Småföretagarnas Riksförbund

Välkommen till vårt forum

Här hittar du manualer, blanketter för nedladdning och svar på frågor dygnet runt. Vi på supporten finns online: måndag, tisdag, torsdag: 8.00-16.00, onsdag 8.00 – 17.00, fredag 8.00 – 12.00 (Chatten öppnar 07.30) Är vi inte online är du välkommen att skicka ett mejl. Behöver du juridisk rådgivning och prata med en jurist? – Kontakta kansliet på chatten eller ring till oss på 042-34 28 50.

Juridik

Kan ett konkursbolag eller dess styrelse bli skyldigt att betala lokalhyra efter ett konkursbeslut? Kontrollbalansräkning har inte upprättats.
Kan jag som ägare i ett aktiebolag göras personligt ansvarig för hanteringen eller eventuell misskötsel av bolaget vid eventuellt obestånd, skulder, konkurs mm.?
Ett aktiebolag är skyldig mitt företag ca 25 000 kr för beställda varor. Vad kan jag göra? Gå till kronofogden först? Eller själv sätta dem i konkurs?
Vi fick ingen betalningspåminnelse innan inkassokravet erhölls. Får det gå till så?
Jag sitter som styrelseledamot i ett AB och äger alla aktier. I början satsade jag eget kapital men verksamhet gick minus från första året och nästan hela det investerade kapitalet förbrukades. Vad är mitt eventuella ansvar om företaget går i konkurs
Jag undrar vad preskriptionstiden är för att fakturera en vara eller tjänst till ett annat företag? Hur lång tid efteråt kan man fakturera?
Mitt bolag har fått ett inkassokrav, vad ska jag göra och vad kan hända om jag varken betalar eller bestrider?
En leverantör har lämnat in en konkursansökan mot vårt bolag och tidpunkten för konkursförhandling har meddelats. Vad kan vi göra och förvänta oss?
Om bolaget inte betalar en faktura i rätt tid, måste det då betala dröjsmålsränta?
Mitt företag har kommit in i en liten svacka och fått svårt att betala skulderna. Jag tror dock på företaget, finns det något alternativ till konkurs?
Visa alla

Stå starkare tillsammans

Bli medlem