Småföretagarnas Riksförbund

Välkommen till vårt forum

Här hittar du manualer, blanketter för nedladdning och svar på frågor dygnet runt. Vi på supporten finns online: måndag, tisdag, torsdag: 8.00-16.00, onsdag 8.00 – 17.00, fredag 8.00 – 12.00 (Chatten öppnar 07.30) Är vi inte online är du välkommen att skicka ett mejl. Behöver du juridisk rådgivning och prata med en jurist? – Kontakta kansliet på chatten eller ring till oss på 042-34 28 50.

Juridik

Ett aktiebolag är skyldig mitt företag ca 25 000 kr för beställda varor. Vad kan jag göra? Gå till kronofogden först? Eller själv sätta dem i konkurs?
Vi fick ingen betalningspåminnelse innan inkassokravet erhölls. Får det gå till så?
Jag sitter som styrelseledamot i ett AB och äger alla aktier. I början satsade jag eget kapital men verksamhet gick minus från första året och nästan hela det investerade kapitalet förbrukades. Vad är mitt eventuella ansvar om företaget går i konkurs
Jag undrar vad preskriptionstiden är för att fakturera en vara eller tjänst till ett annat företag? Hur lång tid efteråt kan man fakturera?
Mitt bolag har fått ett inkassokrav, vad ska jag göra och vad kan hända om jag varken betalar eller bestrider?
Kan ett konkursbolag eller dess styrelse bli skyldigt att betala lokalhyra efter ett konkursbeslut? Kontrollbalansräkning har inte upprättats.
Mitt företag har kommit in i en liten svacka och fått svårt att betala skulderna. Jag tror dock på företaget, finns det något alternativ till konkurs?
Mitt företag har gett offert på ett arbete och kunden har godtagit den via ett e-post meddelande. Vi har påbörjat arbetet men nu vill han inte vidkännas sitt godkännande. Vad gäller?
Jag har fått betalt genom en revers, där gäldenären skall betala månadsvis under två år. Vad händer om pengarna inte betalas i tid varje månad? När kan jag gå till kronofogden, utifall betalningsplanen inte sköts? Kan jag sälja reversen?
Mitt bolag har levererat en vara men nu har kunden reklamerat och vill inte betala. Vad ska jag göra och tänka på?
Visa alla

Stå starkare tillsammans

Bli medlem