Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Vad är partiets inställning till att gränsen för revisionsplikt för svenska småföretag är 3,5 miljoner vilket är långt under EU’s rekommenderade gräns för småföretag?

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet vill se en utredning över hur revisionsplikten ska kunna återinföras som en brottsförebyggande åtgärd.

Centerpartiet
Centerpartiet menar att fler företag borde undantas från revisionsplikt. Det är också något vi återkommande föreslagit.

Kristdemokraterna
Här står olika behov mot varandra. Å ena sidan vill vi förenkla regelverk och minska administrationen för småföretag. Å andra sidan behöver samhället verktyg för att stävja ekonomisk brottslighet. Vi har ännu inte tagit ställning för någon förändring.

Liberalerna
Ska svenska småföretag kunna vara konkurrenskraftiga på den inre marknaden måste vi arbeta för att alla företag, oavsett vilket EU-land de verkar i, har samma förutsättningar. Liberalerna prioriterar regelförenklingar. Småföretag ska inte åläggas en orimligt stor administrativ börda, det är både kostsamt och hämmar konkurrenskraften. Samtidigt får vi inte hamna i ett läge där oseriösa företag tillåts fortsätta sin verksamhet på grund av bristande redovisningskrav. Sverige bör se över regelverket för revisionsplikt och ta större hänsyn till småföretagare.

Miljöpartiet
Miljöpartiet vill inte återinföra revisionsplikt för alla företag, däremot ser vi allvaret i att företag används som verktyg för brott och den utvecklingen behöver stävjas. Vi anser att en allmän revisionsplikt kommer slå oproportionerligt hårt mot hederliga företagare, som är i majoritet. Miljöpartiet ser det även som väldigt viktigt att värna om små företag, att införa allmän revisionsplikt skulle i detta fall vara skadligt.

Moderaterna
Moderaterna är i många avseenden positiva till att höja gränsen för revisionsplikten i Sverige och underlätta för svenska småföretagare. Detta behöver samtidigt dock vägas mot att revisionsplikten fyller en roll i bekämpningen av den kriminella ekonomin som slår hårt mot såväl företagare som vårt samhälle i stort.

Socialdemokraterna
Alla företag ska bedrivas seriöst. Därför föreslår Socialdemokraterna att revisionsplikten ska återinföras för småföretag. En återinförd revisionsplikt skulle öka transparensen och göra det svårare för brottsliga aktörer att utnyttja bolag för olagliga syften.

Sverigedemokraterna
Ibland lyfts förslag om att inkludera samtliga bolag i revisionsplikten. Detta kan eventuellt kännas attraktivt om man endast fokuserar på det brottsbekämpande syftet och samtidigt blundar för den kostnad det innebär för näringslivet. Sverigedemokraterna har inte aktivt tagit ställning till att höja gränsvärdet för revisionsplikt men vi är öppna för en sådan diskussion.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen