Kalender

I kalendern kan du följa vårt näringspolitiska arbete.
Vi är småföretagarens röst i statliga utredningar, i möten med politiker och myndigheter. Allt i syfte att förbättra villkoren för våra medlemsföretag.
22/6 Samverkansmöte med Arbetsförmedlingen.
3/6 Möte med Kontantupproret.
18/5 Småföretagarnas Riksförbund medverkar vid Arbetsmiljöverkets webinar om nya föreskrifter.
7/5 Samverkansmöte med Akupunkturförbundet.
20/4 Dialogmöte med TOMER, Torg och marknadshandlarna.
6/4 Möte med Arbetsförmedlingens Digitala enhet angående kompetensförsörjning och utbildningsinsatser riktade mot Småföretagare.
3/4 Möte med Tillväxtverket angående undersökning om kapitalförsörjningsinsatser.
2-3/4 Årsstämma och styrelsemöte Småföretagarnas Riksförbund
31/3 ATTITYDRESAN BESÖKER ARVIKA:

Vi träffar lokala småföretagare, politiker och tjänstemän för det ”goda samtalet” över en kopp kaffe. Hur är det att vara politiker eller småföretagare i Arvika?

Inställt. Anordnas vid senare tillfälle.

19/2 Småföretagarnas Riksförbund medverkar vid KONTANTUPPRORETS seminarium.
12/2 LUNCH SEMINARIUM:

På uppdrag av SmåFöretagen har Nima Sanandaji därför tagit fram en rapport och ett index som visar på skillnader i villkor för företagande i Sveriges kommuner.

Deltar i seminariet gör:
Nima Sanandaji – Tekn dr och rapportförfattare
Erik Sjölander – Småföretagare & Näringspolitisk talesperson Småföretagarnas Riksförbund
NN – Svensk bankförening
Michaela Backman – Docent i Nationalekonomi vid Internationella handelshögskolan i Jönköping
NN – Näringslivschef medelstor kommun

3/2 Småföretagarna gillar alla initiativ för att underlätta för företagare och när företag sätts i fokus! Idag träffade Caroline Szyber, Småföretagarnas Riksförbund, planhandläggare Fredrik Zelmerlöv från Höganäs kommun för att höra om kommunens näringsfokus i all planering!

Föredömlig kommun, inte konstigt den blev mest företagsvänliga kommun i Svenskt näringslivs rankning. Attitydresan avslutade sin turné förra året i just Höganäs.

23/1 Tillväxtanalys. Hur träffsäkra är skattesubventionerna för hushållsnära tjänster?
21/1 Seminarium. Skatteverket angående rapport om personalliggare
20/1 Lansering av rapporten Immateriellt värdeskapande i Norden
17/1 Deltagande TOMERS årsstämma
16/12 Samverkansmöte med Skatteverket
12/12 Styrelsemöte NNR
4/12 Riksdagsseminarium, NNR med anledning av vårt projekt om benchmarking av genomförande och tillämpning av EU-lagstiftning
27/11 Deltagande på WomEngage, ett seminarium om kvinnors företagande, Riksdagshuset Stockholm
26/11 Kontantupproret, strategimöte i Riksdagshuset, Stockholm
25/11 Attitydresan besöker Höganäs. Vi ser fram emot att träffa just dig och höra din berättelse. Anmälan gör du här
12/11 Möte med Näringslivets Regelnämnd, NNR
6/11 Småföretagarnas Riksförbund anordnar seminarium kring rapporten ”De Företagsamma – Sveriges 350 000 jobbskapare” tillsammans med Niklas Wyjkman, Riksdagsledamot M och Moderaternas Företagarråd, kl 18 – 19
5/11 Medverkan vid Seminarier med Boston Consulting Group i Stockholm
22/10 Attitydresan besöker Söderköping
17/10 Deltar i Tillväxtverkets nätverksträff
16-17/10 Deltagande på EU-kommissionens seminarium för SME:s i Bryssel
9/10 Samarbetsmöte med Convenience
4/10 Deltagande på Moderaternas företagarråd – Hur skapas Sveriges bästa företagsklimat
20/9 Möte med NNR, strategitema Teknikföretagen
17/9 Medverkan vid Försäkringskassans partnerråd
4/9 Möte med SVID, Svensk industridesign
4/9 Möte med Sveriges industrikommuner
1/7 Medverkan vid Almedalen, Visby
25/6 Expertgruppsmöte för Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation
18/6 Möte med Försäkringskassan
13/6 Möte med riksdagspolitiker i skatteutskottet och näringsutskottet angående sänkta arbetsgivaravgifter
12/6 Deltagande på Järva veckan
28/5 Medverkande i diskussionsseminarium riksdagen HUR STOPPAR VI BUTIKS- & MACKDÖDEN I GLESBYGDEN?
Ett diskussionsseminarium om servicen i gles– och landsbygden!
Läs mer här –  Workshop riksdag 25 maj
20/5 Möte med Tillväxtverket angående utredningen om företagandets villkor, med Gunilla Nordlöf, GD.
16/5 Deltar på seminarium Economic footprint of Swedish Venture Capital
16/5 Möte i riksdagen angående kontantupproret
8/5 Medverkande vid Havsmiljöplaneringen, remissbehandling
7/5 Möte med SMÅA, Småföretagarnas arbetslöshetskassa, Stockholm
26/4 Möte med riksdagsledamöterna Alireza Akhondi och Helena Wilhelmsson, Örebro
25/4 Möte med utredningen om företagandets villkor, med Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket.
24/4  Möte med NNR, Näringslivets regelnämnd, angående projekt EU-regulation.
13/4 Småföretagarnas Riksförbunds årsstämma 2019,
Tid: Lördagen den 13 april 2019 med start kl 10.30
Plats: Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, HelsingborgAnmälan till stämman görs till kansliet senast den 16 mars
11/4 Sm Attitydresan i Helsingborg
Vi möts på Biblioteket kl. 17.00 – 19.00.The Bishop’s Arms, Marina Plaza – Helsingborg. Sista anmälan är måndag 8 april.
Anmälan gör du här
10/4  Möte med NNR, Näringslivets regelnämnd
4/4 Möte med Skolverkets lärlingsprojekt
4/4 Möte med EU-sakråd om framtidens inre marknad med fokus på fri rörlighet för varor och tjänster.
3/4 Workshop vid Skatteverket, Hur arbetar vi för att skapa förutsättningar för seriöst företagande
12/3 Möte med Försäkringskassans partnerråd. Stockholm
12/3 Deltagande vid hearing om Skolverkets lärlingsförslag. Stockholm
13/2 Möte med NNR, Näringslivets regelnämnd
7/2 Möte med Statlig Utredning
7/2 Möte med Arbetsmiljöverket angående omarbetade föreskrifter om arbetsplatsens utformning
5/2 Workshop med Tillväxtverket Hur ser företagandet ut om 5 år? Vilken affärslogik gäller och vilka är de viktigaste drivkrafterna för utveckling? D.v.s. vad är tillväxtskapande om 5 år?
5/2 Attitydresan besöker Piteå
31/1-3/2 Styrelse/strategimöte i Luleå
30/1 Kontantupproret. Seminarium i Riksdagen(inbjudan)– Hur påverkas samhället om handeln avvecklar sin kontanthantering?
24/1 Möte Skolverket angående lärlingssystem
23/1 Möte med Bolagsverket om hur vi ska använda digitaliseringens kraft för att skapa en enklare företagarvardag för små och medelstora företag samtidigt som vi skapar utrymme för innovation och tillväxt.
18/1 Medverkan vid TOMER, Torg och Marknadshandlarnas, stämma
16/1 Möte med Kontantupproret i Riksdagshuset
11/12 Styrelsemöte Näringslivets Regelnämnd (NNR)
6/12 Medverkan i Skolverkets projekt om lärlingssystem. Stockholm
3/12 Varmt välkommen till Företagsrådets julavslutning med Erik Sjölander, näringspolitisk rådgivare och talesperson på Småföretagarnas Riksförbund.
Måndag den 3 december kl. 18.00.
Plats: Blasieholmsgatan 4A, lokal Skyltfönstret
Anmäl deltagande till stockholm@moderaterna.se senast den 29 november. Läs mer här
3/12 Attitydresan – det goda samtalet i Falkenberg
Välkommen att tillsammans och under ledning av Småföretagarnas Riksförbund träffas för att ta tillfället i akt att tillsammans föra vårt goda företagsklimat än mer framåt.
Är du intresserad av företagsfrågor för det lilla företaget så är detta träffen för dig! Anmälan hittar du här
28/11 Womengage Seminarium i riksdagen angående Den kvinnliga företagaren – Sveriges nya tillväxtmotor. Så driver vi förändring från entreprenörskap till internationell handel. Medverkande Mattias Andersson Småföretagarnas Riksförbund
28/11 Seminarium Undantag i turordningsreglerna – Dynamit för sysselsättning?Medverkar Erik Sjölander Småföretagarnas Riksförbund
28/11 Seminarium med rättighetsalliansen angående Den immateriella ekonomin och hur viktig den är för Sverige
27/11 Branschsamverkansmöte med Skatteverket för att bland annat diskutera individuell arbetsgivarredovisning, personalliggare och kontanthantering
22/11 Deltagande på Swedish Economic Forum, Entreprenörskapsforum släpper 2018 års upplaga av Swedish Economic Forum Report
22/11 Möte med Kroppsterapeuterna angående Friskvårdsavdrag för enskilda företagare samt diskussion om nationell certifieringsstandard
6/11 Branschmöte med Torg och Marknadshandlarna (TOMER)
5/11 Deltar i Skolverkets projekt om lärlingssystem. Stockholm
17/10 Möte med Tillväxtverket (TVV) Nätverksgrupp. Stockholm
10/10 Vi medverkar vid StartUp Bar i Göteborg, 17.00-19.00. Plats: HIVE Workspace Östra Larmgatan 16-18
4/10 Deltar i Skolverkets projekt om lärlingssystem. Stockholm
2/10 Extrastämma Näringslivets Regelnämnd (NNR). Stockholm
18/9 Styrelsemöte Näringslivets Regelnämnd (NNR). Stockholm
5/9  Medverkan i Skolverkets projekt om lärlingssystem. Stockholm
4/9  Citygruppsmöte. Om torghandeln och centrumhandels utveckling.
1/9  Möt Småföretagarnas Riksförbund kl.10.00-15.00 i Gamlestad, Göteborg. Temat är ”Att vara småföretagare i förorten”.
24/8 Möte med Marknadsarrangörsföreningen (MAF). Örebro
21/8 Möte med Tillväxtverket (TVV) om Digitalisering av företag. Stockholm
6/8 Småföretagarna – Sveriges hårdast arbetande grupp. Inbjudan till dialogmöte mellan politiker och småföretagare. Plats: Knuts Bar, Regeringsgatan 77, Stockholm. Tid: kl 17-19. Se inbjudan här.
4/7 Almedalen, 4/7 kl.11.00 Arrangör av debatt ”Småföretagande i framtiden”. 
20/6 Trelleborg, Attityd till företagande.
Samtal med politiker och företagare om attityden till företagande. Möt Småföretagarnas Mats Eriksson (En företagares vardag), Ingrid Ohlsson och Lars Olofsson. Plats: Trelleborgs FF  klubbstuga, alternativ utomhus, adress Östervångsvägen, Vångavallen. Tid: kl 17-19
12/6 Stockholm, Småföretagarnas Erik Sjölander och Siv Öberg träffar Skatteutskottet gällande utvärdering av personalliggare.
7/6 Stockholm, Dialogmöte med upphandlingsmyndigheten.
Punkter på agendan:
Myndighetens nuvarande arbete mot leverantörer
Leverantörsanalys
5/6 Startup Bar 05 JUN 17:00 – 19:00. Malmö och Stockholm
31/5 Styrelsemöte Småföretagarnas Riksförbund i Stockholm
17/5 Stämma SmåA Småföretagarnas A-kassa i Stockholm
Småföretagarnas Erik Sjölander kommer att vara närvarande.
16/5 Frukostseminarium ”Gör bättre offentliga affärer” kl.08.00-09.30 Plats: Svenskt Näringsliv, Navigationsgatan 1A, lokal Malmö. Kostnadsfritt. Föranmälan gör du här . Under rubriken Specialkost, ange gärna ”Småföretagarna”
2/5 Startup Bar i Malmö på Restaurang Mosaik
Plats: Startup Bar – 2 maj kl. 17.00-19.00 Föranmäl gärna din medverkan via länken http://startaochdriva.se/startupbar/ Kostnadsfritt att delta.
28/4 Småföretagarnas Riksförbunds förbundsstämma 2018. Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31, Stockholm. Anmälan om deltagande ska vara kansliet tillhanda senast den 25/3.
17/4 Mässan Eget Företag på Slagthuset i Malmö kl.9.30-16.00 Skaffa inspiration, nätverka och träffa företrädare från företag och organisationer som kan stärka ditt företag och dig som företagare. Småföretagarna har monter där Anneli Egestam och Lars Strömberg från styrelsen finns på plats. Läs mer här:
9/4 Småföretagarnas Riksförbund Företagsturné besöker Falkenberg
9/4 Småföretagarnas Riksförbund Företagsturné besöker Falkenberg
22/3 Småföretagarnas Riksförbund, Svenskt Näringsliv och Per Åsling, C, anordnar ett seminarium i riksdagen: Revisionsplikt – Är en höjning eller sänkning av gränsen bäst för landets företagsamhet?
20/3 Småföretagarnas Riksförbund, Kroppsterapeuterna och Per-Arne Håkansson , S, anordnar en workshop i riksdagen om sjukvård och friskvård i samklang
7/3 Kom och träffa oss! Vi finns på Startup Bar i Malmö, Göteborg och Stockholm, kl. 17.00-19.00.
28/2 Möte med Socialdemokraterna angående BOT. Diskussioner kring ett skatteförslag som kan bli ett underlag för en BOT reform. Mötet hålls tillsammans med Peter Feldt, KRY, Kroppsterapeuternas yrkesförbund. Riksdagshuset
16/2 Styrelsemöte, invigning och mingel i Småföretagarnas nya lokaler i Höganäs
8/2 Styrelsemöte Näringslivets regelnämnd, NNR,  Stockholm
6/2 Samverkansmöte med Tillväxtverket om Företagande och Entreprenörskap, Stockholm
5/2 Möte med City Group Älmhult om utveckling av centrumhandeln
2-3/2 Centerpartiets kommundagar. Småföretagarna finns på plats med monter och deltar i paneldebatt om småföretagandets villkor. Stockholm
29/1 Seminarium om småskalig vattenkraft. Samarrangemang med LRF, Stockholm
24/1 Seminarium Kapitalförsörjning för småföretag. Tillgång till kapital och finansiering sägs vara en enkel sak i
Sverige idag. Men frågar man småföretagare ute i landet ser bilden annorlunda ut. Riksdagshuset, Stockholm
19/12 Dialogmöte med Upphandlingsmyndigheten, Stockholm
12/12 Medverkan vid styrelsemöte för NNR (Näringslivets Regelnämnd), Stockholm
6/12 Startup Bar i Stockholm, Göteborg och Malmö
5/12 Möte med Per Åsling och Helena Lindahl (C), Riksdagshuset Stockholm
21/11 Möte med Per-Arne Håkansson Riksdagsledamot S för att diskutera BOT-avdraget. Riksdagshuset, Stockholm.
