Kalender

I kalendern kan du följa vårt näringspolitiska arbete.
Vi är småföretagarens röst i statliga utredningar, i möten med politiker och myndigheter. Allt i syfte att förbättra villkoren för våra medlemsföretag.
25/11 Möte med Socialdemokratiska gruppen i näringsutskottet

19/11 Möte med Alexander Christiansson, SD

18/11 Veckoavstämning med TVV om korttidspermittering

18/11 Deltagande ICC Hållbarhetskommitté

18/11 webbseminarium i riksdagen ”Tjänstebilen under attack”

12/11 Möte Svenskt näringsliv kring Företagares trygghetssystem

11/11 Veckoavstämning med TVV om korttidspermittering

10/11 Möte med Désirée Pethrus, KD angående företagande och jämställdhet

5/11 Möte/intervju inför EU kommissionens fact sheet kring digitalisering och företagande i Sverige

4/11 Veckoavstämning med TVV om korttidspermittering

28/10 Veckoavstämning med TVV om korttidspermittering

27/10 Möte med Postnord kring Småföretagares framtida utdelningsbehov

21/10 Veckoavstämning med TVV om korttidspermittering

14/10 Veckoavstämning med TVV om korttidspermittering

14/10 Möte Finansdepartementet angående kapitalmarknadsunionen

8/10 Möte Utredning Företagens trygghetssystem

7/10 Veckoavstämning med TVV om korttidspermittering

1/10 Möte med ICC

30/9 Veckoavstämning med TVV om korttidspermittering

25/9 Projektmöte om lärlingsfrågor och yrkesambassadörer

16/9 NNR: seminarium och styrelsemöte

14/9 Möte Mathias Tegner, S, angående utredningen Tydligt, enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem.

11/9 Miljömålsberedningen seminarium

10/9 Möte med Kontantupproret

10/9 Miljömålsberedningen seminarium

9/9 Miljömålsberedningen seminarium

8/9 Möte med AF angående utländska kvinnors företagande

8/9 Miljömålsberedningen seminarium

7/9 Miljömålsberedningen seminarium

7/9 Tillväxtverket om korttidsarbete

7/9 Möte med AF angående regleringsbrev och småföretagarperspektiv

2-3/9 Deltagande Digital konferens Omstart Sverige

31/8 Tillväxtverket om korttidsarbete

24/8 Regeringskansliet om betalningsansvar

13/8 Möte med expert angående modern arbetsrätt

3/8 Möte med arbetsförmedlingen angående digitalisering och arbetsmarknad

9/7 Möte med Lars Hjälmered Moderaterna

29/6 Centrum för rättvisa om dolda skatter/avgifter

29/6 Möte med KD Västra Götaland

23/6 Regeringskansliet om e-handel

23/6 Möte med Moderata företagarrådet

22/6 Skatteverkets webbseminarium med frågestund om att söka omställningsstöd före företag

22/6 Samverkansmöte med Arbetsförmedlingen.

17/6 Entreprenörskapsforum

16/6 Miljömålsberedningen

16/6 Livsmedelsföretagen om elskatt och andra skatter

15/6 Timbro om fri företagsamhet

3/6 Möte med Kontantupproret.

18/5 Småföretagarnas Riksförbund medverkar vid Arbetsmiljöverkets webinar om nya föreskrifter.

7/5 Samverkansmöte med Akupunkturförbundet.

20/4 Dialogmöte med TOMER, Torg och marknadshandlarna.

6/4 Möte med Arbetsförmedlingens Digitala enhet angående kompetensförsörjning och utbildningsinsatser riktade mot Småföretagare.

3/4 Möte med Tillväxtverket angående undersökning om kapitalförsörjningsinsatser.

2-3/4 Årsstämma och styrelsemöte Småföretagarnas Riksförbund

31/3 ATTITYDRESAN BESÖKER ARVIKA:
Vi träffar lokala småföretagare, politiker och tjänstemän för det ”goda samtalet” över en kopp kaffe. Hur är det att vara politiker eller småföretagare i Arvika?Inställt. Anordnas vid senare tillfälle.

19/2 Småföretagarnas Riksförbund medverkar vid KONTANTUPPRORETS seminarium.

12/2 LUNCH SEMINARIUM:
På uppdrag av SmåFöretagen har Nima Sanandaji därför tagit fram en rapport och ett index som visar på skillnader i villkor för företagande i Sveriges kommuner.

Deltar i seminariet gör:
Nima Sanandaji – Tekn dr och rapportförfattare
Erik Sjölander – Småföretagare & Näringspolitisk talesperson Småföretagarnas Riksförbund
NN – Svensk bankförening
Michaela Backman – Docent i Nationalekonomi vid Internationella handelshögskolan i Jönköping
NN – Näringslivschef medelstor kommun

3/2 Småföretagarna gillar alla initiativ för att underlätta för företagare och när företag sätts i fokus! Idag träffade Caroline Szyber, Småföretagarnas Riksförbund, planhandläggare Fredrik Zelmerlöv från Höganäs kommun för att höra om kommunens näringsfokus i all planering!
Föredömlig kommun, inte konstigt den blev mest företagsvänliga kommun i Svenskt näringslivs rankning. Attitydresan avslutade sin turné förra året i just Höganäs.

23/1 Tillväxtanalys. Hur träffsäkra är skattesubventionerna för hushållsnära tjänster?

21/1 Seminarium. Skatteverket angående rapport om personalliggare

20/1 Lansering av rapporten Immateriellt värdeskapande i Norden

17/1 Deltagande TOMERS årsstämma

16/12 Samverkansmöte med Skatteverket

12/12 Styrelsemöte NNR

4/12 Riksdagsseminarium, NNR med anledning av vårt projekt om benchmarking av genomförande och tillämpning av EU-lagstiftning

27/11 Deltagande på WomEngage, ett seminarium om kvinnors företagande, Riksdagshuset Stockholm

26/11 Kontantupproret, strategimöte i Riksdagshuset, Stockholm

25/11 Attitydresan besöker Höganäs. Vi ser fram emot att träffa just dig och höra din berättelse. Anmälan gör du här

12/11 Möte med Näringslivets Regelnämnd, NNR

6/11 Småföretagarnas Riksförbund anordnar seminarium kring rapporten ”De Företagsamma – Sveriges 350 000 jobbskapare” tillsammans med Niklas Wyjkman, Riksdagsledamot M och Moderaternas Företagarråd, kl 18 – 19

5/11 Medverkan vid Seminarier med Boston Consulting Group i Stockholm

22/10 Attitydresan besöker Söderköping

17/10 Deltar i Tillväxtverkets nätverksträff

16-17/10 Deltagande på EU-kommissionens seminarium för SME:s i Bryssel

9/10 Samarbetsmöte med Convenience

4/10 Deltagande på Moderaternas företagarråd – Hur skapas Sveriges bästa företagsklimat

20/9 Möte med NNR, strategitema Teknikföretagen

17/9 Medverkan vid Försäkringskassans partnerråd

4/9 Möte med SVID, Svensk industridesign

4/9 Möte med Sveriges industrikommuner

1/7 Medverkan vid Almedalen, Visby

25/6 Expertgruppsmöte för Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation

18/6 Möte med Försäkringskassan

13/6 Möte med riksdagspolitiker i skatteutskottet och näringsutskottet angående sänkta arbetsgivaravgifter

12/6 Deltagande på Järva veckan

28/5 Medverkande i diskussionsseminarium riksdagen HUR STOPPAR VI BUTIKS- & MACKDÖDEN I GLESBYGDEN?
Ett diskussionsseminarium om servicen i gles– och landsbygden!
Läs mer här – Workshop riksdag 25 maj

20/5 Möte med Tillväxtverket angående utredningen om företagandets villkor, med Gunilla Nordlöf, GD.

16/5 Deltar på seminarium Economic footprint of Swedish Venture Capital

16/5 Möte i riksdagen angående kontantupproret

8/5 Medverkande vid Havsmiljöplaneringen, remissbehandling

7/5 Möte med SMÅA, Småföretagarnas arbetslöshetskassa, Stockholm

26/4 Möte med riksdagsledamöterna Alireza Akhondi och Helena Wilhelmsson, Örebro

25/4 Möte med utredningen om företagandets villkor, med Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket.

24/4 Möte med NNR, Näringslivets regelnämnd, angående projekt EU-regulation.

13/4 Småföretagarnas Riksförbunds årsstämma 2019,
Tid: Lördagen den 13 april 2019 med start kl 10.30
Plats: Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, HelsingborgAnmälan till stämman görs till kansliet senast den 16 mars

11/4 Sm Attitydresan i Helsingborg
Vi möts på Biblioteket kl. 17.00 – 19.00.The Bishop’s Arms, Marina Plaza – Helsingborg. Sista anmälan är måndag 8 april.
Anmälan gör du här

10/4 Möte med NNR, Näringslivets regelnämnd

4/4 Möte med Skolverkets lärlingsprojekt

4/4 Möte med EU-sakråd om framtidens inre marknad med fokus på fri rörlighet för varor och tjänster.

3/4 Workshop vid Skatteverket, Hur arbetar vi för att skapa förutsättningar för seriöst företagande

12/3 Möte med Försäkringskassans partnerråd. Stockholm

12/3 Deltagande vid hearing om Skolverkets lärlingsförslag. Stockholm

13/2 Möte med NNR, Näringslivets regelnämnd

7/2 Möte med Statlig Utredning

7/2 Möte med Arbetsmiljöverket angående omarbetade föreskrifter om arbetsplatsens utformning

5/2 Workshop med Tillväxtverket Hur ser företagandet ut om 5 år? Vilken affärslogik gäller och vilka är de viktigaste drivkrafterna för utveckling? D.v.s. vad är tillväxtskapande om 5 år?

5/2 Attitydresan besöker Piteå

31/1-3/2 Styrelse/strategimöte i Luleå

30/1 Kontantupproret. Seminarium i Riksdagen(inbjudan)– Hur påverkas samhället om handeln avvecklar sin kontanthantering?

24/1 Möte Skolverket angående lärlingssystem

23/1 Möte med Bolagsverket om hur vi ska använda digitaliseringens kraft för att skapa en enklare företagarvardag för små och medelstora företag samtidigt som vi skapar utrymme för innovation och tillväxt.

18/1 Medverkan vid TOMER, Torg och Marknadshandlarnas, stämma

16/1 Möte med Kontantupproret i Riksdagshuset

11/12 Styrelsemöte Näringslivets Regelnämnd (NNR)

6/12 Medverkan i Skolverkets projekt om lärlingssystem. Stockholm

3/12 Varmt välkommen till Företagsrådets julavslutning med Erik Sjölander, näringspolitisk rådgivare och talesperson på Småföretagarnas Riksförbund.
Måndag den 3 december kl. 18.00.
Plats: Blasieholmsgatan 4A, lokal Skyltfönstret
Anmäl deltagande till stockholm@moderaterna.se senast den 29 november. Läs mer här

3/12 Attitydresan – det goda samtalet i Falkenberg
Välkommen att tillsammans och under ledning av Småföretagarnas Riksförbund träffas för att ta tillfället i akt att tillsammans föra vårt goda företagsklimat än mer framåt.
Är du intresserad av företagsfrågor för det lilla företaget så är detta träffen för dig! Anmälan hittar du här

28/11 Womengage Seminarium i riksdagen angående Den kvinnliga företagaren – Sveriges nya tillväxtmotor. Så driver vi förändring från entreprenörskap till internationell handel. Medverkande Mattias Andersson Småföretagarnas Riksförbund

28/11 Seminarium Undantag i turordningsreglerna – Dynamit för sysselsättning?Medverkar Erik Sjölander Småföretagarnas Riksförbund

28/11 Seminarium med rättighetsalliansen angående Den immateriella ekonomin och hur viktig den är för Sverige

27/11 Branschsamverkansmöte med Skatteverket för att bland annat diskutera individuell arbetsgivarredovisning, personalliggare och kontanthantering

22/11 Deltagande på Swedish Economic Forum, Entreprenörskapsforum släpper 2018 års upplaga av Swedish Economic Forum Report

22/11 Möte med Kroppsterapeuterna angående Friskvårdsavdrag för enskilda företagare samt diskussion om nationell certifieringsstandard

6/11 Branschmöte med Torg och Marknadshandlarna (TOMER)

5/11 Deltar i Skolverkets projekt om lärlingssystem. Stockholm

17/10 Möte med Tillväxtverket (TVV) Nätverksgrupp. Stockholm

10/10 Vi medverkar vid StartUp Bar i Göteborg, 17.00-19.00. Plats: HIVE Workspace Östra Larmgatan 16-18

4/10 Deltar i Skolverkets projekt om lärlingssystem. Stockholm

2/10 Extrastämma Näringslivets Regelnämnd (NNR). Stockholm

18/9 Styrelsemöte Näringslivets Regelnämnd (NNR). Stockholm

5/9 Medverkan i Skolverkets projekt om lärlingssystem. Stockholm

4/9 Citygruppsmöte. Om torghandeln och centrumhandels utveckling.

1/9 Möt Småföretagarnas Riksförbund kl.10.00-15.00 i Gamlestad, Göteborg. Temat är ”Att vara småföretagare i förorten”.

24/8 Möte med Marknadsarrangörsföreningen (MAF). Örebro

21/8 Möte med Tillväxtverket (TVV) om Digitalisering av företag. Stockholm

6/8 Småföretagarna – Sveriges hårdast arbetande grupp. Inbjudan till dialogmöte mellan politiker och småföretagare. Plats: Knuts Bar, Regeringsgatan 77, Stockholm. Tid: kl 17-19. Se inbjudan här.

4/7 Almedalen, 4/7 kl.11.00 Arrangör av debatt ”Småföretagande i framtiden”.

20/6 Trelleborg, Attityd till företagande.
Samtal med politiker och företagare om attityden till företagande. Möt Småföretagarnas Mats Eriksson (En företagares vardag), Ingrid Ohlsson och Lars Olofsson. Plats: Trelleborgs FF klubbstuga, alternativ utomhus, adress Östervångsvägen, Vångavallen. Tid: kl 17-19

12/6 Stockholm, Småföretagarnas Erik Sjölander och Siv Öberg träffar Skatteutskottet gällande utvärdering av personalliggare.

7/6 Stockholm, Dialogmöte med upphandlingsmyndigheten.
Punkter på agendan:
Myndighetens nuvarande arbete mot leverantörer
Leverantörsanalys

5/6 Startup Bar 05 JUN 17:00 – 19:00. Malmö och Stockholm

31/5 Styrelsemöte Småföretagarnas Riksförbund i Stockholm

17/5 Stämma SmåA Småföretagarnas A-kassa i Stockholm
Småföretagarnas Erik Sjölander kommer att vara närvarande.

16/5 Frukostseminarium ”Gör bättre offentliga affärer” kl.08.00-09.30 Plats: Svenskt Näringsliv, Navigationsgatan 1A, lokal Malmö. Kostnadsfritt. Föranmälan gör du här . Under rubriken Specialkost, ange gärna ”Småföretagarna”

2/5 Startup Bar i Malmö på Restaurang Mosaik
Plats: Startup Bar – 2 maj kl. 17.00-19.00 Föranmäl gärna din medverkan via länken http://startaochdriva.se/startupbar/ Kostnadsfritt att delta.

28/4 Småföretagarnas Riksförbunds förbundsstämma 2018. Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31, Stockholm. Anmälan om deltagande ska vara kansliet tillhanda senast den 25/3.

17/4 Mässan Eget Företag på Slagthuset i Malmö kl.9.30-16.00 Skaffa inspiration, nätverka och träffa företrädare från företag och organisationer som kan stärka ditt företag och dig som företagare. Småföretagarna har monter där Anneli Egestam och Lars Strömberg från styrelsen finns på plats. Läs mer här:

9/4 Småföretagarnas Riksförbund Företagsturné besöker Falkenberg

9/4 Småföretagarnas Riksförbund Företagsturné besöker Falkenberg

22/3 Småföretagarnas Riksförbund, Svenskt Näringsliv och Per Åsling, C, anordnar ett seminarium i riksdagen: Revisionsplikt – Är en höjning eller sänkning av gränsen bäst för landets företagsamhet?

20/3 Småföretagarnas Riksförbund, Kroppsterapeuterna och Per-Arne Håkansson , S, anordnar en workshop i riksdagen om sjukvård och friskvård i samklang

7/3 Kom och träffa oss! Vi finns på Startup Bar i Malmö, Göteborg och Stockholm, kl. 17.00-19.00.

28/2 Möte med Socialdemokraterna angående BOT. Diskussioner kring ett skatteförslag som kan bli ett underlag för en BOT reform. Mötet hålls tillsammans med Peter Feldt, KRY, Kroppsterapeuternas yrkesförbund. Riksdagshuset

16/2 Styrelsemöte, invigning och mingel i Småföretagarnas nya lokaler i Höganäs

8/2 Styrelsemöte Näringslivets regelnämnd, NNR, Stockholm

6/2 Samverkansmöte med Tillväxtverket om Företagande och Entreprenörskap, Stockholm

5/2 Möte med City Group Älmhult om utveckling av centrumhandeln

2-3/2 Centerpartiets kommundagar. Småföretagarna finns på plats med monter och deltar i paneldebatt om småföretagandets villkor. Stockholm

29/1 Seminarium om småskalig vattenkraft. Samarrangemang med LRF, Stockholm

24/1 Seminarium Kapitalförsörjning för småföretag. Tillgång till kapital och finansiering sägs vara en enkel sak i Sverige idag. Men frågar man småföretagare ute i landet ser bilden annorlunda ut. Riksdagshuset, Stockholm

19/12 Dialogmöte med Upphandlingsmyndigheten, Stockholm

12/12 Medverkan vid styrelsemöte för NNR (Näringslivets Regelnämnd), Stockholm

6/12 Startup Bar i Stockholm, Göteborg och Malmö

5/12 Möte med Per Åsling och Helena Lindahl (C), Riksdagshuset Stockholm

21/11 Möte med Per-Arne Håkansson Riksdagsledamot S för att diskutera BOT-avdraget. Riksdagshuset, Stockholm.

20/11 Möte med statssekreterare Niklas Johansson och Emelie Schröder, Näringsdepartementet, för att diskutera förutsättningarna för mikroföretag. Stockholm

17-18/11 Liberalernas Landsmöte, Västerås

9-11/11 Eget Företag,Stockholmsmässan

9/11 Möte med Said Abdu, Liberalerna, Näringsutskottet. Samtal kring Liberalernas Näringspolitik och hur den är kompatibel med Småföretagarnas näringspolitiska program. Stockholm

8/11 Möte med Larry Söder KD med anledning av BOT-avdraget. Riksdagshuset, Stockholm.

8/11 Möte med David Lindvall, S riksdagsledamot näringsutskottet. Presentation av Småföretagarnas Riksförbund. Riksdagshuset, Stockholm.

8/11 Startup Bar i Stockholm,Göteborg och Malmö

7/11 Nyföretagardagen på Yesbox

23/10 Entreprenörs- och Ledarskapsdagen

18/10 Möte med Tillväxtverket. Samtal kring insatser för ett fortsatt konkurrenskraftigt svenskt näringsliv. Stockholm.

12-14/10 Moderaternas Arbetsstämma

4/10 Startup Bar i Stockholm, Göteborg och Malmö

29/9 Möte med Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister. Samtal kring mikroföretagens möjligheter till att utveckla sin export. Stockholm.

21/9 Göteborgsminglet

30/8 Möte med SKL, Sveriges kommuner och Landsting. Samtal kring SKL:s näringslivsenhet för att se hur förbundet och SKL kan hjälpa varandra och samverka i frågor gällande kommunalt myndighetsutövande i samverkan med det lokala näringslivet. Stockholm.

29/8 Möte med Skatteverket. Samtal kring ROT/RUT, hur har verksamheterna påverkats av minskningen från 50 till 30%?
Företagsregistrering – hur arbetar Skatteverket?
Personalliggare i byggindustrin, lägesrapport
Stockholm.

5/7 Almedalen. kl. 15.00-16.00 Plats: Innovizion Arena, Rigagränd
Diskrimineras företagare i sjuk- och föräldraförsäkringen? Deltagare: Solveig Zander, socialförsäkringsansvarig (C ), Hanna Westerén, (S) Näringsutskottet, Ann-Sofie Hermansson, Brilliant Business, Maria Boborg-Trané, Småföretagarnas Riksförbund

4/7 Almedalen. kl. 14.00-15.00 Plats: Innovizion Arena, Rigagränd.
Har småföretagen någon chans att delta i offentliga upphandlingar?
Deltagare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Näringsutskottet, Lars Strömberg, Småföretagarnas Riksförbund, Hanna Westerén (S), Niklas Tideklev, Upphandlingsmyndigheten

3/7 Almedalen. kl. 17.00-19 Plats: Innovizion Arena, Rigagränd
”Så mycket bättre” Mingel med Småföretagarna
Anmäl ditt intresse i länken: https://simplesignup.se/event/97414

3/7 Almedalen. kl. 15.00-16.00: Plats: Innovizion Arena, Rigagränd
Hur ser framtiden ut för småföretagare i glesbygd?
Deltagare: Helena Lindahl, (C) Näringsutskottet, Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva, Mirja Herrdin, vd Södra Dalarnas Sparbank, Mats Eriksson, Småföretagarnas Riksförbund

1/6 Möte med Försäkringskassans Partnerråd för samtal om socialförsäkringarna och hur de påverkar företagen (den enskilde företagaren och anställda)

31/5 Möte med Tillväxtverket under temat Digitalisering samt fortsatt dialog kring ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv.
Stockholm.

22/5 Inspirations- och kunskapsseminarium för medlemmar. Ett rikare liv som företagare – Charlie Söderberg. Arrangeras av Småföretagarna och Balansekonomi. Tid och plats: kl. 18.00. Piperska Muren, Stockholm.

11/5 NNR, Näringslivets Regelnämnd, Better Regulation – for a more competitive Europe. Näringslivets Hus, Stockholm.

9/5 Möte med Försäkringskassans Partnerråd för samtal om informationen om sjuklön på Försäkringskassans webbplats. Stockholm.

2/5 Medverkan vid offentlig utfrågning om framtidens innovations- och entreprenörskapsklimat. Riksdagen, Stockholm.

28/4 Företagslotsen i Göteborg. Småföretagarna i möte med Göteborgs Stads Företagslots Näringslivsgrupp. Plats: Business Region Göteborg.

27/4 Eget företag i Göteborg. Småföretagarna har monter på mässan Eget Företag och håller även Mingelskola för entreprenörer kl. 12.20. Fri entré. Plats: Brewhouse.

25/4 Eget företag i Malmö. Småföretagarna har monter på mässan Eget Företag och håller även Mingelskola för entreprenörer kl. 11.30. Fri entré. Plats: Slagthuset i Malmö.

22/4 Småföretagarnas Riksförbunds Förbundsstämma för 2017 hålls på Nordic C Hotel, Vasaplan 4, Stockholm. Se kallelse här

19/4 Medverkan vid Entreprenörskapsforum – om ett effektivare svenskt innovations- och företagsstöd. Stockholm.

12/4 Möte med Hanna Westerén (S) ledamot näringsutskottet för samtal om småföretagens villkor och möjligheter i Sverige. Göteborg.

7/4 Medverkan vid styrelsemöte för NNR (Näringslivets Regelnämnd), Stockholm

6/4 Seminarium kring Arbetsförmedlingens rapport om nyanlända på arbetsmarknaden. Stockholm

5/4 Medverkan i referensgrupp för Företagande senare i livet. Karlstads universitet.

4/4 Möte med Generaldirektör Inger Ek, Upphandlingsmyndigheten. Stockholm

29/3 Småföretagarna medverkar vid möte om Sveriges Havsplan då företagande och näringsliv kopplat till havet berörs på olika sätt. Havs och vatten myndigheten, Stockholm

27/3 Småföretagarna medverkar vid Entreprenörs- och Ledarskapsdagen. Malmö

24/3 Swedish Philanthropy Summit 2017 – Småföretagarna medverkar vid Entreprenörskapsforum. Stockholm

22/3 Möte med Tina Ghasemi (M) för samtal om företagares socialförsäkringar, med fokus på sjuk- och föräldraförsäkringen, Stockholm

22/3 RUT seminarium -Det är 10 år sedan rutavdraget infördes och branschen har sedan dess ökat med 1 400%! Senaste året har tjänster tagits bort och regler ändrats. Hur har detta påverkat branschen och hur går vi vidare? Deltagare bl.a. sakkunniga från Skatteverket, Almega, Kommunal, Arbetsförmedlingen och About Time.

22/3 Möte med Centerpartiet Göteborg som bjudit in oss för att få input om vilka frågor som är viktiga för företag för att skapa ett företagsklimat i världsklass. Göteborg

22/3 Möte med Stadskontoret. Samtal kring små företags förutsättningar att delta i offentliga upphandlingar det upphandlingsstöd Upphandlingsmyndigheten erbjuder.
Stockholm.

15/3 Vinnova:Nytt stöd riktat till innovatörer. Vinnova vill ha inspel från och bolla sina idéer med intresseorganisationer, kring stödåtgärder. Stockholm.

15/3 Regional tillväxt eller stagnation – hur bör entreprenörskap beskattas? Per Åsling (C), ordförande skatteutskottet i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund bjuder in till seminarium i riksdagshuset. Stockholm.

14/3 Möte med Tillväxtverket. Samtal kring insatser för ett fortsatt konkurrenskraftigt svenskt näringsliv.
Stockholm.

9/3 Möte om betalningstider i Näringslivet på Näringsdepartementet, Stockholm.

9/3 Möte med Försäkringskassans Partnergrupp (Arbetsgivarverket, Företagarna, Försäkringskassan, SKL, Småföretagarnas Riksförbund, Svenskt Näringsliv), Stockholm.

8-9/3 Småföretagarna besöker Växjö kommun och lokala företag tillsammans Med A-C Hammar Johnsson (M) Näringsutskottet, Stockholm.

4/3 Dialogmöte med Upphandlingsmyndigheten, Stockholm.

2/3 Seminarium i riksdagshuset gällande beskattning av fåmansbolag. Stockholm.

25/2 Småföretagarnas Riksförbund deltar på SFKM:s (Skandinaviska Förbundet Komplementärmedicin) årsmöte, Göteborg, med bl a information om förbundet

23/2 Möte med Jennie Nilsson (S), ordf näringsutskottet och Hanna Westerén (S), ansvarig småföretagarfrågor, för samtal om näringspolitiska frågor som kan underlätta för företagen.

15/2 Möte med Skatteverket, Stockholm

15/2 Vi träffar invandrande entreprenörer som läser svenska på Folkuniversitetet för att prata om småföretagande och nätverkande i Sverige.

15/2 Vi medverkar vid Swedish Entrepreneurship Summits årliga konferens, Örebro

14/2 Möte med Solveig Zander socialförsäkringsansvarig (C), för samtal om företagares socialförsäkringar, med fokus på sjuk- och föräldraförsäkringen, Stockholm

13/2 Möte med Riksrevisionen för att samtala om företagares föräldrapenning och regler för att fastställa företagares SGI (Sjukpenninggrundande inkomst)

10/2 Göteborgsmingel på Clarion Hotel Post, Göteborg

8/2 Medverkan i Näringslivets Regelnämnds styrelsemöte, NNR, Stockholm

3-4/2 Småföretagarnas Riksförbund är utställare vid Centerpartiets kommundagar i Göteborg

25/1 Småföretagarna medverkar i ett seminarium i riksdagen ”Vårt val regional tillväxt eller stagnation” anordnat av Aron Modig (KD), Stockholm.

19/1 Medverkan i en öppen utfrågning i riksdagen ”Det kontantlösa samhället – så påverkar det vardagen för folk och företag i Sverige”. Riksdagen, Stockholm.

18/1 Möte med BASUN, om samverkan kring ett arbetsmarknadsprojekt i Botkyrka, Stockholm.

17/1 Möte med Joakim Wiberg, Åkeriföretagen, för diskussion kring kilometerskatten, Stockholm.

15/1 Branschmöte hos Skatteverket med deras generaldirektör

15/1 Möte med medlemsorganisationen SFKMs kontaktperson Arne Hamberg.

15/1 Möte med Stefan Hult, Näringsdepartementet. Diskussion kring ”enklare vägar till jobb”, Stockholm.

16/12 Möte med Stefan Hult, Näringsdepartementet. Diskussion kring ”enklare vägar till jobb”. Stockholm.

15/12 Småföretagarna deltar i en workshop om ”hur vi kan främja innovativa affärsidéer och innovatörer” på Vinnova. Stockholm.

15/12 Möte med Näringsutskottets vice ordf. Lars Hjälmered (M), diskussion kring 3:12-reglerna och km-skatten. Stockholm.

15/12 Möte med tillväxtverket för diskussioner kring småföretagarnas förutsättningar och behov för tillväxt. Stockholm.

14/12 Sweden Demo Day. Småföretagarna är med och delar ut pris till framgångsrikt Start up företag. Stockholm.

12/12 Styrelsemöte NNR (Näringslivets Regelnämnd). Stockholm.

7/12 Möte med Larry Söder (Kd), för att diskutera effekterna av 3:12 reglerna för våra medlemmar. Stockholm.

6/12 Möte med Försäkringskassans partnergrupp (Försäkringskassan, Arbetsgivarverket, Företagarna, Svenskt Näringsliv). Stockholm.

30/11 WomEngage, konferens om kvinnors företagande i Sverige. Arrangörer: Helena Lindahl (c) näringspolitisk talesperson och Jennie Nilsson, ordf näringsutskottet. Stockholm.

21/11 Möte med Aron Modig (kd) ledamot i socialförsäkringsutskottet. Göteborg. Samtal kring hur reglerna i socialförsäkringen fungerar för företagare.

18/11 Samspelet. Dialog mellan Göteborgs Stads ledande politiker, tjänstemän och företagare hur staden kan förbättra företagsklimatet. Småföretagarna medverkar tillsammans med ett antal medlemsföretag som får tycka till.

16/11 Mitt Företag i Karlstad. Småföretagarna medverkar med monter. https://mittforetag.com/evenemang/karlstad/

16/11 Möte med representanter för SD från olika utskott. Bland annat om socialförsäkringen för småföretagare, lärlingssystemet och kilometerskatten. Stockholm.

15/11 Möte med Centerpartiet Stockholms företagarnätverk, för att samtala om Småföretagarnas förslag för bättre företagsklimat och fler arbetstillfällen.

10-12/11 Eget Företag på Stockholmsmässan. Småföretagarna träffar du i monter A43:17. Mingelskola 10/11 kl. 10.30. Fri entré.

9/11 Vi träffar Per Åsling (c), ordf i Skatteutskottet, för att diskutera förslaget om att införa kilometerskatt.

2/11 Möte med Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten, om villkoren och möjligheterna för småföretagen att delta i offentlig upphandling. Stockholm.

1/11 Möte med civilminister Ardalan Shekarabi om villkoren och möjligheterna för småföretagen att delta i offentlig upphandling. Stockholm.

12/10 Möte med Marta Obminska (m) ledamot i konstitutionsutskottet samt styrelseledamot i moderaternas nationella företagarråd.

11/10 Småföretagarna deltar i en workshop arrangerad av Kristdemokraterna i riksdagen på temat ”Det svenska innovationssystemet”.

11/10 Driva eget dagen på Rival, Stockholm.

6/10 Möte med Catharina Bäck, försäkringsexpert Svenskt Näringsliv.

5/10 Småföretagarna medverkar vid Migrationsdagen, Stockholm.

4/10 Småföretagarna deltar i paneldebatt på temat ”Ett förändrat företagsklimat i Göteborg”. Arrangör Kristdemokraterna i Göteborg.

26/9 Möte med Arbetsrättsjouren för diskussion kring LAS och hur de kan hjälpa våra medlemmar.

20/9 Småföretagarna deltar i Försäkringskassans partnerråd. Stockholm.

15/9 Vi träffar Marcus Friberg Mp Kommunalråd Helsingborg för att diskutera alternativ till höjd kilometerskatt för lastbilar, eftersom detta drabbar småföretagare och landsorten.

8/9 Medverkan i ett nytt nätverk för entreprenörskap och företagande i regi av Tillväxtverket. Stockholm.

1/9 Möte med Arbetsförmedlingen för information om kostnadsfri rekryteringstjänst för företag. Göteborg.

1/9 Möte med Solid Media Group. Göteborg.

30/8 Möte med Skatteverket med fokus på deras Kundmötesprogram. Stockholm

30/8 Företagsbesök tillsammans med Hanna Westerén (S), riksdagens näringsutskott, i syfte att utveckla näringspolitiken för att få fler i arbete. Göteborg.

22-23/8 Möte med Skatteverket med anledning av införandet av personalliggare inom Bilservice, Kropps o skönhetsvård o Grossistverksamhet.

18/8 Möte med Nathan Heller journalist från The New Yorker med anledning av Småföretagarnas medverkan i kontantupproret. Mötet äger rum på Kulturhuset, Sergels Torg Stockholm kl.11.00. Ordförande Christina Tallberg från PRO kommer även att medverka under mötet.

3-10/7 Småföretagarnas Riksförbund på Almedalsveckan i Visby.

20-22/6 Entreprenörsveckan i Båstad. Småföretagarnas Riksförbund ställer ut och håller Affärsmingelskola ”Så får du människor att vilja göra affärer med dig”, 20/6 kl. 10.30-12.30. Fri entré. http://www.entreprenorsveckanbastad.se/
20/6 Möte med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (s) i Stockholm, för samtal om företagares föräldraförsäkring och förslaget att företagare ska betala sjukkostnader för anställda fr o m den 91:a dagen.

17/6 Möte med SD i Riksdagshuset, för presentation och diskussion om vårt förslag till lärlingsutbildning, Stockholm

8/6 Business Region Göteborg (BRG) presenterar den senaste konjunkturutvecklingen i Göteborgsregionen.

29-31/5 Lars Strömberg, Småföretagarnas Riksförbund och Riksdagsman Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Näringsutskottet, besöker småföretagare på Gotland.

25/5 SAK-mässan på Bilia i Sisjön i Göteborg. Fri entré.

24/5 Möte med Hanna Westerén (S) för samtal om småföretagarfrågor, enklare regelverk och tryggare socialt skyddsnät, Stockholm

21/5 Inspirationseftermiddag med Mingelskola på Edens Event och Festvåning i Luleå kl. 14-18. Fritt för medlemmar.

20-21/5 Småföretagarnas Riksförbund är utställare vid Moderaternas Sverigemöte 2016, Malmö

19/5 Presentation av Småföretagarnas färska rapport Lärlingsplan för framtiden i Riksdagen, kl 08.00 anmäl dig här

11/5 SAK-mässa Helsingborg på Sundspärlan

28/4 Nyföretagardagen Helsingborg.

28/4 Möte med Skatteverket, Stockholm

27-28/4 Nyföretagarveckan i Malmö. Träffa Småföretagarnas Riksförbund på Starbucks på Malmö C.

23/4 Småföretagarnas Riksförbund Förbundsstämma, Stockholm

21/4 Medlems-/kundkväll i Växjö. Småföretagarnas Riksförbund, Visma och SEB bjuder in. Fritt för medlemmar. Separat inbjudan. Växjö

13/4 SAK-mässan i Malmö, Småföretagarnas Riksförbund ställer ut. Fri entré. , Malmö

11/4 Entreprenörs- och Ledarskapsdagen i Malmö kl. 17-21. Småföretagarnas Riksförbund ställer ut. Fritt för medlemmar. Separat inbjudan, Malmö

5/4 Medverkan vid seminarium i Riksdagen, arrangör KD, ”Finansiering av goda idéer”, Stockholm

15/3 Möte med Jan-Olof Larsson (S). Om småskalig vattenkraft och landsbygdsföretagande, Stockholm

15/3 Affärsfokus Malmö-Lundregionen. Mer info på: http://affarsfokus.nu/

11/3 Så klarar vi invandring och digitalisering med miljonprogram för kunskap. Frukostseminarium med näringsliv och politiker. Arrangör: Almega, Göteborg

9/3 Möte med SD näringspolitiska talespersoner, Stockholm

3/3 Executive Seminariar och bokrelease ”Sveriges entreprenöriella ekosystem – företag, universitet och politik”, Handelshögskolan Göteborg.

24/2 Nacka Företagarträff, NackaStrandsMässan, Fri lunch vid anmälan senast 17/2.
Se program och anmälan

23/2 Webbseminarium- Vad alla småföretagare bör känna till om bokföring – Lyssna till Margareta Elleby som berättar om vad du bör känna till om bokföring!
23/2 Möte med Solveig Zander (C), ansvarig socialförsäkringsfrågor och Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler

22/2 Möte med Roger Mörtkvist, Utbildningsdepartementet, diskussion om lärlingssystem för småföretagare, Stockholm

16/2 Möte med Fredrik Dahlberg, SRF, om förändringar i 3:12-regler och förändring av gräns för revisionsplikt, Stockholm

11/2 Möte med Centern, Stockholm

10/2 Styrelsemöte NNR (Näringslivets Regelnämnd), Stockholm

10/2 RHESAM-konferens – Seminarier om rehabilitering/åtgärder långtidssjukskrivningar med bl a socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, Stockholm

9/2 Stockholmsmingel på Berns, Stockholm

5/2 Möte med företagsakuten (råd och hjälp för företag i kris) vid Business Region Göteborg (BRG)

4/2 Möte med Innerstaden , Göteborg

4/2 Göteborgsmingel på Trägår’n , Göteborg

22/1 Småföretagarna medverkar på TOMERs (Torg- och marknadshandlarna) årsstämma, Stockholm

19/1 Seminarium – Hur kan vi förbättra regelgivningsprocessen i Sverige? Näringslivets Regelnämnd och Tillväxtverket, Stockholm

19/1 Medlemsmöte FSOL, Föreningen Sveriges offentliga leverantörer, Stockholm

12/1 Mentor- och adept-träff med Nyföretagarcentrum Öresund inkl. Affärsmingelskola

17/12 Som medlem i Gruppen ”Kontantupproret”, under ledning av f.d. Rikspolischefen Björn Eriksson, träffar vi Annika Brickman på Riksbanken för framföra vår åsikt att Riksbanken borde ta sitt ansvar och tvinga bankerna att ta emot kontanter, Stockholm

10/12 Invigning NyföretagarCentrum Söder, Stockholm

8/12 Möte med NNR, Kommunernas regeltillämpning och företagsklimatet- Vad behöver företagen och vad vill SKL?

