Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Vad är partiets inställning till EU’s uttalade avsikt att besluta om obligatorium för användandet av e-faktura?

Vänsterpartiet
Så länge vi inte har en fungerande, utbyggd digital infrastruktur i hela Sverige, avvisar vi förslaget om obligatorium för e-faktura.  

Centerpartiet
Vi ser en ökande digitalisering och det kommer att fortsätta påverka hela samhället, samtidigt som tekniska framsteg skapar nya möjligheter. Att krav ställs på e-faktura mellan företag är en tidsfråga men även detta regelverk måste anpassas så det fungerar också för de minsta företagen.

Kristdemokraterna
Vi är negativa till att införa ett sådant obligatoriskt krav.

Liberalerna
För oss Liberaler är målet är att näringsidkare som önskar ska kunna använda e-faktura istället för i fysiskt format. En förutsättning för eventuella uppmjukningar av lagstiftningen i den riktningen är dock att de inte ökat utrymmet för skatte- eller bokföringsfusk. Vi ser redan hur svenska myndigheter endast använder e-fakturor och står bakom en gradvis övergång även på EU-nivå, förutsatt att det finns säkra lösningar på plats.

Miljöpartiet
Miljöpartiet har inte specifikt tagit ställning till det förslaget. 

Moderaterna
Det hade funnits flera fördelar för EU:s utveckling ifall vi kan enas kring en gemensam standard där bolag skickar E-fakturor. Exempelvis hade det skapat större möjligheter till spårbarhet vid bluffakturor och har samtidigt potential att minska mängden administration. Omställningen måste dock ta hänsyn till företagarnas perspektiv så att nya administrativa bördor undviks.

Socialdemokraterna
Vi är i grunden positiva till en ökad digitalisering av fakturaprocessen. E-fakturor kan bidra till ökad effektivisering, de ger en minskad miljöpåverkan och de kan fungera som ett vapen mot ekobrott. Flera myndigheter, däribland Skatteverket och Bolagsverket, pekar även de på fördelarna med e-faktura. Arbetet med frågan om e-fakturor måste ske på ett sätt som gynnar både samhälle och företag.

Sverigedemokraterna
Det finns uppenbart både fördelar och potentiella problem med e-faktura, men allt tyder på att denna utveckling är på väg, med eller utan politiska styrmedel. Vi ser dock ingen anledning för EU att styra upp denna process på överstatlig nivå. Möjligen kan EU ta fram en standard för hur en e-faktura kan vara utformad, men vi ser inga behov av nya tvingande lagar att använda just ett sådant format.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen