Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Vad är partiets inställning till att ändra gränsen för momsfrihet för Svenska småföretag från den nu föreslagna nivån på 120.000 SEK närmare EUs maxnivå € 85 000?

Vänsterpartiet
Den föreslagna nivån på 120 000 kr är bra.

Centerpartiet
Vi ser positivt på att utvärdera den möjligheten. Det är viktigt att det svenska företagsklimatet är konkurrenskraftigt och inte har regler som skiljer sig från de som gäller för exempelvis europeiska konkurrenters.

Kristdemokraterna
Vi ser värdet av en höjd gräns och tycker att vi ska sträva efter att åtminstone ligga på ett EU-genomsnitt.

Liberalerna
Onödiga krav ska inte stå i vägen för drömmarna om ett eget företag. Ska svenska småföretag kunna vara konkurrenskraftiga på den inre marknaden måste vi arbeta för att alla företag, oavsett vilket EU-land de verkar i, har samma förutsättningar. Höjd gräns för momsfrihet hade stärkt incitamenten för att starta företag och samtidigt gjort det enklare för nyetablerade bolag att verka i Sverige. Det vore därför på plats att se över hur moms regleras för svenska småföretag, för att ge dem samma förutsättningar som småföretagare i resten av EU. 

Miljöpartiet
Vi har ännu inte tagit ställning till vilken nivå vi vill se. Vi är positiva till den höjning av gränsen från 30 000 kronor till 80 000 kronor som genomfördes 2022.

Moderaterna
Moderaterna anser att den nuvarande gränsen är för låg och regeringen har därför gått fram med ett förslag om att höja den nuvarande gränsen från 80 000 till 120 000 kr. Det är förvisso en betydande förbättring jämfört med dagens regelverk, men moderaternakommer fortsatt att arbeta för genomförandet av fler reformer som underlättar för företagande i Sverige.

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna anser att det är viktigt att värna konkurrens på lika villkor och att inte lägga orimliga bördor på de minsta företagen Samtidigt är det viktigt att regelverket kring moms inte skapar negativa effekter, exempelvis konkurrenssnedvridningar och ökad risk för skattefusk vilket en så stor höjning skulle kunna innebära.  

Sverigedemokraterna
Det finns anledning att utreda detta och väga för och emot. Vår målsättning är ett vitalt och dynamiskt näringsliv, vilket inte minst innebär att man behöver vända på varje sten och se över villkoren för småföretag. Innan man tar ett sådant steg behöver man dock utvärdera effekterna, vad det skulle innebära i bortfall av moms och om det finns andra mer effektiva åtgärder som kan genomföras med motsvarande finansiering.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen