Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Fråga Nordbros jurister!

Juristbyrån Nordbro, som erbjuder tre samtal per år med juridisk rådgivning till Småföretagarnas riksförbunds medlemmar, driver också Bra Affärers frågespalt, som tar upp en lika vanlig som viktig fråga. Frågan väljs ut med samtycke från medlemmen som ringt, som själv får välja hur mycket information som ska framgå. Den här gången handlar det om ”sanering av förorenad mark”!

Fråga
För några år sedan köpte jag en industrifastighet, där det tidigare legat en industri. När jag skulle bygga ett lager på fastigheten upptäcktes att någon grävt ner miljöfarligt avfall inom fastighetens gränser. Fastigheten måste nu saneras. Ska jag verkligen stå för notan?
Orolig företagare

Svar
Hej, Som grundregel gäller att den som förorenat mark också ska betala för saneringen. Samtliga verksamhetsutövare som på något sätt bidragit till föroreningen är solidariskt betalningsansvariga för saneringen av marken. Vem som ska räknas som verksamhetsutövare är inte lagreglerat och därmed inte självklart. Men av rättspraxis kan utläsas att begreppet ska ges en vid tolkning. Den som på något sätt gjort åtgärder på en förorenad mark – t.ex schaktat – kan räknas som verksamhetsutövare. Det solidariska betalningsansvaret innebär att den som kan betala ska betala. Den som förelagts att bekosta saneringen kan sedan utöva sin regressrätt och kräva ersättning från övriga verksamhetsutövare, om sådana finns. I och med att du har påbörjat markarbeten på fastigheten finns en risk att du betraktas som verksamhetsutövare. Om markarbetena inte har påbörjats och du inte har bedrivit någon verksamhet utan enbart äger fastigheten är ditt ansvar sekundärt i förhållande till verksamhetsutövare. Som fastighetsägare bör du inte acceptera ett föreläggande utan att först ha kontrollerat vilka verksamheter som bedrivits på fastigheten.

Vänliga hälsningar,
Martin Ekenberg, jurist på Nordbro

Denna artikel är sedan tidigare publicerad i Bra Affärer

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen