– Vad gör jag om min kund går i konkurs?

Om du får reda på att din kund har gått i konkurs kan du vända dig till oss så hjälper vi dig på Axactor att anmäla fordran till konkursförvaltaren. På så sätt är du med och får ta del av en eventuell utdelning i konkursen och vi ser till att du får det du har rätt till i enlighet med den prioriteringsordning som gäller. Vi kan hjälpa till om det är så att du har rätt till stoppningsrätt om du har pågående leveranser till kunden eller om det kan vara aktuellt att kräva styrelsens personliga ansvar för bolagets skulder.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem