Vad är upphandling till ”ekonomiskt mest fördelaktiga pris”?

Var vänlig ange ditt organisationsnummer.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem