VÅRT PÅVERKANSARBETE OM
SVERIGES ENERGIMARKNAD

Anledningen till att förbundet engagerar sig är de problem som en illa fungerande elmarknad medför för småföretagen. Det handlar bl a om att småföretagen är hårt drabbade av elpriserna eftersom man har små marginaler, högre skatter och sämre priser än storföretagen och finns mest på en hemmamarknad där det är svårt att föra kostnadshöjningar vidare.

Vi lyfter upp följande:

Påverkansarbete i ordnad tidsföljd:

Pressmeddelanden:

Remissvar:

Vårt upprop:

Energi - Påverkansarbete

Elupprop

ELUPPROP Med detta upprop vill vi inom Småföretagarnas Riksförbund varna för konsekvenserna för landets småföretagare, för landets ekonomi och sysselsättning, av att inget händer med elpriserna. Få småföretag har buffertar

Läs mer »

Drivkraften bakom arbetet

Energi - Påverkansarbete

Sten Lindgren (Stockholm)
Förbundssekreterare

Engagerad i förbundet sedan:
2018

Nuvarande roll i Småföretagarnas Riksförbund:
Förbundssekreterare, Ledamot i styrelse och AU samt deltar i det näringspolitiska arbetet.

Kontakta gärna Sten om du har frågor om förbundets påverkansarbete som berör Sveriges framtida elmarknad och energifrågor 
E-post: sten.lindgren@smaforetagarna.se

Tidigare arbeten

Energi - Påverkansarbete

Bilismen – Politiska förslag/beslut som påverkar småföretagare

Bilismen politiska förslag/beslut som påverkar småföretagare Småföretagarnas Riksförbund kommer under nästkommande sex veckor bevaka och presentera de regelförändringar som regeringen redan genomfört eller är på gång och som kan påverka småföretagande i Sverige. DETTA ÄR EN GRANSKNING AV POLITISKA FÖRSLAG GÄLLANDE BILISMEN SOM MÅNGA INTE UPPMÄRKSAMMAT OCH SOM SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND VILL PÅVERKA. Fordonsbeskattning Klicka här

Läs mer »

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen