Har en anställd rätt till tjänstledighet för att studera?

Var vänlig ange ditt organisationsnummer.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem