Måste man förhandla med facket vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist?

Var vänlig ange ditt organisationsnummer.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem