Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Vad är partiets inställning till möjligheten att införa ett lärlingssystem i Sverige mer liknande vad som finns i Danmark, Tyskland, Finland m. fl.?

Vänsterpartiet
I grunden bra men det får inte leda till att man kringgår den svenska modellen för kollektivavtalsstyrd lönesättningsmodell.

Centerpartiet
I många länder med välfungerande yrkesutbildningar spelar lärlingsutbildning, med sin kombination av anställning och utbildning i yrket, en större roll än i Sverige. Det är något man skulle kunna växla upp även i Sverige. Vi vill att fler ska kunna gå gymnasiets yrkes- och lärlingsutbildningar och att lärlingsutbildningar ska finnas inom fler yrken för att möta arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens.

Kristdemokraterna
Vi tycker att lärlingssystemet är ett bra verktyg och ser gärna att Sverige inspireras av andra länder.

Liberalerna
Svenska företag skriker efter duktiga hantverkare. Med ett system för lärlingsutbildningar kan fler lära sig sitt yrke i verkligheten istället för vid skolbänken. De svenska yrkesutbildningarna är överakademiserade. Hantverksyrken lär man sig bättre på en arbetsplats än i skolan. Gymnasieutbildning till hantverksyrken ska därför ske som lärlingsutbildning. Ungdomar som vill lära sig ett hantverk ska kunna jobba som lärlingar och gå bredvid någon som redan kan yrket. Lärlingsutbildning ska vara ett alternativ till gymnasieskolans yrkesprogram för hantverksyrken där undervisningen i huvudsak är förlagd ute på företagen. Det är onödigt att verkstäder, frisersalonger och restauranger byggs upp i undervisningssyfte i skolans regi när eleverna istället kan öva ute på företagen. Flera länder som har ett väl utbyggt lärlingssystem har en låg ungdomsarbetslöshet. Sverige saknar massvis med elektriker, golvläggare och snickare. Genom att flytta ut utbildningen till företagen kan vi stärka kopplingen till arbetsmarknaden och locka fler framtida hantverksmästare. 

Miljöpartiet
Gymnasial lärlingsutbildning är ett av två sätt att gå ett yrkesprogram i Sverige idag. En elev som går lärlingsutbildning i gymnasiet gör minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildning är möjlig för alla yrkesprogram i gymnasieskolan och alla nationella program i den anpassade gymnasieskolan. Miljöpartiet anser att lärlingsutbildningen är en oerhört viktig del av utbildningssystemet, och vi är öppna för att reformera den till det bättre med lärdomar från våra grannländer.

Moderaterna
Moderaterna har drivit frågan om att införa ett lärlingssystem i Sverige, likt det som finns i andra länder. I februari överlämnades utredningen ”Växla yrke som vuxen” till regeringen, som föreslår utökat lärlingsprogram, där arbetsmarknadens parter ska få större inflytande över urval och utbildning. De förslagen vill vi gå vidare med.

Socialdemokraterna
För att fler ska komma i jobb och möta kompetensbehovet bland företag och i välfärden vill vi stärka möjligheten att studera parallellt med att man lär sig ett yrke. Vi vill utveckla lärlingssystem i samverkan med arbetsmarknadens parter som är attraktiva för både elever och arbetsgivare att använda sig av och som stärker kompetensförsörjningen.

Sverigedemokraterna
Vi är mycket positiva till att utarbeta ett lärlingssystem anpassat till svenska förhållanden tillsammans med parterna på arbetsmarknaden.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen