Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Inom vilka områden är partiet uttalat positivt till en ökad gemensam lagstiftning från EU?

Vänsterpartiet
Det är bra att komma överens inom EU om gemensamma miniminivåer för utsläpp, att samarbeta för att exempelvis bekämpa skatteflykt och gränsöverskridande kriminalitet.

Centerpartiet
 Vi ser att det behövs mer EU-initiativ inom bland annat klimatpolitiken, energipolitik, kampen mot gränsöverskridande brottslighet, migration, fler handelsavtal och mer och bättre politik för att öka företagens konkurrenskraft.

Kristdemokraterna
Vi skulle vilja vidareutveckla EU:s samarbete inom exempelvis utrikes-, försvars- och handelspolitik.

Liberalerna
Liberalerna vill att Sverige byter ut kronan mot euron. Att delta i valutasamarbetet skulle ge Sverige inflytande och en plats vid bordet när viktiga beslut fattats. Att byta den svajiga kronan mot en stark euro minskar osäkerheten för småföretagen.

Europas småföretag ska inte behöva tampas med 27 olika regelverk för att konkurrera på EU:s inre marknad. Därför behöver vi stärka den inre marknaden och riva de hinder som finns kvar för handel med varor och tjänster i EU. Europas småföretag ska inte drabbas av orimliga och onödiga detaljregleringar som ökar den regelbördan.

Den gröna omställningen är inte bara nödvändig för att möta klimatkrisen, utan utgör också en rejäl möjlighet för Europas småföretag. EU:s klimatgiv sätter långsiktiga och tydliga regler, vilket näringslivet efterlyser.  

Miljöpartiet
Vi ser det som avgörande att EU fortsätter stärka sitt miljö- och klimatarbete. Artdöd och klimatförändringar är gränsöverskridande problem, och då behöver vi gemensamma lösningar. EU kan vara en stark kraft inom miljö- och klimatpolitiken och vi ser att ännu mer kan göras inom detta område. Specifikt behövs också mer samordning och EU-initiativ inom transportfrågorna, i allt för stor utsträckning är gränser idag ett hinder för att åka tåg mellan EU:s olika länder, vilket även drabbar småföretagare som verkar i gränsregioner.

Vi vill också stärka EU:s utrikespolitiska samarbete. Ungerns Victor Orbán ska inte kunna stoppa EU:s sanktioner mot Ryssland, därför bör vi ta bort kravet på enhällighet i rådet i vissa utrikespolitiska frågor, som exempelvis sanktioner och EU:s utvidgning.

Moderaterna
Moderaterna vill se ett starkare EU-samarbete om bl.a. handel, inre marknad, migration, säkerhet, klimat och miljö. EU:s fokus ska ligga på att lösa gemensamma och gränsöverskridande problem, som Sverige inte ensamt kan hantera, och på frågor där det finns ett tydligt mervärde av att EU agerar gemensamt.

Socialdemokraterna
Stoppa hormonstörande ämnen, förbjuda PFAS, gemensamma reglering för AI är några exempel av många. Sedan finns det områden där ökat samarbete behövs – inte minst för att stärka Europas säkerhet.

Sverigedemokraterna
Generellt vill vi se färre EU-regler. Ett undantag är lagstiftning kopplad till djurskydd. Svenska bönder har idag en konkurrensnackdel på EU:s inre marknad då våra nationella djurskyddsbestämmelser är mer långtgående än övriga länders motsvarighet. Detta medför ökande produktionskostnader för svenska bönder och således konkurrerar man inte på samma villkor. Här vill vi dock förtydliga att vi inte vill tumma på det svenska djurskyddet utan det handlar om att övriga EU-länder bör komma till svensk nivå. Det går inte snabbt, men utvecklingen går åt rätt håll.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen