Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Förebygg sjukfrånvaro – få bidrag från Försäkringskassan

Småföretagare vet vilket avbräck det är när en anställd ofta är sjuk eller blir sjukskriven. Såväl kompetens som pengar går förlorade samtidigt som man oroar sig för den anställda. Men det finns hjälp att få. Med bidrag från Försäkringskassan, kan du förebygga sjukfrånvaro eller ge en sjukskriven medarbetare goda rehabiliterande förutsättningar, så att hen kan komma tillbaka till jobbet fortare. Det här gör du tillsammans med en företagshälsovård. Rebecca Kolga, expert på Försäkringskassan berättar mer.

Bidraget arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, vad är det?

  • Det är ett bidrag som alla arbetsgivare kan söka när de anlitar expertstöd (såsom godkänd företagshälsovård) för tidiga insatser när en medarbetare visar tecken på ohälsa. Arbetsgivare som ingriper i tid har goda chanser att undvika sjukfrånvaro bland de anställda. Bidraget gäller förebyggande åtgärder men också insatser vid en sjukskrivning, detta för att möjliggöra en snabbare återgång till arbetsplatsen.

Vad räknas som arbetsplatsinriktade insatser?

  • Det kan variera men stödet gäller vid såväl psykiska som fysiska symptom. Till exempel kan man göra en kartläggning för att identifiera vilket stöd medarbetaren har behov av. Även framtagande av den lagstadgade planen för återgång i arbete, täcks av bidraget. Vid psykisk ohälsa kan det handla om anpassning av arbetsuppgifter eller stödsamtal. Vad gäller fysiska besvär, kan man få hjälp av ergonom eller arbetsterapeut för att anpassa arbetsplatsen eller arbetsutrustning.

Vem bestämmer insatserna?

  • Det gör företagshälsovården tillsammans med medarbetaren och arbetsgivaren. Men insatserna måste ligga inom gällande ramverk hos Försäkringskassan. Är man osäker kan man kontakta oss innan man köper tjänsten från företagshälsovården.

Hur mycket pengar får arbetsgivaren?

  • Bidraget är max 10 000 kronor per anställd och som mest kan en arbetsgivare få 200 000 kronor per år. Ett krav är att arbetsgivaren skjuter till lika mycket, för att få 10 000 kronor måste företaget alltså lägga motsvarande belopp. Pengarna från Försäkringskassan betalas ut i efterskott, det vill säga när insatsen är gjord.

Hur söker arbetsgivaren?

  • Det är lätt att söka. På Försäkringskassans webbplats kan man söka via vår e-tjänst. I ansökan behöver arbetsgivaren endast bifoga kostnadsunderlag för den köpta tjänsten och skriva att det gäller APRS. Arbetsgivaren får givetvis kontakta oss om man har frågor och funderingar.

Läs mer på forsakringskassan.se/rehabiliteringsstod

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen