Småföretagarnas Riksförbund

Välkommen till vårt forum

Här hittar du manualer, blanketter för nedladdning och svar på frågor dygnet runt. Vi på supporten finns online: måndag, tisdag, torsdag: 8.00-16.00, onsdag 8.00 – 17.00, fredag 8.00 – 12.00 (Chatten öppnar 07.30) Är vi inte online är du välkommen att skicka ett mejl. Behöver du juridisk rådgivning och prata med en jurist? – Kontakta kansliet på chatten eller ring till oss på 042-34 28 50.

Juridik

Mitt bolag har fått ett inkassokrav, vad ska jag göra och vad kan hända om jag varken betalar eller bestrider?
Vad betyder att ett bolag är insolvent? Är det när bolaget måste upprätta en kontrollbalansräkning? Vad händer om man inte upprättar en kontrollbalansräkning?
Ett aktiebolag är skyldig mitt företag ca 25 000 kr för beställda varor. Vad kan jag göra? Gå till kronofogden först? Eller själv sätta dem i konkurs?
Jag har idag fått besök av en delgivningsman som delgivit företaget en ”betalningsanmaning enligt konkurslagen 2:9”. Vad gäller?
Vi fick ingen betalningspåminnelse innan inkassokravet erhölls. Får det gå till så?
Bluffaktura – Hur gör jag om jag fått en faktura för något jag inte beställt eller lurats att beställa?
Mitt företag har kommit in i en liten svacka och fått svårt att betala skulderna. Jag tror dock på företaget, finns det något alternativ till konkurs?
När är en gäldenär på ”uppenbart obestånd” och när kan ett bolag bli försatt i konkurs?
Jag sitter som styrelseledamot i ett AB och äger alla aktier. I början satsade jag eget kapital men verksamhet gick minus från första året och nästan hela det investerade kapitalet förbrukades. Vad är mitt eventuella ansvar om företaget går i konkurs
Vi har fakturerat ett bolag för utfört arbete och trots inkassokrav så har de inte betalat vad de är skyldiga. Nu meddelar de att bolaget ska ”likvideras frivilligt”. Vad innebär detta för oss?
Visa alla

Stå starkare tillsammans

Bli medlem