20/11 Möte med statssekreterare Niklas Johansson och Emelie Schröder, Näringsdepartementet, för att diskutera förutsättningarna för mikroföretag. Stockholm
17-18/11 Liberalernas Landsmöte, Västerås
9-11/11 Eget Företag,Stockholmsmässan
9/11 Möte med Said Abdu, Liberalerna, Näringsutskottet. Samtal kring Liberalernas Näringspolitik och hur den är kompatibel med Småföretagarnas näringspolitiska program. Stockholm
8/11 Möte med Larry Söder KD med anledning av BOT-avdraget. Riksdagshuset, Stockholm.
8/11 Möte med David Lindvall, S riksdagsledamot näringsutskottet. Presentation av Småföretagarnas Riksförbund. Riksdagshuset, Stockholm.
8/11 Startup Bar i Stockholm,Göteborg och Malmö
7/11 Nyföretagardagen på Yesbox
23/10 Entreprenörs- och Ledarskapsdagen
18/10 Möte med Tillväxtverket. Samtal kring insatser för ett fortsatt konkurrenskraftigt svenskt näringsliv. Stockholm.
12-14/10 Moderaternas Arbetsstämma
4/10 Startup Bar i Stockholm, Göteborg och Malmö
29/9 Möte med Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister. Samtal kring mikroföretagens möjligheter till att utveckla sin export. Stockholm.
21/9 Göteborgsminglet
30/8 Möte med SKL, Sveriges kommuner och Landsting. Samtal kring  SKL:s näringslivsenhet för att se hur förbundet och SKL kan hjälpa varandra och samverka i frågor gällande kommunalt myndighetsutövande i samverkan med det lokala näringslivet.
Stockholm.
29/8 Möte med Skatteverket. Samtal kring ROT/RUT, hur har verksamheterna påverkats av minskningen från 50 till 30%?
Företagsregistrering – hur arbetar Skatteverket?
Personalliggare i byggindustrin, lägesrapport
Stockholm.
5/7 Almedalen. kl. 15.00-16.00 Plats: Innovizion Arena, Rigagränd
Diskrimineras företagare i sjuk- och föräldraförsäkringen?  Deltagare: Solveig Zander, socialförsäkringsansvarig (C ),  Hanna Westerén, (S) Näringsutskottet, Ann-Sofie Hermansson, Brilliant Business, Maria Boborg-Trané, Småföretagarnas Riksförbund
4/7 Almedalen. kl. 14.00-15.00 Plats: Innovizion Arena, Rigagränd.
Har småföretagen någon chans att delta i offentliga upphandlingar?
Deltagare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Näringsutskottet, Lars Strömberg, Småföretagarnas Riksförbund, Hanna Westerén (S),  Niklas Tideklev, Upphandlingsmyndigheten
3/7 Almedalen. kl. 17.00-19 Plats: Innovizion Arena, Rigagränd
”Så mycket bättre” Mingel med Småföretagarna
Anmäl ditt intresse i länken: https://simplesignup.se/event/97414
3/7 Almedalen. kl. 15.00-16.00: Plats: Innovizion Arena, Rigagränd
Hur ser framtiden ut för småföretagare i glesbygd?
Deltagare: Helena Lindahl, (C) Näringsutskottet, Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva, Mirja Herrdin, vd Södra Dalarnas Sparbank, Mats Eriksson, Småföretagarnas Riksförbund
1/6 Möte med Försäkringskassans Partnerråd för samtal om socialförsäkringarna och hur de påverkar företagen (den enskilde företagaren och anställda)
31/5 Möte med Tillväxtverket under temat Digitalisering samt fortsatt dialog kring ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv.
Stockholm.
22/5 Inspirations- och kunskapsseminarium för medlemmar. Ett rikare liv som företagare – Charlie Söderberg. Arrangeras av Småföretagarna och Balansekonomi. Tid och plats: kl. 18.00. Piperska Muren, Stockholm.
11/5 NNR, Näringslivets Regelnämnd, Better Regulation – for a more competitive Europe. Näringslivets Hus, Stockholm.
9/5 Möte med Försäkringskassans Partnerråd för samtal om informationen om sjuklön på Försäkringskassans webbplats. Stockholm.
2/5 Medverkan vid offentlig utfrågning om framtidens innovations- och entreprenörskapsklimat. Riksdagen, Stockholm.
28/4 Företagslotsen i Göteborg. Småföretagarna i möte med Göteborgs Stads Företagslots Näringslivsgrupp. Plats: Business Region Göteborg.
27/4 Eget företag i Göteborg. Småföretagarna har monter på mässan Eget Företag och håller även Mingelskola för entreprenörer kl. 12.20. Fri entré. Plats: Brewhouse.
25/4 Eget företag i Malmö. Småföretagarna har monter på mässan Eget Företag och håller även Mingelskola för entreprenörer kl. 11.30. Fri entré. Plats: Slagthuset i Malmö.
22/4 Småföretagarnas Riksförbunds Förbundsstämma för 2017 hålls på Nordic C Hotel, Vasaplan 4, Stockholm. Se kallelse här
19/4 Medverkan vid Entreprenörskapsforum – om ett effektivare svenskt innovations- och företagsstöd. Stockholm.
12/4 Möte med Hanna Westerén (S) ledamot näringsutskottet för samtal om småföretagens villkor och möjligheter i Sverige. Göteborg.
7/4 Medverkan vid styrelsemöte för NNR (Näringslivets Regelnämnd), Stockholm
6/4 Seminarium kring Arbetsförmedlingens rapport om nyanlända på arbetsmarknaden. Stockholm
5/4 Medverkan i referensgrupp för Företagande senare i livet. Karlstads universitet.
4/4 Möte med Generaldirektör Inger Ek, Upphandlingsmyndigheten. Stockholm
29/3 Småföretagarna medverkar vid möte om Sveriges Havsplan då företagande och näringsliv kopplat till havet berörs  på olika sätt.  Havs och vatten myndigheten, Stockholm
27/3 Småföretagarna medverkar vid Entreprenörs- och Ledarskapsdagen. Malmö
24/3 Swedish Philanthropy Summit 2017 – Småföretagarna medverkar vid Entreprenörskapsforum.  Stockholm
22/3 Möte med Tina Ghasemi (M) för samtal om företagares socialförsäkringar, med fokus på sjuk- och föräldraförsäkringen, Stockholm
22/3 RUT seminarium -Det är 10 år sedan rutavdraget infördes och branschen har sedan dess ökat med 1 400%! Senaste året har tjänster tagits bort och regler ändrats. Hur har detta påverkat branschen och hur går vi vidare? Deltagare bl.a. sakkunniga  från Skatteverket, Almega, Kommunal, Arbetsförmedlingen och About Time.
22/3 Möte med Centerpartiet Göteborg som bjudit in oss för att få input om vilka frågor som är viktiga för företag för att skapa ett företagsklimat i världsklass. Göteborg
22/3 Möte med Stadskontoret. Samtal kring små företags förutsättningar att delta i offentliga upphandlingar  det upphandlingsstöd Upphandlingsmyndigheten erbjuder.
Stockholm.
15/3 Vinnova:Nytt stöd riktat till innovatörer. Vinnova vill ha inspel från och bolla sina idéer med intresseorganisationer, kring stödåtgärder. Stockholm.
15/3 Regional tillväxt eller stagnation – hur bör entreprenörskap beskattas?  Per Åsling (C), ordförande skatteutskottet i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund bjuder in till seminarium i riksdagshuset. Stockholm.
14/3 Möte med Tillväxtverket. Samtal kring insatser för ett fortsatt konkurrenskraftigt svenskt näringsliv.
Stockholm.
9/3 Möte om betalningstider i Näringslivet på Näringsdepartementet,  Stockholm.
9/3 Möte med Försäkringskassans Partnergrupp (Arbetsgivarverket, Företagarna, Försäkringskassan, SKL, Småföretagarnas Riksförbund, Svenskt Näringsliv), Stockholm.
8-9/3 Småföretagarna besöker Växjö kommun och lokala företag tillsammans Med A-C Hammar Johnsson (M) Näringsutskottet, Stockholm.
4/3 Dialogmöte med Upphandlingsmyndigheten, Stockholm.
2/3 Seminarium i riksdagshuset gällande beskattning av fåmansbolag. Stockholm.
25/2 Småföretagarnas Riksförbund deltar på SFKM:s (Skandinaviska Förbundet Komplementärmedicin) årsmöte, Göteborg, med bl a information om förbundet
23/2 Möte med Jennie Nilsson (S), ordf näringsutskottet och Hanna Westerén (S), ansvarig småföretagarfrågor, för samtal om näringspolitiska frågor som kan underlätta för företagen.
15/2 Möte med Skatteverket, Stockholm
15/2 Vi träffar invandrande entreprenörer som läser svenska på Folkuniversitetet för att prata om småföretagande och nätverkande i Sverige.
15/2 Vi medverkar vid Swedish Entrepreneurship Summits årliga konferens, Örebro
14/2 Möte med Solveig Zander  socialförsäkringsansvarig (C), för samtal om företagares socialförsäkringar, med fokus på sjuk- och föräldraförsäkringen, Stockholm
13/2 Möte med Riksrevisionen för att samtala om företagares föräldrapenning och regler för att fastställa företagares SGI (Sjukpenninggrundande inkomst)
10/2 Göteborgsmingel på Clarion Hotel Post, Göteborg
8/2 Medverkan i Näringslivets Regelnämnds styrelsemöte, NNR, Stockholm
3-4/2 Småföretagarnas Riksförbund är utställare vid Centerpartiets kommundagar i Göteborg
25/1 Småföretagarna medverkar i ett seminarium i riksdagen  ”Vårt val regional tillväxt eller stagnation” anordnat av Aron Modig (KD), Stockholm.
19/1 Medverkan i en öppen utfrågning i riksdagen ”Det kontantlösa samhället – så påverkar det vardagen för folk och företag i Sverige”. Riksdagen, Stockholm.
18/1 Möte med BASUN, om samverkan kring ett arbetsmarknadsprojekt i Botkyrka, Stockholm.
17/1 Möte med Joakim Wiberg, Åkeriföretagen, för diskussion kring kilometerskatten, Stockholm.
15/1 Branschmöte hos Skatteverket med deras generaldirektör
15/1 Möte med medlemsorganisationen SFKMs kontaktperson Arne Hamberg.
15/1 Möte med Stefan Hult, Näringsdepartementet. Diskussion kring ”enklare vägar till jobb”, Stockholm.
16/12 Möte med Stefan Hult, Näringsdepartementet. Diskussion kring ”enklare vägar till jobb”. Stockholm.
15/12 Småföretagarna deltar i en workshop om ”hur vi kan främja innovativa affärsidéer och innovatörer” på Vinnova. Stockholm.
15/12 Möte med Näringsutskottets vice ordf.  Lars Hjälmered (M), diskussion kring 3:12-reglerna och km-skatten. Stockholm.
15/12 Möte med tillväxtverket för diskussioner kring  småföretagarnas förutsättningar och behov för tillväxt. Stockholm.
14/12 Sweden Demo Day. Småföretagarna är med och delar ut pris till framgångsrikt Start up företag. Stockholm.
12/12 Styrelsemöte NNR (Näringslivets Regelnämnd). Stockholm.
7/12 Möte med Larry Söder (Kd), för att diskutera effekterna av 3:12 reglerna för våra medlemmar. Stockholm.
6/12 Möte med Försäkringskassans partnergrupp (Försäkringskassan, Arbetsgivarverket, Företagarna, Svenskt Näringsliv). Stockholm.
30/11 WomEngage, konferens om kvinnors företagande i Sverige. Arrangörer: Helena Lindahl (c) näringspolitisk talesperson och Jennie Nilsson, ordf näringsutskottet. Stockholm.
21/11 Möte med Aron Modig (kd) ledamot i socialförsäkringsutskottet. Göteborg. Samtal kring hur reglerna i socialförsäkringen fungerar för företagare.
18/11 Samspelet. Dialog mellan Göteborgs Stads ledande politiker, tjänstemän och företagare hur staden kan förbättra företagsklimatet. Småföretagarna medverkar tillsammans med ett antal medlemsföretag som får tycka till.
16/11 Mitt Företag i Karlstad. Småföretagarna medverkar med monter. https://mittforetag.com/evenemang/karlstad/
16/11 Möte med representanter för SD från olika utskott. Bland annat om  socialförsäkringen för småföretagare, lärlingssystemet och kilometerskatten. Stockholm.
15/11 Möte med Centerpartiet Stockholms företagarnätverk, för att samtala om Småföretagarnas förslag för bättre företagsklimat och fler arbetstillfällen.
10-12/11 Eget Företag på Stockholmsmässan. Småföretagarna träffar du i monter A43:17. Mingelskola 10/11 kl. 10.30. Fri entré.
9/11 Vi träffar Per Åsling (c), ordf  i Skatteutskottet, för att diskutera förslaget om att införa kilometerskatt.
2/11 Möte med Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten, om villkoren och möjligheterna för småföretagen att delta i offentlig upphandling. Stockholm.
1/11 Möte med civilminister Ardalan Shekarabi om villkoren och möjligheterna för småföretagen att delta i offentlig upphandling. Stockholm.
12/10 Möte med Marta Obminska (m) ledamot i konstitutionsutskottet samt styrelseledamot i moderaternas nationella företagarråd.
11/10 Småföretagarna deltar i en workshop arrangerad av Kristdemokraterna i riksdagen på temat ”Det svenska innovationssystemet”.
11/10 Driva eget dagen på Rival, Stockholm.
6/10 Möte med Catharina Bäck, försäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
5/10 Småföretagarna medverkar vid Migrationsdagen, Stockholm.
4/10 Småföretagarna deltar i paneldebatt på temat ”Ett förändrat företagsklimat i Göteborg”. Arrangör Kristdemokraterna i Göteborg.
26/9 Möte med Arbetsrättsjouren för diskussion kring LAS och hur de kan hjälpa våra medlemmar.
20/9 Småföretagarna deltar i Försäkringskassans partnerråd. Stockholm.
15/9 Vi träffar Marcus Friberg Mp Kommunalråd Helsingborg för att diskutera alternativ till höjd kilometerskatt för lastbilar, eftersom detta drabbar småföretagare och landsorten.
8/9 Medverkan i ett nytt nätverk för entreprenörskap och företagande i regi av Tillväxtverket. Stockholm.
1/9 Möte med Arbetsförmedlingen för information om kostnadsfri rekryteringstjänst för företag. Göteborg.
1/9 Möte med Solid Media Group. Göteborg.
30/8 Möte med Skatteverket med fokus på deras Kundmötesprogram. Stockholm
30/8 Företagsbesök tillsammans med Hanna Westerén (S), riksdagens näringsutskott, i syfte att utveckla näringspolitiken för att få fler i arbete. Göteborg.
22-23/8 Möte med Skatteverket med anledning av införandet av personalliggare inom Bilservice, Kropps o skönhetsvård o Grossistverksamhet.
18/8 Möte med Nathan Heller journalist från The New Yorker med anledning av Småföretagarnas medverkan i kontantupproret. Mötet äger rum på Kulturhuset, Sergels Torg Stockholm kl.11.00. Ordförande Christina Tallberg från PRO kommer även att medverka under mötet.
3-10/7 Småföretagarnas Riksförbund på Almedalsveckan i Visby.
20-22/6 Entreprenörsveckan i Båstad. Småföretagarnas Riksförbund ställer ut och håller Affärsmingelskola ”Så får du människor att vilja göra affärer med dig”, 20/6 kl. 10.30-12.30. Fri entré. http://www.entreprenorsveckanbastad.se/
20/6 Möte med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (s) i Stockholm, för samtal om företagares föräldraförsäkring och förslaget att företagare ska betala sjukkostnader för anställda fr o m den 91:a dagen.
17/6 Möte med SD i Riksdagshuset, för presentation och diskussion om vårt förslag till lärlingsutbildning, Stockholm
8/6 Business Region Göteborg (BRG) presenterar den senaste konjunkturutvecklingen i Göteborgsregionen.
29-31/5 Lars Strömberg, Småföretagarnas Riksförbund och Riksdagsman Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Näringsutskottet, besöker småföretagare på Gotland.
25/5 SAK-mässan på Bilia i Sisjön i Göteborg. Fri entré.
24/5 Möte med Hanna Westerén (S) för samtal om småföretagarfrågor, enklare regelverk och tryggare socialt skyddsnät, Stockholm
21/5 Inspirationseftermiddag med Mingelskola på Edens Event och Festvåning i Luleå kl. 14-18. Fritt för medlemmar.
20-21/5 Småföretagarnas Riksförbund är utställare vid Moderaternas Sverigemöte 2016, Malmö
19/5 Presentation av Småföretagarnas färska rapport Lärlingsplan för framtiden i Riksdagen, kl 08.00  anmäl dig här
11/5 SAK-mässa Helsingborg på Sundspärlan
28/4 Nyföretagardagen Helsingborg.
28/4 Möte med Skatteverket, Stockholm
27-28/4 Nyföretagarveckan i Malmö. Träffa Småföretagarnas Riksförbund på Starbucks på Malmö C.
23/4 Småföretagarnas Riksförbund Förbundsstämma, Stockholm
21/4 Medlems-/kundkväll i Växjö. Småföretagarnas Riksförbund, Visma och SEB bjuder in. Fritt för medlemmar. Separat inbjudan. Växjö
13/4 SAK-mässan i Malmö, Småföretagarnas Riksförbund ställer ut.  Fri entré. , Malmö
11/4  Entreprenörs- och Ledarskapsdagen i Malmö kl. 17-21. Småföretagarnas Riksförbund ställer ut. Fritt för medlemmar. Separat inbjudan, Malmö
5/4 Medverkan vid seminarium i Riksdagen, arrangör KD, ”Finansiering av goda idéer”, Stockholm
15/3 Möte med Jan-Olof Larsson (S).  Om småskalig vattenkraft och landsbygdsföretagande, Stockholm
15/3 Affärsfokus Malmö-Lundregionen. Mer info på: http://affarsfokus.nu/
11/3 Så klarar vi invandring och digitalisering med miljonprogram för kunskap. Frukostseminarium med näringsliv och politiker. Arrangör: Almega, Göteborg
9/3 Möte med SD näringspolitiska talespersoner, Stockholm
3/3 Executive Seminariar och bokrelease ”Sveriges entreprenöriella ekosystem – företag, universitet och politik”, Handelshögskolan  Göteborg.
24/2 Nacka Företagarträff, NackaStrandsMässan, Fri lunch vid anmälan senast 17/2.
Se program och anmälan
23/2 Webbseminarium- Vad alla småföretagare bör känna till om bokföring  – Lyssna till Margareta Elleby som berättar om vad du bör känna till om bokföring!
23/2 Möte med Solveig Zander (C), ansvarig socialförsäkringsfrågor och Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler
22/2 Möte med Roger Mörtkvist, Utbildningsdepartementet, diskussion om lärlingssystem för småföretagare, Stockholm
16/2 Möte med Fredrik Dahlberg, SRF, om förändringar i 3:12-regler och förändring av gräns för revisionsplikt, Stockholm
11/2 Möte med Centern, Stockholm
10/2 Styrelsemöte NNR (Näringslivets Regelnämnd), Stockholm
10/2 RHESAM-konferens – Seminarier om rehabilitering/åtgärder långtidssjukskrivningar med bl a socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, Stockholm
9/2 Stockholmsmingel på Berns, Stockholm
5/2 Möte med företagsakuten (råd och hjälp för företag i kris) vid Business Region Göteborg (BRG)
4/2 Möte med Innerstaden , Göteborg
4/2 Göteborgsmingel på Trägår’n , Göteborg
22/1 Småföretagarna medverkar på TOMERs (Torg- och marknadshandlarna) årsstämma, Stockholm
19/1 Seminarium – Hur kan vi förbättra regelgivningsprocessen i Sverige? Näringslivets Regelnämnd och Tillväxtverket, Stockholm
19/1 Medlemsmöte FSOL, Föreningen Sveriges offentliga leverantörer, Stockholm
12/1 Mentor- och adept-träff med Nyföretagarcentrum Öresund inkl. Affärsmingelskola
17/12 Som medlem i Gruppen ”Kontantupproret”, under ledning av f.d. Rikspolischefen Björn Eriksson, träffar vi Annika Brickman på Riksbanken för framföra vår åsikt att Riksbanken borde ta sitt ansvar och tvinga bankerna att ta emot kontanter, Stockholm
10/12 Invigning NyföretagarCentrum Söder, Stockholm
8/12 Möte med NNR, Kommunernas regeltillämpning och företagsklimatet- Vad behöver företagen och vad vill SKL?
8/12 Möte med Arbetsmiljöverket, Stockholm
8/12 Möte med Arbetsmiljöverket, Stockholm
8/12 Innovation Stockholm, Stockholm
7/12 Presentation av Småföretagarnas bok ”Jakten på företagsamhet – så kan Sverige hamna i topp” för Allianspartierna, Göteborg
7/12 Möte med Praktiska Gymnasiet. Gymnasiala lärlingar – hälften teori och hälften praktik, Göteborg
3-4/12 Styrelsemöte, Göteborg
3/12 NNR styrelsemöte, Stockholm
3/12 Styrelsen medverkar på Göteborgs Stads Företagslots Näringslivsmöte, Göteborg
1/12 Webbinarie: Jobba mindre tjäna mer med Anna Åberg kl. 12:00 – 13:00 Anmäl dig här
1/12 Möte med moderaternas projektgrupp i Göteborg, Samtal om hur det lokala företagsklimatet kan förbättras, Göteborg
30/11 Möte med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), Stockholm
30/11 Möte med Skatteverket om Personalliggare och kassaregister, Stockholm
25/11 SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Örebro
24/11 Öppet event med Affärsnätverket Qoola Qvinnor, Göteborg
24/11 IDD-dagarna (Internet Discovery Day), Vi delar ut ett pris till den startup som har den bästa lösningen som underlättar för småföretagarens vardag? Stockholm
24/11 Möte med Skatteverket om Personalliggare och kassaregister, Stockholm.
18/11 Möte med Moderaternas arbetsmarknadskommitté, Stockholm
17/11 ”Fler affärer till stadens småföretag?” Götacentern (C) bjuder in till diskussion, Göteborg
11/11 Möte med Torg- och marknadshandlarna (Knallarna) om bl.a. kassaregisterregler, Stockholm
11/11 Möte med (M) arbetsmarknadskommitté, Stockholm
10/11 SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Skåne Nordost
10/11 Möte med S, Stockholm
9/11 Leda Seminarium om företagandes villkor för (M), Borlänge
5-7/11 Eget Företag, Stockholm Älvsjö
5/11 Förenkla Helt Enkelt 2.0, Göteborg
5/11 Möte med (C) från Skatte- och Näringsutskottet, Stockholm
5/11 Seminarium om globalisering och digitalisering, Stockholm
4/11 Möte med (S) i Skatteutskottet, Stockholm
3/11 Möte med Innerstaden, Göteborg
3/11 Möte med KD, Göteborg
28/10 Möte med Qoola Qvinnors Affärs- och karriärnätverk, Göteborg
27/10 Seminarium om offentlig finansiering av företagande, Timrå
27/10 Webbinarie: Hur gör man PR som småföretagare? med Marie Hagberg kl. 19:00 – 20:00 Läs mer om webbinariet här.
21/10 SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Stockholm (prel)
19/10 Seminarium om Landsbygdsutveckling, hantering av vattendirektiv, Vårgårda kommun
15/10 Diskussionsforum med Universitets- och Högskolerådet i Stockholm, Stockholm
8/10 Näringslivsdagarna, Helsingborg
7/10 SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Helsingborg
1-2/10 Styrelsemöte, Stockholm
30/9 Möte med C, Stockholm
29/9 Bokrelease: Jakten på företagsamheten, författare Nima Sanandaji och Erik Sjölander, Plats: Riksdagen.
23/9 SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Jönköping
22/9 Gomorron Sverige-Svt, Småföretagarnas Riksförbund kommenterar regeringens budget utifrån ett småföretagarperspektiv, Stockholm
21/9 Möte med Moderaterna, Stockholm
17/9 Göteborgsminglet- Skapa nya affärer genom personliga möten. Träffa Småföretagarnas Riksförbund. www.goteborgsminglet.se
16/9 Möte med Socialdemokraterna , Stockholm
10/9 Möte med Sveriges Byggindustrier, Stockholm.
7/9 Business Region Göteborg (BRG) presenterar undersökning om företagsklimatet i Göteborg, Göteborg.
4/9 Möte med Moderaterna, Stockholm.
4/9 NNR, Näringslivets Regelnämnd – Styrelsemöte, Stockholm
3/9 Paneldebatt – Nätverket Master Club, Stockholm.
28/6-5/7 Almedalen, Visby.
3/7 Paneldebatt om tillämpningen av LOU (Lagen om offentlig upphandling) och hur den diskriminerar småföretagen.
Plats: Öresundshuset. Tid: 16.00-17.00 Visby/Almedalen.
30/6 Mingelkväll med småföretagare och politiker.
Plats: Öresundshuset Tid: 20.00-23.00, Visby/Almedalen.
22-25/6 Entreprenörsveckan, Båstad.
Träffa Småföretagarnas Riksförbund måndag till onsdag, och berätta för oss om din vardag som företagare. Du kan även få konkret hjälp med att ta fram ditt företags USP och ett konkret erbjudande till andra småföretagare som besöker vår monter.
24/6 – Affärsmingel 16:00 – 18: 00.
17/6 Seminarium Entreprenörskapsforum i samarbete med Tillväxtanalys – Insolvensregler, Stockholm
16/6 Sommarlovsentreprenörerna i Ystad
15/6 Sommarlovsentreprenörerna i Eslöv
12/6 Skatteverket – Branschmöte inom Kontanthandeln, Stockholm.
11-12/6 Styrelsemöte, Luleå.
9/6 Nätverk Svedala
5/6 Möte med Lotsgruppen Näringsliv – Företagslotsen vid Business Region,Göteborg.
4/6 Möte med Socialdemokraterna, Stockholm.
26/5 Driva Eget-dagen på Hotel Rival, Stockholm.
20/5 Möte med Skatteverket, Stockholm.
20/5: SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Göteborg.
8/5 NNR seminarium och stämma, Stockholm
6/5 Möte med Miljöpartiet, Stockholm.
5/5 Möte med MP – diskussion om småföretagarfrågor, Helsingborg.
5/5 Möte med Moderaterna, Stockholm.
5/5 Möte med Arbetsmiljöverket, Stockholm.
4/5 Entreprenörs- och Ledarskapsdagen kl. 17-21 i Göteborg – Träffa Småföretagarnas Riksförbund.
Program: www.ledarskapsdagen. Medlemsrabatt på deltagaravgiften. Anmäl dig här
29/4 Möte med Skatteverket, Stockholm.
27/4 Webbevent mellan kl. 12.00 – 13.00 om ”Att gå i konkurs”, håll utkik efter anmälan på vår hemsida.
18/4 Förbundsstämman Nordic C Hotel kl. 08.00, Stockholm.
15/4 NNR, Näringslivets Regelnämnd – Styrelsemöte, Stockholm.
13/4 Entreprenörs- och Ledarskapsdagen kl. 17-21 – Träffa Småföretagarnas Riksförbund, Malmö
Program: www.ledarskapsdagen. Medlemsrabatt på deltagaravgiften. Anmäl dig här
8-9/4 Sociala Företagsmässan, Stockholm.
8/4: SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Malmö.
31/3 Uppgiftlämnarutredningen, Stockholm.
26/3 Driva Eget-dagen på SF Biograf Royal, Södra Tullgatan 4, Malmö.
26/3 Möte med Småföretagarnas A-kassa betr egenanställda och A-kassa, Stockholm.
25/3 Möte med Moderaternas Näringspolitiska Kommitté, Stockholm
25/3 Möte med Socialdemokraterna – allmänna företagsfrågor, Stockholm.
24/3 Driva Eget-dagen på Biograf Bergakungen, Skånegatan 16 B, Göteborg.
18/3 Workshop om näringslivsstrategi för Nacka Kommun.
18/3 Möte med C – Socialförsäkringsfrågor, regler i sjukförsäkringen, Stockholm.
10/3 Ekonomistyrningsverket – om E.fakturor, Stockholm
10/3 Affärsfokuslund – B2Bmässa, Lund.
5-6/3 Styrelsemöte, Stockholm.
4/3 Driva Eget-dagen på Hotel Rival, Stockholm.
2/3 Webbevent mellan kl. 12.00 – 13.00 om ”Styrelsearbete”. Läs mer och anmäl dig här!
24/2 Skatteverket – Skattefrågor/Kassargister/Personalliggare, Stockholm.
20/2 Möte med KullaAkademin, Höganäs.
20/2 Göteborgsminglet på Scandic Opalen – Träffa Småföretagarnas Riksförbund, www.goteborgsmingel.se, Göteborg.
18/2 Möte med C – Småskalig vattenkraft, Stockholm.
18/2 Möte Jan Nylander och Mats Engelman – Offentligt riskkapital till innovativa företag, Stockholm.
18/2 Innovationsupphandling, Stockholm.
11/2 NNR, Näringslivets Regelnämnd – Styrelsemöte, Stockholm.
10/2 Stockholmsminglet – Skaffa nya affärskontakter www.mingelstockholm.se, Stockholm.
9/2 Möte med KD – Hur företagare hamnar i kläm mellan olika lagstiftningar, Stockholm.
4/2 Möte med Skatteverket – inspirationsdag kring betallösningar, Stockholm.
29/1 Möte med EU-kommissionens utsände Vilmos Budvari – om Small Bussiness Act for Europé, Stockholm.
22/1 Uppgiftslämnarutredningen, Stockholm.
21/1 Möte med KD – Socialförsäkringsfrågor, regler i sjukförsäkringen, Stockholm.
21/1 Innovationsupphandling, Stockholm.
14/1 SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Helsingborg.

17/12: Innovationsupphandling, Stockholm.
10/12: Skatteverket – Diskussioner om kontanthanteringsproblematiken, Stockholm.
9/12: Näringslivets Regelnämnd, styrelsemöte i Stockholm.
4-5/12: Styrelsemöte, Helsingborg.
4/12: Women in Networking – Paneldebatt, Women & Economics med Örebro Regionförbund, Tillväxtverket, Örebro och Karlstad Universitet, Karlskoga Science Park, Nyföretagarcentrum mfl. Karlskoga.
3/12: Utredningen om Matchningsanställningar, Arbetsmarknadsdepartementet. Stockholm.
3/12: NNR regelförbättrings- och regelförenklingsfrågor samt Näringsministerns om regeringens regelförbättringsanda. Stockholm.
2/12: Lärlingslotsen, Östersund.
26/11: Innovationsupphandling, Stockholm.
26/11: Möte med C, Socialförsäkringsfrågor, Stockholm.
26/11: B2B-mässa, Örebro
20/11: Möte med KD, Småföretagsfrågor, Stockholm.
19/11: B2B-mässa, Kristianstad.
18/11: Samverkan mot Fakturabedrägerier på UC AB . Stockholm.
18/11: Uppgiftslämnarutredningen, Stockholm.
29/10: Stora Entreprenörs- och Ledarskapsdagen. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg. www.ledarskapsdagen.se
22/10: B2B-mässa, Stockholm.
21/10: Möte med KD i riksdagshuset om socialförsäkring-sjuklön-mm, Stockholm.
3/10: World Values Day – Möte om värderingar mellan studenter och näringsliv, Göteborg.
1-2/10: Innovation för framtida tillväxt, Stockholm
30/9: Möte med Arbetsförmedlingen, Göteborg.
25-26/9: Styrelsemöte, Örebro.
23/9: Riksskatteverket – Kassaregisterlagen och personalliggare, Stockholm.
16/9: Göteborgsminglet – Skaffa nya affärskontakter www.goteborgsmingel.se , Göteborg.
10/9: Mingelskola – Lär dig mingla med resultat www.goteborgsmingel.se , Göteborg.
9/9: Driva Eget-dag på Hotel Rival, Stockholm.
9/9: Näringslivets Regelnämnd, styrelsemöte i Stockholm.
4/9: Workshop i tema Starta och driva företag – Näringsdepartementet, Stockholm.
4/9: Företagarföreningen i Näsby Park, Stockholm
1/9: Möte med David Lega (KD), Göteborg.
29/8: Möte med C Riksdagshuset. Undantaget i LAS mm, Stockholm.
28/8: Möte med Småföretagarnas A-kassa (SMÅA) , Stockholm.
27/8: Innovationsupphandling i Stockholmsregionen
25/8: Möte med Näringsutskottets ordf Mats Odell och Lars Axel Nordell KD, Örebro.
20/8: Möte med Exportkreditnämnden. Hjälp småföretagare exportera, Höganäs.
9/8: Noliamässan – Alliansen, Piteå
8/8: Noliamässan – Socialdemokraterna, Piteå
2/7: Paneldebatt om småföretagens betydelse för landsbygd och glesbygd, med bl.a. Stefan Fölster från reforminstitutet, moderator är K-G Bergström. 10:00-11:30 i lokalen Börsen på Strandgatan nära Donners plats.
1/7: Mingelkväll för småföretagare Öresundshuset som ligger med ingång från Donners plats 20:00-23:00.
30/6: Paneldebatt arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning. Moderater KG Bergström. 10:00-11:30 i lokalen Börsen på Strandgatan.
V27: Almedalsveckan.
25/6: Regeringens Uppgiftslämnarutredning, Stockholm
23-25/6: Entreprenörsveckan Båstad.
23/6: Småföretagarnas eftermiddag på Entreprenörsveckan Båstad.
Miniseminarier om småföretagarens olika fallgropar och hur de kan undvikas.
Fikabuffé (sponsras av SEB och Trygg Hansa).
Affärsmingelskola.
Affärsmingelbingo med många fina priser (sponsras av våra medlemmar).
18/6: Allmänpolitiskt möte med Centerpartiet i Riksdagshuset, Stockholm
11/6: Möte med Försäkringskassan centralt, Stockholm
30/5 – 1/6: Miljöpartiet de gröna kongress i Göteborg.
27/5: Seminarium med Svensk Handel om kommunalt regelkrångel, Stockholm.
23/5: Företagslotsen vid Business Region, Göteborg.
23/5: Möte Landskrona Kommun – Lärlingsutbildning, Landskrona
21/5: B2B Företagsmässan, Göteborg / Mölndal.
20/5: Sveriges Offentliga Inköpare, Stockholm.
16/5: NNR-Stämma och EU-seminarium ”Företagens roll i Europa”, Stockholm.
13/5: Styrgruppsmöte Lärlingslotsen, Östersund.
8/5: Arbetsmarknadsseminarium, Stockholm.
6/5: Närodlad politik Centerpartiet, Luleå i Stadshuset.
5/5: Möte om betaltider ICC, Stockholm.
24/4: Nyföretagarmässa i Helsingborg. Klicka här för att ladda ner inbjudan i .PDF-format.
23/4: Näringslivets Regelnämnd, Stockholm
23/4: Handelshögskolan seminarium, Stockholm
12/4: Förbundsstämma Clarion Hotel Arlanda kl. 0830
11/4: Styrelsemöte i Stockholm
7/4: Entreprenörs- och Ledarskapsdagen för kvinnor i Malmö
Nätverks- och inspirationskväll för kvinnliga företagare och chefer. www.ledarskapsdagen.se
1/4: Frukostseminarium i Växjö 08:00 – 10:00 Vilket stöd finns vid rehabilitering i arbetslivet? Klicka här för att se hela inbjudan. Anmälan; lars.stromberg@smaforetagarna.eu
31/3: Entreprenörs- och Ledarskapsdagen för kvinnor i Göteborg
28/3: Stockholm Rosenbad. Möte om självreglering av betalningstider med ICC Sweden.
Nätverks- och inspirationskväll för kvinnliga företagare och chefer. www.ledarskapsdagen.se
26/3: Möte i Stockholm med M representanter i de fem riksdagsutskott som handlägger frågor som berör våra medlemmar.
