Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

På vilket sätt samverkar partiet med småföretagen och för dialog om partiets politik inför det kommande EU valet?

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet finns där genom sina förtroendevalda runt om i landet, beredda att svara på frågor och diskutera politik. Vi har kontinuerliga samtal med småföretag och deras organisationer.

Centerpartiet
Vi har ständig dialog med alla delar av näringslivet och det har vi haft hela mandatperioden. Inför valet deltar våra toppkandidater i utfrågningar, debatter och seminarium tillsammans med små och stora företag för att lyfta viktiga näringspolitiska frågor. Att synliggöra småföretagens villkor är mycket viktigt i EU-arbetet.

Kristdemokraterna
Vi lyssnar in de utmaningar som företagare möter från EU-perspektiv genom rundabordssamtal, seminarier och bilaterala möten.

Liberalerna
Liberalerna är ständigt i dialog med småföretag, inte bara under valrörelser. Vi vill att vår politik ska göra skillnad och då är det viktigt att lyssna till näringslivets behov, och särskilt verkligheten för småföretag är viktig för oss. Vi samverkar på olika sätt via våra riksdagsledamöter, vår Europaparlamentariker och våra statsråd.

Miljöpartiet
Som del av vår valkampanj genomförs bland annat luncher med småföretagare och arbetsplatsbesök. 

Vi tycker att det ofta är ett problem att när näringslivsintressen omhändertas så är det ofta de stora företagen man har lyssnat på, de har makt att höras i Bryssel. Därför tycker vi det är viktigt att som politiker inte bara föra dialog med de företag som aktivt hör av sig, utan att själv söka upp andra perspektiv från både småföretagare och ideell sektor. 

Moderaterna
För Moderaterna är dialogen med företagen mycket viktig. De regler och lagar som politiken beslutar behöver fungera i praktiken. Lyhördhet inför småföretagen är extra viktigt då onödig byråkrati och kostnadsdrivande regleringar särskilt drabbar dem och kan försämra deras konkurrenssituation gentemot större företag och företag utanför EU. EU behöver också bli bättre på att ha verklig dialog med företagen redan under framtagningsarbetet av ny lagstiftning.

Socialdemokraterna
Vi socialdemokrater har förmånen att ha många politiska företrädare på många olika nivåer som ofta träffar och samtalar med både företrädare för olika intressen, men också med många enskilda småföretagare.

Sverigedemokraterna
Vi har en öppen och konstant dialog med branschorganisationer, vi gör också återkommande studiebesök för att lyssna in näringslivets röster vare sig dessa kommer från större eller mindre företag. Därutöver har våra företrädare ofta nära kontakt med småföretagare i respektive valkrets. Vi har som målsättning att vara lyhörda för småföretagares perspektiv och är alltid tillgängliga för dialog.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen