iMEDIA

Succédeltagande för Attitydresan i Höör

Äntligen fick Småföretagarnas Riksförbund möjlighet att återigen träffa företagare, politiker och tjänstemän. Efter pandemins begränsningar att träffas fysiskt kändes det extra festligt att förbundet tillsammans med Höörs kommun få bjuda in till Attitydresan och ett samtal mellan företagare, politiker och tjänstepersoner för att diskutera vägen till ett bättre företagsklimat. Från vänster: Martin Olsson, Tofta Mejeri

Läs mer »

Succédeltagande för Attitydresan i Höör

Äntligen fick Småföretagarnas Riksförbund möjlighet att återigen träffa företagare, politiker och tjänstemän. Efter pandemins begränsningar att träffas fysiskt kändes det extra festligt att förbundet tillsammans med Höörs kommun få bjuda in till Attitydresan och ett samtal mellan företagare, politiker och tjänstepersoner för att diskutera vägen till ett bättre företagsklimat. Från vänster: Martin Olsson, Tofta Mejeri

Läs mer »
Scroll to Top