Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Vad är partiets inställning till Småföretagarnas begäran att fråga EU om justeringar i prissättningsmetoden för Prisområde 4 avseende internationell el-handel är möjlig?

Vänsterpartiet
Vi tror att Vänsterpartiets förslag om att införa Sverigepriser skulle ge större effekt.

Centerpartiet
Att ställa frågan är en sak. Än viktigare är att Sverige ser till att snabbt få fram mer energi så att vi bättre klarar pristoppar. Vi har lagt fram förslag för hur elproduktionen kan dubblas. Det behövs en bred överenskommelse där alla energislag kan bidra.

Kristdemokraterna
En mer givande väg är att Sverige måste göra sin egnahemläxa och bygga ut mer planerbar effekt i södra Sverige. Vi ser gärna att Tyskland inrättar elprisområden.

Liberalerna
Dagens elpriser är orättvisa med omotiverade skillnader. Sverige behöver rättvisa elpriser. 

I Europa har vi en integrerad elmarknad där marknadspriser sätts i balans mellan utbud och efterfrågan över alla de sammanlänkade elområdena. Det är Putins krig som gett höga priser på el i Europa, men att Sverige drabbas beror på de rödgrönas stängningar av kärnkraft och kraftvärme i södra Sverige har försvagat elsystemet. Fram till dess Ringhals 2 stängde hade vi samma låga elpris i hela landet. 

Prissättningsmodellen på el i EU bör i första hand ses över och förbättras för att det ska vara en rättvis prissättning i hela unionen.  

Miljöpartiet
Miljöpartiets ser det som oerhört positivt och angeläget att olika aktörer i samhället letar innovativa lösningar på svåra utmaningar i kristider. Vad gäller själva förslaget är vi inte emot att det utreds, men vi ser många frågetecken kring om det vore möjligt att genomföra. Miljöpartiet vill sänka elpriserna för företagare i södra Sverige genom kraftfulla satsningar på stöd till energieffektiviserande åtgärder till såväl företag som fastighetsägare och hushåll. Vi ser också att Tyskland skyndsamt måste införa elprisområden, vilket skulle sänka elpriset i södra Sverige, och vi är beredda att villkora utbyggnad av nya elöverföringskablar till Tyskland med att de inför elprisområden. 

Moderaterna
Moderaterna arbetar med att minska prisskillnaderna mellan Sveriges elområden. Det sker genom byggande av ny planerbar kraftproduktion i södra Sverige för att åtgärda effektunderskottet som skapades när flera kärnkraftverk stängdes. Vi effektiviserar ävenutbyggnaden av elnätet för att bygga bort flaskhalsarna i systemet. Med tiden kommer detta göra det möjligt för Sverige att återigen bli ett elprisområde där inflödet av de tyska elpriserna kan stoppas. Att instifta en särlösning för enbart elprisområde 4 ser vi inte som en framkomlig väg. Det viktigaste är att motverka sjukdomen, det vill säga bristen på planerbar produktion, och inte enbart behandla symptomen.

Socialdemokraterna
Moderaterna arbetar med att minska prisskillnaderna mellan Sveriges elområden. Det sker genom byggande av ny planerbar kraftproduktion i södra Sverige för att åtgärda effektunderskottet som skapades när flera kärnkraftverk stängdes. Vi effektiviserar ävenutbyggnaden av elnätet för att bygga bort flaskhalsarna i systemet. Med tiden kommer detta göra det möjligt för Sverige att återigen bli ett elprisområde där inflödet av de tyska elpriserna kan stoppas. Att instifta en särlösning för enbart elprisområde 4 ser vi inte som en framkomlig väg. Det viktigaste är att motverka sjukdomen, det vill säga bristen på planerbar produktion, och inte enbart behandla symptomen.

Sverigedemokraterna
De höga men framföralltvolatila elpriserna vi har sett i Sverige de senaste åren är ett problem. Gällande elprisområde 4 och elpriserna där är de delvis ett resultat av den tidigare förda energipolitiken som lett till nedlagd planerbarkraftproduktion i elprisområdet. Detta är en utveckling vi arbetar för att bryta, inte minst genom att möjliggöra för byggandet av ny kärnkraft. Till detta kan också läggas frågan om hur brådskande eller inte brådskande det är att bygga ut överföringskapaciteten till kontinenten ytterligare samt den upphandling av exempelvis Öresundsverketsom skett. Just nu pågår också en utredning som ser över elmarknadens utformning. Utredningens syfte är att tydliggöra systemansvaret, öka leveranssäkerheten, skapa långsiktiga planeringsförutsättningar och att ge fossilfria kraftslag marknadsmässig ersättning för de nyttor de bidrar med till Sveriges energiförsörjning.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen