DU SKRIVER UNDER HÄR NEDAN

Småföretagare landet runt gör gemensamt detta upprop för att sätta press på regeringen och våra politiker. Det är dags för landets styrande politiker att ta ansvar och genomföra åtgärder som kan rädda livskraftiga företag och jobb, här och nu:

  • Sänk elskatten till 0,6 öre i skatt per kWh för alla bolag/privatpersoner omedelbart och retroaktivt från 1 januari 2023.
  • Retroaktivt införande av den obligatoriska EU 2022/1854 med sänkt elpris för småföretag.
  • Klargör omedelbart övriga åtgärder kopplade till återbetalning/stöd till småföretagen

Gör om prismodellen, det är orimligt att konsumenters och småföretags elpriser ska styras av vad gasbaserad el-generering kostar, förslag på lösningar finns.

Kvällen före publiceringen av detta upprop presenterade regeringen ”nya detaljer om elstödet till företag”. Stödet föreslås uppgå till 50 respektive 79 öre per kilowattimme och beräknas utifrån den el som förbrukades under perioden oktober 2021 – september 2022 och kan sökas från den 30 maj. Dessa åtgärder är givetvis välkomna. Vi menar ändå att skälen för uppropet kvarstår eftersom förslaget kan beskrivas som för lite och för sent.

Håller du med? Ju fler som skriver under, ju mera tyngd blir det i våra budskap från Småföretagarnas Riksförbund!

SKRIV UNDER HÄR

NEDAN FINNER DU VÅRT KONTINUERLIGA PÅVERKANSARBETE

Elupprop

Visst kan man göra något åt elpriserna!

Alla småföretagare är sedan länge hjärtligt trötta på elpriserna. Det förefaller inte finnas någon lindring i sikte, det blir jobbigt kommande vinter och då ska småföretagarna dessutom tampas med höga räntor, andra kostnadsökningar och en försämrad konjunktur. Inom Småföretagarnas Förbund har vi under en längre tid argumenterat för behovet av förändring vilket skett genom debattartiklar,

Läs mer »
Elupprop

Intervju om elstödet

Vi har fått vänta länge på detta ”stöd” som egentligen är återbetalning av inbetalade pengar som är en slags straffskatt för att distributionen av el inte funkar som den ska i Sverige. Nu går det snart att söka detta stöd, tidigast den 30 maj och sista ansökningsdag är den 23 september. En sak vi vill

Läs mer »
Elupprop

“Så här får det inte lov att vara, det här är sjukt”

Jeanette Bohman fick precis elräkningen för december månad på verksamheten Skivarps Gästgivargård. 50 000 kr ligger elräkningen på, för en verksamhet som hållit allt stängt och där merparten av uppvärmningen sker med pellets. Hon undrar vad räkningen legat på om de hade haft öppet? Jeanette känner sig uppgiven och ledsen. Hon menar på att småföretagarna

Läs mer »
Elupprop

Vintersäsongens småföretagare om elkrisen

Jonas driver fjällhotell i Sälen genom olika kriser och har trots det en positiv inställning.– Det där med hur dagen ska bli det kan man bestämma på morgonen redan, att bestämma sig att det här ska bli bra så blir det oftast bra, säger Jonas. Mats träffar Jonas som är en av ägarna till Olarsgården,

Läs mer »
Elupprop

Ständigt dessa elpriser!

Inom Småföretagarnas Riksförbund möts vi förståeligt nog av en växande frustration och ilska över att inget händer med elpriserna, en del vill starta ett eluppror. Vi har argumenterat i olika sammanhang i debattartiklar och i andra kontakter med media om vad som är fel. I korta drag är vårt budskap: Inga småföretag har buffertar för

Läs mer »
Elupprop

EU-förordningen om pristak på el är en bättre modell än det svenska elstödet

Småföretagarnas Riksförbund som representerar cirka 30 000 småföretag har nyligen besvarat en remiss om elstöd till företagen. Landets småföretag är hårt ansatta av pandemins följdverkningar, extrema energipriser, höga räntor och en annalkande lågkonjunktur. Förbundets har under lång tid efterlyst ett mer aktivt agerande i syfte att minska de negativa effekterna av elpriserna på det småskaliga

Läs mer »
Elupprop

Småföretagarna har tröttnat på att vänta på besked om elpriserna

Småföretagarna har tröttnat på att vänta på besked om elpriserna Småföretagarnas Riksförbund går nu ut med ett upprop och namninsamling. Detta är en protest mot regeringens passivitet när det gäller de 30 000 småföretagare som förbundet representerar och som drabbats av de extremt höga elpriserna. Sanningen är tyvärr att regeringen i stort sett inte gjort

Läs mer »
Elupprop

Hög tid att agera på elpriserna regeringen!

Idag lämnar Småföretagarnas Riksförbund sitt remissvar avseende regeringens senaste paket för att komma åt de höga elpriserna. Det handlar om införande av ny EU-förordning med goda ambitioner och som kan ses som ett steg i rätt riktning. Ambitioner och steg som regeringen dessvärre avstår från att föreslå i Sverige. Regeringens hantering av elpriserna ligger långt ifrån de

Läs mer »

HUR KAN DU STÖTTA VÅRT ARBETE?

Elupprop

Småföretagarnas Riksförbund om regeringens pressträff om elstöd till företag

Småföretagen i Sverige hade förväntat sig mera konkreta besked än vad som gavs på pressträffen, där främst två besked gavs: Ett uppdrag till Svenska kraftnät om en ny ansökan till Energimarknadsinspektionen för att kunna betala ut pengar till näringsidkare och juridiska personer. Anmälan till EU-kommissionen om statsstödsgodkännande gällande ett elstöd till elintensiva företag, vilket aviserades

Läs mer »

Småföretagarnas Riksförbund är en politiskt obunden aktör som kämpar för småföretagarnas villkor för att kunna driva sin verksamhet på ett tryggt, enkelt och lönsamt sätt.

öppna värdegrunder

Elupprop

Lista källor

Vi väljer att arbeta på ett sådant sätt där vi listar alla våra källor för att möjliggöra granskning av vårt arbete på ett transparent sätt.

Elupprop

Öppen data

All informations ska enkelt kunna källas, granskas och ställas mot varandra för att kunna härledas på ett enkelt sätt i den politiska processen och dess beslutsvägar.

Elupprop

Creative Commons

Vi uppmanar till spridning utav vårt material under "creative commons" där vi gärna ser till att du källar och länkar till denna sida och förbundets arbete.

Elupprop

Publicering

All information kommer att publiceras på flera kanaler för att på ett enkelt sätt kunna leda till kunskapsdelning i ett upplysningssyfte.

Elupprop

Kontribuera

Du kan vid vilket tillfälle som helst kontakta oss för att kunna kontribuera till detta arbete. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post.

Elupprop

Beslutsunderlag

Vårt arbete ska kunna användas som korrekt beslutsunderlag i hur du som småföretagare ska kunna manövrera i politiska beslut, men även i hur du ska kunna komma att påverka genom din konsumtion och opinion.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen