Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Att sätta ett bolag i konkurs: Allt du behöver veta

Majoriteten av företag i Sverige genomgår för närvarande en tuff period, präglad av sjunkande försäljningssiffror, en konstant nedåtgående börs, sviktande inkomster och rädsla för personalnedskärningar. För många företagare kan det bli en nödvändighet att överväga konkurs som en sista utväg. I den här artikeln kommer vi att utforska hur man går tillväga när man sätter sitt bolag i konkurs och vilka faktorer man bör överväga.

Vad är obestånd och vad innebär det?

För att förstå när man ska överväga att sätta sitt bolag i konkurs måste man först förstå vad obestånd innebär. Obestånd inträffar när gäldenären inte kan betala sina skulder i tid och detta inte bara är en tillfällig situation. Om ditt företag befinner sig i denna situation bör styrelsens ledamöter överväga att inleda en frivillig konkursprocess[^1^].

Stegen innan du sätter bolaget i konkurs

Innan du fattar beslutet om att gå i konkurs finns det flera alternativ du bör överväga:

1. Undersök stödåtgärder och möjligheter

Regeringen har vid flera tillfällen erbjudit olika stödåtgärder för företag som befinner sig i ekonomisk kris. Det är avgörande att du undersöker och tar del av dessa åtgärder och ser om de kan hjälpa dig att övervinna dina ekonomiska svårigheter.

2. Diskutera med fordringsägare

Kommunikation med fordringsägare, såsom kunder, leverantörer och fastighetsägare, är av yttersta vikt. Diskutera möjligheten till anstånd, avbetalningsplaner eller andra lösningar för att mildra den ekonomiska krisen som ditt företag genomgår.

Processen att sätta bolaget i konkurs

1. Ansökan till tingsrätten

För att inleda en konkursprocess måste du lämna in en ansökan till tingsrätten i det område där ditt bolag har sitt säte. Du kan enkelt hitta rätt tingsrätt på Domstolsverkets webbplats. Tingsrätten kommer att utse en konkursförvaltare som ansvarar för att hantera bolagets tillgångar och se till att fordringsägare får så stor utdelning som möjligt från företagets tillgångar. Om det är bolaget som ansöker om konkursen beviljas den vanligtvis omgående.

2. Skyldigheter vid konkurs

När konkursförvaltaren är utsedd och konkursen har påbörjats har den senaste styrelsen fortfarande vissa skyldigheter:

 – Upplysningsskyldighet: Styrelsen måste lämna all information som kan vara relevant för konkursprocessen, inklusive information om eventuell egendom som finns utomlands.

– Närvaroplikt: Styrelsens ledamöter måste närvara vid de sammanträden som konkursförvaltaren och/eller domstolen kallar till. Att inte följa närvaroplikten kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive hämtning, reseförbud eller i värsta fall häktning.

3. Gäldenärens ansvar för skulder

Normalt sett är styrelsens ledamöter inte personligt ansvariga för bolagets skulder, och de är inte skyldiga att ersätta fordringsägare för eventuella förluster. Men det finns undantag som är viktiga att känna till:

a. Håll koll på kapitalet

Om bolagets skulder ökar och det egna kapitalet minskar till mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet måste styrelsen agera. Detta innebär att de måste göra en kontrollbalansräkning och vid behov kalla till en kontrollstämma för att besluta om bolagets framtid.

b. Skatteskulder

Det är viktigt att vara medveten om bolagets skatteskulder och deras förfallodatum. Domstolarna tillämpar dessa regler strängt, vilket innebär att om du agerar, eller inte agerar, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i förhållande till bolagets obetalda skatteskulder, kan du hållas personligt ansvarig enligt skatteförfarandelagen.

Avslutande ord:

Att sätta sitt bolag i konkurs är aldrig en lätt beslut. Det är oftast en sista utväg när inga andra alternativ återstår. Som företagare är det viktigt att utforska alla alternativ och agera i enlighet med lagar och bestämmelser för att undvika personligt ansvar. En konkurs som inträffar under extrema omständigheter, ska inte ses som ett misslyckande, utan snarare som en tråkig följd av en svår tid på marknaden.

Här har vi gått igenom de viktigaste aspekterna av att sätta sitt bolag i konkurs, men det är alltid bäst att rådfråga en jurist eller revisor för att få skräddarsydd rådgivning som är anpassad till din specifika situation.

Denna bloggartikel ger en översikt av processen att sätta ett bolag i konkurs och de viktiga faktorerna att beakta innan man tar detta beslut. Informationen är baserad på två källor:

https://smaforetagarna.se/nyheter/vad-ska-du-tanka-pa-om-du-maste-satta-ditt-bolag-i-konkurs/

https://smaforetagarna.se/corona-ekonomi/jag-maste-satta-mitt-bolag-i-konkurs-vad-ska-jag-tanka-pa/

och ger en grundläggande förståelse av ämnet. För mer detaljerad rådgivning och rättslig vägledning är det alltid bäst att konsultera en jurist eller revisor.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen