Småföretagarnas Riksförbund

Upprop för rättvisa villkor för landets småföretagare

Landets mikro- och småföretagare utgör 99,4 procent av det svenska näringslivets företag. Vi är helt enkelt landets finansiella och sociala ryggrad. Sveriges småföretagare sysselsätter idag närmre 1,3 miljoner anställda och är dessutom den sektor som skapar 4 av 5 nya jobb.

Trots detta görs det väldigt lite av regering, riksdag och myndigheter för att förenkla vår vardag. Högt skattetryck, krångliga och fördyrande regler, krånglig byråkrati med nitiska tjänstemän, höga arbetsgivaravgifter och ett sjuklöneansvar som är orättvist.

Detta vill vi ändra på och göra vår starka röst hörd!

Vi vill med dessa gemensamma upprop visa landets politiker att det är dags att ta landets mikro- och småföretagare på allvar och börja förändra spelreglerna på riktigt.

8 000 företag har valt att ställa upp med sitt företagsnamn i vårt digitala upprop.

Vi vill rikta ett stort tack till alla dessa vardagshjältar som dagligen kämpar för att deras företag ska kunna utvecklas och växa. Företag som tror på sin affärsidé, som skapar arbetstillfällen och bidrar till en god välfärd, trots att de ständigt motarbetas av höga skatter, avgifter, krångliga regler och tung byråkrati.

Det är dags att gå från ord till handling och tillsammans skapa ett företagsklimat i världsklass!

Upprop

Tillsammans skapar vi ett företagsklimat i världsklass. I vår landsomfattande aktion kräver vi att regeringen: Sänker arbetsgivaravgiften Slopar sjuklöneansvaret för.. Läs mer

DI-bilaga

December 2020  Juni 2020  Mars 2020  December 2019 Oktober 2019 Mars 2019 December 2018 Oktober 2018

Stå starkare tillsammans

Bli medlem