19/3: Lärlingskonferens i Östersund.
14/3: Styrelsemöte i Helsingborg.
13/3: Styrelsemöte i Helsingborg.
11/3: Seminarium, Västsvenska Handelskammaren i Göteborg.
28/2: Seminarium kring upphandling. Företagslotsen i Göteborg.
27/2: Deltagande i Moderaternas Företagarråd.
26/2: Kl. 11:00 – 12:15 Seminarium. Mynttorget 2, Ledamotshuset, sal L4-17. Anmälan görs senast den 22 februari till andia.ghafouri@riksdagen.se
21/2: Möte med Gunnar Hökmark (M) i Stockholm för att bland annat diskutera småföretagarfrågor.
20/2: Möte i Sthlm med FP Arbetsplatsförlagt Lärlingssystem.
20/2: Göteborgsminglet. Vi medverkar med monter för att informera om vår verksamhet och skapa nya kontakter. Cirka 300-400 personer träffas över frukost för att knyta nya affärskontakter!
Världskulturmuseet kl 07.30-10.00. Anmälan: www.goteborgsmingel.se
17/2: Möte i Göteborg med M-representanter från Näringsutskottet.
12/2: Möte Sthlm med S Mikael Damberg. Näringspolitik
12/2: Affärsmingel i Stockholm. Vi medverkar med monter för att informera om vår verksamhet och skapa nya kontakter. Berns Salonger kl 8.00-10.00. Deltar gör också årets Affärsnätverkare 2013, Carina Nunstedt. Anmälan: www.mingelstockholm.se
11/2: Näringslivets Regelnämnd, styrelsemöte i Stockholm.
11/2: Möte med Moderata Företagarrådet och finansminister Anders Borg.
7/2: Möte med Lotsgruppen Näringsliv i Göteborg. Företagslotsen vid Business Region
30/1: Möte med Näringslivets Regelnämnd.
29/1: Växjökonferensen, Nationell arena för skol- & utbildningsfrågor
28/1: Växjökonferensen, Nationell arena för skol- & utbildningsfrågor
12/12: Näringslivets Regelnämnd. Styrelsesammanträde Stockholm Handelskammare, Malmskillnadsgatan 46r
12/12: Småföretagarnas Riksförbunds after work i Malmö. Paddys. Välkomna.
12/12: En dörr in till statliga myndigheter för företag. Riksdagen.
6/12: Styrelsemöte i Stockholm
5/12: Styrelsemöte i Stockholm.
3/12: Möte med M i riksdagshuset om LOU.
25/11: Civilekonomernas och Ratios konferens ”Fördubbla företagandet bland akademiker” Stockholm.
22/11: Vi deltager i Göteborg. Småföretagare får hjälp av Företagslotsen.
21/11: EU-kommissionen, seminariet Gränsöverskridande handel, Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm.
20/11: Center och Ekonomiskt seminarium onsdagen 20/11 kl 10.00 Riksdagen. Mynttorget 2.
Omvandla lön till kapital med personaloptioner, hur gör vi det lättare?
19/11: Göteborg. Vi deltar i utbildningen Förenkla – helt enkelt.För små och medelstora företag som bedriver handel med EU:s inre marknad är indrivning av skulder ett område där man kan stöta på problem. EU kommissionen anordnar nu ett antal seminarier i hela Europa på temat gränsöverskridande krediter och skuldindrivning.
14/11: Klockan 17-19 Plats: Paddys Restaurang i Malmö. Välkommen på After Work med Småföretagarnas Riksförbund. Vi minglar, knyter nya kontakter och pratar småföretagande under trevliga former. Även blivande småföretagare och ni som inte är medlemmar hos oss är varmt välkomna.
6/11: Utrotningshotade jobb. M. Skandiasalen. Mynttorget 1. Hur räddar vi hantverksyrkena?
6/11: Calmando. Opinionsbildning. Stockholm.
5/11: Calmando. Opinionsbildning. Stockholm.
31/10: Rundabordssamtal om Export och internationalisering – i svenska småföretag.
29/10: Bättre företagsklimat med kommunal regelförbättring! Tillsammans med Sv Näringsliv och Näringslivets Regelnämnd.
21/10: Entreprenörs- och Ledarskapsdagen för kvinnor
Inspirationskväll för beslutsfattare och företagare med fem föredrag och stor minimässa där Småföretagarnas Riksförbund medverkar som utställare.21 okt kl 17-21, Elite Park Avenue Hotel i Göteborg
Länk till program: Entreprenörs- & Ledarskapsdagen för kvinnor
17/10: Deltager vi i Förenkla är det så enkelt! Plats: Mälarsalen Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2.
9/10: LärlingsLotsen, Regionförbundet Jämtlands Län. Vår lärlingsrapport diskuteras.
8/10: Vi träffar Göteborgs Stad och Business Region Göteborg (BRG), för att diskutera hur vi kan förbättra och förenkla för företagen.
6/10: Moderata Studenters Höstkonvent 2013! Lärlingsutbildning. Moderaternas Hus i Stockholm.
5/10: Moderata Studenters Höstkonvent 2013! Lärlingsutbildning. Moderaternas Hus i Stockholm.
5/10: Eget företagsmässa i Älvsjö. Monter och 6-7 av styrelsen som ställer upp.
4/10: Eget företagsmässa i Älvsjö. Monter och 6-7 av styrelsen som ställer upp.
3/10: Eget företagsmässa i Älvsjö. Monter och 6-7 av styrelsen som ställer upp.
3/10: Deltager vi med två representanter i BCG Sverigestudien – Frukostseminarium.
25/9: möte och pressträff med MP om borttagandet av sjuklöneansvaret och sänkning av arbetsgivaravgiften i enlighet med våra förslag.
24/9: Möte med Centerpartiet
V27: Almedalsveckan
17/6: Möte med MP. Lärlingsrapporten
3/6: OECD-möte i Stockholm om regelförenklingar med NNR som en av initiativtagarna
15/5: Möte med Kommunförbundet Skåne. Effektiv miljötillsyn
7/5: Möte med MP om vår lärlingsrapport
29/4: M möte med företagsbesök
26/4: Träff med ungdomsförbund om Lärlingssystemet
22/4: M möte med företagsbesök
22/4: Driva Eget Dagen i Stockholm
10/4: Möte med KD om sjuklöneansvaret
8/4: Styrelsemöte i Näringslivets Regelnämnd
27/3: Möte med FP, lärlingsfrågan
26/3: Möte med V, sjuklöneansvaret
5/3: Möte med Naturvårdsverket
20/2: Möte Skatteverket och AF
15/2: Möte med SEB/Trygg Hansa. Trygghetspaket för Småföretagare
13/2: Möte med advokatsamfundet om rättsskydd för småföretagare
31/1: Deltog vi i mötet ”Effektiv Miljötillsyn” med kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen och Svenskt Näringsliv
25/1: Möte med M representant i skatteutskottet
22/1: Möte med S, näringslivsfrågor
21/1: Möte med NNR/Näringslivets Regelnämnd om vårt deltagande i deras arbete
21/1: Möte med SEB/Trygg Hansa. Trygghetspaket för småföretagare
4/12: Träff med FP för diskussion av bla sjuklönefrågan, arbetsgivaravgiften, utbildningsfrågor mm
23/11: Möte med Ami där vi diskuterade ett samarbete om mentorskap för småföretagare
23/10: Träff med v ordf Wiggo Lindgren och en engagerad medlem Anders Åkerman från kompetensgruppen tjänstemän på Just.dep