8/12 Möte med Arbetsmiljöverket, Stockholm

8/12 Möte med Arbetsmiljöverket, Stockholm

8/12 Innovation Stockholm, Stockholm

7/12 Presentation av Småföretagarnas bok ”Jakten på företagsamhet – så kan Sverige hamna i topp” för Allianspartierna, Göteborg

7/12 Möte med Praktiska Gymnasiet. Gymnasiala lärlingar – hälften teori och hälften praktik, Göteborg

3-4/12 Styrelsemöte, Göteborg

3/12 NNR styrelsemöte, Stockholm

3/12 Styrelsen medverkar på Göteborgs Stads Företagslots Näringslivsmöte, Göteborg

1/12 Webbinarie: Jobba mindre tjäna mer med Anna Åberg kl. 12:00 – 13:00 Anmäl dig här

1/12 Möte med moderaternas projektgrupp i Göteborg, Samtal om hur det lokala företagsklimatet kan förbättras, Göteborg

30/11 Möte med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), Stockholm

30/11 Möte med Skatteverket om Personalliggare och kassaregister, Stockholm

25/11 SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Örebro

24/11 Öppet event med Affärsnätverket Qoola Qvinnor, Göteborg

24/11 IDD-dagarna (Internet Discovery Day), Vi delar ut ett pris till den startup som har den bästa lösningen som underlättar för småföretagarens vardag? Stockholm

24/11 Möte med Skatteverket om Personalliggare och kassaregister, Stockholm.

18/11 Möte med Moderaternas arbetsmarknadskommitté, Stockholm

17/11 ”Fler affärer till stadens småföretag?” Götacentern (C) bjuder in till diskussion, Göteborg

11/11 Möte med Torg- och marknadshandlarna (Knallarna) om bl.a. kassaregisterregler, Stockholm

11/11 Möte med (M) arbetsmarknadskommitté, Stockholm

10/11 SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Skåne Nordost

10/11 Möte med S, Stockholm

9/11 Leda Seminarium om företagandes villkor för (M), Borlänge

5-7/11 Eget Företag, Stockholm Älvsjö

5/11 Förenkla Helt Enkelt 2.0, Göteborg

5/11 Möte med (C) från Skatte- och Näringsutskottet, Stockholm

5/11 Seminarium om globalisering och digitalisering, Stockholm

4/11 Möte med (S) i Skatteutskottet, Stockholm

3/11 Möte med Innerstaden, Göteborg

3/11 Möte med KD, Göteborg

28/10 Möte med Qoola Qvinnors Affärs- och karriärnätverk, Göteborg

27/10 Seminarium om offentlig finansiering av företagande, Timrå

27/10 Webbinarie: Hur gör man PR som småföretagare? med Marie Hagberg kl. 19:00 – 20:00 Läs mer om webbinariet här.

21/10 SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Stockholm (prel)

19/10 Seminarium om Landsbygdsutveckling, hantering av vattendirektiv, Vårgårda kommun

15/10 Diskussionsforum med Universitets- och Högskolerådet i Stockholm, Stockholm

8/10 Näringslivsdagarna, Helsingborg

7/10 SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Helsingborg

1-2/10 Styrelsemöte, Stockholm

30/9 Möte med C, Stockholm

29/9 Bokrelease: Jakten på företagsamheten, författare Nima Sanandaji och Erik Sjölander, Plats: Riksdagen.

23/9 SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Jönköping

22/9 Gomorron Sverige-Svt, Småföretagarnas Riksförbund kommenterar regeringens budget utifrån ett småföretagarperspektiv, Stockholm

21/9 Möte med Moderaterna, Stockholm

17/9 Göteborgsminglet- Skapa nya affärer genom personliga möten. Träffa Småföretagarnas Riksförbund. www.goteborgsminglet.se

16/9 Möte med Socialdemokraterna , Stockholm

10/9 Möte med Sveriges Byggindustrier, Stockholm.

7/9 Business Region Göteborg (BRG) presenterar undersökning om företagsklimatet i Göteborg, Göteborg.

4/9 Möte med Moderaterna, Stockholm.

4/9 NNR, Näringslivets Regelnämnd – Styrelsemöte, Stockholm

3/9 Paneldebatt – Nätverket Master Club, Stockholm.

28/6-5/7 Almedalen, Visby.

3/7 Paneldebatt om tillämpningen av LOU (Lagen om offentlig upphandling) och hur den diskriminerar småföretagen.
Plats: Öresundshuset. Tid: 16.00-17.00 Visby/Almedalen.

30/6 Mingelkväll med småföretagare och politiker.
Plats: Öresundshuset Tid: 20.00-23.00, Visby/Almedalen.

22-25/6 Entreprenörsveckan, Båstad.
Träffa Småföretagarnas Riksförbund måndag till onsdag, och berätta för oss om din vardag som företagare. Du kan även få konkret hjälp med att ta fram ditt företags USP och ett konkret erbjudande till andra småföretagare som besöker vår monter. 24/6 – Affärsmingel 16:00 – 18: 00.

17/6 Seminarium Entreprenörskapsforum i samarbete med Tillväxtanalys – Insolvensregler, Stockholm

16/6 Sommarlovsentreprenörerna i Ystad

15/6 Sommarlovsentreprenörerna i Eslöv

12/6 Skatteverket – Branschmöte inom Kontanthandeln, Stockholm.

11-12/6 Styrelsemöte, Luleå.

9/6 Nätverk Svedala

5/6 Möte med Lotsgruppen Näringsliv – Företagslotsen vid Business Region,Göteborg.

4/6 Möte med Socialdemokraterna, Stockholm.

26/5 Driva Eget-dagen på Hotel Rival, Stockholm.

20/5 Möte med Skatteverket, Stockholm.

20/5: SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Göteborg.

8/5 NNR seminarium och stämma, Stockholm

6/5 Möte med Miljöpartiet, Stockholm.

5/5 Möte med MP – diskussion om småföretagarfrågor, Helsingborg.

5/5 Möte med Moderaterna, Stockholm.

5/5 Möte med Arbetsmiljöverket, Stockholm.

4/5 Entreprenörs- och Ledarskapsdagen kl. 17-21 i Göteborg – Träffa Småföretagarnas Riksförbund.
Program: www.ledarskapsdagen. Medlemsrabatt på deltagaravgiften. Anmäl dig här

29/4 Möte med Skatteverket, Stockholm.

27/4 Webbevent mellan kl. 12.00 – 13.00 om ”Att gå i konkurs”, håll utkik efter anmälan på vår hemsida.

18/4 Förbundsstämman Nordic C Hotel kl. 08.00, Stockholm.

15/4 NNR, Näringslivets Regelnämnd – Styrelsemöte, Stockholm.

13/4 Entreprenörs- och Ledarskapsdagen kl. 17-21 – Träffa Småföretagarnas Riksförbund, Malmö
Program: www.ledarskapsdagen. Medlemsrabatt på deltagaravgiften. Anmäl dig här

8-9/4 Sociala Företagsmässan, Stockholm.

8/4: SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Malmö.

31/3 Uppgiftlämnarutredningen, Stockholm.

26/3 Driva Eget-dagen på SF Biograf Royal, Södra Tullgatan 4, Malmö.

26/3 Möte med Småföretagarnas A-kassa betr egenanställda och A-kassa, Stockholm.

25/3 Möte med Moderaternas Näringspolitiska Kommitté, Stockholm

25/3 Möte med Socialdemokraterna – allmänna företagsfrågor, Stockholm.

24/3 Driva Eget-dagen på Biograf Bergakungen, Skånegatan 16 B, Göteborg.

18/3 Workshop om näringslivsstrategi för Nacka Kommun.

18/3 Möte med C – Socialförsäkringsfrågor, regler i sjukförsäkringen, Stockholm.

10/3 Ekonomistyrningsverket – om E.fakturor, Stockholm

10/3 Affärsfokuslund – B2Bmässa, Lund.

5-6/3 Styrelsemöte, Stockholm.

4/3 Driva Eget-dagen på Hotel Rival, Stockholm.

2/3 Webbevent mellan kl. 12.00 – 13.00 om ”Styrelsearbete”. Läs mer och anmäl dig här!

24/2 Skatteverket – Skattefrågor/Kassargister/Personalliggare, Stockholm.

20/2 Möte med KullaAkademin, Höganäs.

20/2 Göteborgsminglet på Scandic Opalen – Träffa Småföretagarnas Riksförbund, www.goteborgsmingel.se, Göteborg.

18/2 Möte med C – Småskalig vattenkraft, Stockholm.

18/2 Möte Jan Nylander och Mats Engelman – Offentligt riskkapital till innovativa företag, Stockholm.

18/2 Innovationsupphandling, Stockholm.

11/2 NNR, Näringslivets Regelnämnd – Styrelsemöte, Stockholm.

10/2 Stockholmsminglet – Skaffa nya affärskontakter www.mingelstockholm.se, Stockholm.

9/2 Möte med KD – Hur företagare hamnar i kläm mellan olika lagstiftningar, Stockholm.

4/2 Möte med Skatteverket – inspirationsdag kring betallösningar, Stockholm.

29/1 Möte med EU-kommissionens utsände Vilmos Budvari – om Small Bussiness Act for Europé, Stockholm.

22/1 Uppgiftslämnarutredningen, Stockholm.

21/1 Möte med KD – Socialförsäkringsfrågor, regler i sjukförsäkringen, Stockholm.

21/1 Innovationsupphandling, Stockholm.

14/1 SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Helsingborg.

17/12: Innovationsupphandling, Stockholm.

10/12: Skatteverket – Diskussioner om kontanthanteringsproblematiken, Stockholm.

9/12: Näringslivets Regelnämnd, styrelsemöte i Stockholm.

4-5/12: Styrelsemöte, Helsingborg.

4/12: Women in Networking – Paneldebatt, Women & Economics med Örebro Regionförbund, Tillväxtverket, Örebro och Karlstad Universitet, Karlskoga Science Park, Nyföretagarcentrum mfl. Karlskoga.

3/12: Utredningen om Matchningsanställningar, Arbetsmarknadsdepartementet. Stockholm.

3/12: NNR regelförbättrings- och regelförenklingsfrågor samt Näringsministerns om regeringens regelförbättringsanda. Stockholm.

2/12: Lärlingslotsen, Östersund.

26/11: Innovationsupphandling, Stockholm.

26/11: Möte med C, Socialförsäkringsfrågor, Stockholm.

26/11: B2B-mässa, Örebro

20/11: Möte med KD, Småföretagsfrågor, Stockholm.

19/11: B2B-mässa, Kristianstad.

18/11: Samverkan mot Fakturabedrägerier på UC AB . Stockholm.

18/11: Uppgiftslämnarutredningen, Stockholm.

29/10: Stora Entreprenörs- och Ledarskapsdagen. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg. www.ledarskapsdagen.se

22/10: B2B-mässa, Stockholm.

21/10: Möte med KD i riksdagshuset om socialförsäkring-sjuklön-mm, Stockholm.

3/10: World Values Day – Möte om värderingar mellan studenter och näringsliv, Göteborg.

1-2/10: Innovation för framtida tillväxt, Stockholm

30/9: Möte med Arbetsförmedlingen, Göteborg.

25-26/9: Styrelsemöte, Örebro.

23/9: Riksskatteverket – Kassaregisterlagen och personalliggare, Stockholm.

16/9: Göteborgsminglet – Skaffa nya affärskontakter www.goteborgsmingel.se , Göteborg.

10/9: Mingelskola – Lär dig mingla med resultat www.goteborgsmingel.se , Göteborg.

9/9: Driva Eget-dag på Hotel Rival, Stockholm.

9/9: Näringslivets Regelnämnd, styrelsemöte i Stockholm.

4/9: Workshop i tema Starta och driva företag – Näringsdepartementet, Stockholm.

4/9: Företagarföreningen i Näsby Park, Stockholm

1/9: Möte med David Lega (KD), Göteborg.

29/8: Möte med C Riksdagshuset. Undantaget i LAS mm, Stockholm.

28/8: Möte med Småföretagarnas A-kassa (SMÅA) , Stockholm.

27/8: Innovationsupphandling i Stockholmsregionen

25/8: Möte med Näringsutskottets ordf Mats Odell och Lars Axel Nordell KD, Örebro.

20/8: Möte med Exportkreditnämnden. Hjälp småföretagare exportera, Höganäs.

9/8: Noliamässan – Alliansen, Piteå

8/8: Noliamässan – Socialdemokraterna, Piteå

2/7: Paneldebatt om småföretagens betydelse för landsbygd och glesbygd, med bl.a. Stefan Fölster från reforminstitutet, moderator är K-G Bergström. 10:00-11:30 i lokalen Börsen på Strandgatan nära Donners plats.

1/7: Mingelkväll för småföretagare Öresundshuset som ligger med ingång från Donners plats 20:00-23:00.

30/6: Paneldebatt arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning. Moderater KG Bergström. 10:00-11:30 i lokalen Börsen på Strandgatan.

V27: Almedalsveckan.

25/6: Regeringens Uppgiftslämnarutredning, Stockholm

23-25/6: Entreprenörsveckan Båstad.

23/6: Småföretagarnas eftermiddag på Entreprenörsveckan Båstad.
Miniseminarier om småföretagarens olika fallgropar och hur de kan undvikas.
Fikabuffé (sponsras av SEB och Trygg Hansa).
Affärsmingelskola.
Affärsmingelbingo med många fina priser (sponsras av våra medlemmar).

18/6: Allmänpolitiskt möte med Centerpartiet i Riksdagshuset, Stockholm

11/6: Möte med Försäkringskassan centralt, Stockholm

30/5 – 1/6: Miljöpartiet de gröna kongress i Göteborg.

27/5: Seminarium med Svensk Handel om kommunalt regelkrångel, Stockholm.

23/5: Företagslotsen vid Business Region, Göteborg.

23/5: Möte Landskrona Kommun – Lärlingsutbildning, Landskrona

21/5: B2B Företagsmässan, Göteborg / Mölndal.

20/5: Sveriges Offentliga Inköpare, Stockholm.

16/5: NNR-Stämma och EU-seminarium ”Företagens roll i Europa”, Stockholm.

13/5: Styrgruppsmöte Lärlingslotsen, Östersund.

8/5: Arbetsmarknadsseminarium, Stockholm.

6/5: Närodlad politik Centerpartiet, Luleå i Stadshuset.

5/5: Möte om betaltider ICC, Stockholm.

24/4: Nyföretagarmässa i Helsingborg. Klicka här för att ladda ner inbjudan i .PDF-format.

23/4: Näringslivets Regelnämnd, Stockholm

23/4: Handelshögskolan seminarium, Stockholm

12/4: Förbundsstämma Clarion Hotel Arlanda kl. 0830

11/4: Styrelsemöte i Stockholm

7/4: Entreprenörs- och Ledarskapsdagen för kvinnor i Malmö
Nätverks- och inspirationskväll för kvinnliga företagare och chefer. www.ledarskapsdagen.se

1/4: Frukostseminarium i Växjö 08:00 – 10:00 Vilket stöd finns vid rehabilitering i arbetslivet? Klicka här för att se hela inbjudan. Anmälan; lars.stromberg@smaforetagarna.eu

31/3: Entreprenörs- och Ledarskapsdagen för kvinnor i Göteborg

28/3: Stockholm Rosenbad. Möte om självreglering av betalningstider med ICC Sweden.
Nätverks- och inspirationskväll för kvinnliga företagare och chefer. www.ledarskapsdagen.se

26/3: Möte i Stockholm med M representanter i de fem riksdagsutskott som handlägger frågor som berör våra medlemmar.

19/3: Lärlingskonferens i Östersund.

14/3: Styrelsemöte i Helsingborg.

13/3: Styrelsemöte i Helsingborg.

11/3: Seminarium, Västsvenska Handelskammaren i Göteborg.

28/2: Seminarium kring upphandling. Företagslotsen i Göteborg.

27/2: Deltagande i Moderaternas Företagarråd.

26/2: Kl. 11:00 – 12:15 Seminarium. Mynttorget 2, Ledamotshuset, sal L4-17. Anmälan görs senast den 22 februari till andia.ghafouri@riksdagen.se

21/2: Möte med Gunnar Hökmark (M) i Stockholm för att bland annat diskutera småföretagarfrågor.

20/2: Möte i Sthlm med FP Arbetsplatsförlagt Lärlingssystem.

20/2: Göteborgsminglet. Vi medverkar med monter för att informera om vår verksamhet och skapa nya kontakter. Cirka 300-400 personer träffas över frukost för att knyta nya affärskontakter!
Världskulturmuseet kl 07.30-10.00. Anmälan: www.goteborgsmingel.se

17/2: Möte i Göteborg med M-representanter från Näringsutskottet.

12/2: Möte Sthlm med S Mikael Damberg. Näringspolitik

12/2: Affärsmingel i Stockholm. Vi medverkar med monter för att informera om vår verksamhet och skapa nya kontakter. Berns Salonger kl 8.00-10.00. Deltar gör också årets Affärsnätverkare 2013, Carina Nunstedt. Anmälan: www.mingelstockholm.se

11/2: Näringslivets Regelnämnd, styrelsemöte i Stockholm.

11/2: Möte med Moderata Företagarrådet och finansminister Anders Borg.

7/2: Möte med Lotsgruppen Näringsliv i Göteborg. Företagslotsen vid Business Region

30/1: Möte med Näringslivets Regelnämnd.

29/1: Växjökonferensen, Nationell arena för skol- & utbildningsfrågor

28/1: Växjökonferensen, Nationell arena för skol- & utbildningsfrågor

12/12: Näringslivets Regelnämnd. Styrelsesammanträde Stockholm Handelskammare, Malmskillnadsgatan 46r

12/12: Småföretagarnas Riksförbunds after work i Malmö. Paddys. Välkomna.

12/12: En dörr in till statliga myndigheter för företag. Riksdagen.

6/12: Styrelsemöte i Stockholm

5/12: Styrelsemöte i Stockholm.

3/12: Möte med M i riksdagshuset om LOU.

25/11: Civilekonomernas och Ratios konferens ”Fördubbla företagandet bland akademiker” Stockholm.

22/11: Vi deltager i Göteborg. Småföretagare får hjälp av Företagslotsen.

21/11: EU-kommissionen, seminariet Gränsöverskridande handel, Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm.

20/11: Center och Ekonomiskt seminarium onsdagen 20/11 kl 10.00 Riksdagen. Mynttorget 2.
Omvandla lön till kapital med personaloptioner, hur gör vi det lättare?

19/11: Göteborg. Vi deltar i utbildningen Förenkla – helt enkelt.För små och medelstora företag som bedriver handel med EU:s inre marknad är indrivning av skulder ett område där man kan stöta på problem. EU kommissionen anordnar nu ett antal seminarier i hela Europa på temat gränsöverskridande krediter och skuldindrivning.

14/11: Klockan 17-19 Plats: Paddys Restaurang i Malmö. Välkommen på After Work med Småföretagarnas Riksförbund. Vi minglar, knyter nya kontakter och pratar småföretagande under trevliga former. Även blivande småföretagare och ni som inte är medlemmar hos oss är varmt välkomna.

6/11: Utrotningshotade jobb. M. Skandiasalen. Mynttorget 1. Hur räddar vi hantverksyrkena?

6/11: Calmando. Opinionsbildning. Stockholm.

5/11: Calmando. Opinionsbildning. Stockholm.

31/10: Rundabordssamtal om Export och internationalisering – i svenska småföretag.

29/10: Bättre företagsklimat med kommunal regelförbättring! Tillsammans med Sv Näringsliv och Näringslivets Regelnämnd.

21/10: Entreprenörs- och Ledarskapsdagen för kvinnor
Inspirationskväll för beslutsfattare och företagare med fem föredrag och stor minimässa där Småföretagarnas Riksförbund medverkar som utställare.21 okt kl 17-21, Elite Park Avenue Hotel i Göteborg
Länk till program: Entreprenörs- & Ledarskapsdagen för kvinnor

17/10: Deltager vi i Förenkla är det så enkelt! Plats: Mälarsalen Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2.

9/10: LärlingsLotsen, Regionförbundet Jämtlands Län. Vår lärlingsrapport diskuteras.

8/10: Vi träffar Göteborgs Stad och Business Region Göteborg (BRG), för att diskutera hur vi kan förbättra och förenkla för företagen.

6/10: Moderata Studenters Höstkonvent 2013! Lärlingsutbildning. Moderaternas Hus i Stockholm.

5/10: Moderata Studenters Höstkonvent 2013! Lärlingsutbildning. Moderaternas Hus i Stockholm.

5/10: Eget företagsmässa i Älvsjö. Monter och 6-7 av styrelsen som ställer upp.

4/10: Eget företagsmässa i Älvsjö. Monter och 6-7 av styrelsen som ställer upp.

3/10: Eget företagsmässa i Älvsjö. Monter och 6-7 av styrelsen som ställer upp.

3/10: Deltager vi med två representanter i BCG Sverigestudien – Frukostseminarium.

25/9: möte och pressträff med MP om borttagandet av sjuklöneansvaret och sänkning av arbetsgivaravgiften i enlighet med våra förslag.

24/9: Möte med Centerpartiet

V27: Almedalsveckan

17/6: Möte med MP. Lärlingsrapporten

3/6: OECD-möte i Stockholm om regelförenklingar med NNR som en av initiativtagarna

15/5: Möte med Kommunförbundet Skåne. Effektiv miljötillsyn

7/5: Möte med MP om vår lärlingsrapport

29/4: M möte med företagsbesök

26/4: Träff med ungdomsförbund om Lärlingssystemet

22/4: M möte med företagsbesök

22/4: Driva Eget Dagen i Stockholm

10/4: Möte med KD om sjuklöneansvaret

8/4: Styrelsemöte i Näringslivets Regelnämnd

27/3: Möte med FP, lärlingsfrågan

26/3: Möte med V, sjuklöneansvaret

5/3: Möte med Naturvårdsverket

20/2: Möte Skatteverket och AF

15/2: Möte med SEB/Trygg Hansa. Trygghetspaket för Småföretagare

13/2: Möte med advokatsamfundet om rättsskydd för småföretagare

31/1: Deltog vi i mötet ”Effektiv Miljötillsyn” med kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen och Svenskt Näringsliv

25/1: Möte med M representant i skatteutskottet

22/1: Möte med S, näringslivsfrågor

21/1: Möte med NNR/Näringslivets Regelnämnd om vårt deltagande i deras arbete

21/1: Möte med SEB/Trygg Hansa. Trygghetspaket för småföretagare

4/12: Träff med FP för diskussion av bla sjuklönefrågan, arbetsgivaravgiften, utbildningsfrågor mm

23/11: Möte med Ami där vi diskuterade ett samarbete om mentorskap för småföretagare

23/10: Träff med v ordf Wiggo Lindgren och en engagerad medlem Anders Åkerman från kompetensgruppen tjänstemän på Just.dep