Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Reseavdrag 2023

Turerna är många kring reglerna för arbetsresor. I somras beslutade riksdagen om ett nytt system, som den nytillträdda regeringen aviserade att man skulle dra tillbaka. Sedan kom en tredje variant på beslutslistan hos riksdagen.

Det är inte alltid lätt att hänga med. I våras beslutade riksdagen att det avdrag privatpersoner kan göra för arbetsresor i deklarationen skulle ersättas av en skattereduktion. Meningen var att regelverket med skattereduktion skulle börja gälla från årsskiftet, det vill säga 1 januari 2023. Så blev det inte. Den nya regeringen har valt att behålla nuvarande regelverk med möjlighet till ett reseavdrag i deklarationen i stället för en skattereduktion. De backades tillbaka till det regelverk som gällde tidigare. Dessutom är schablonbeloppen i reseavdraget höjda för att bättre spegla de faktiska kostnaderna för resorna.

– Avdraget för arbetsresor med egen bil från 18,50 till 25 kronor per mil.
– Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil.
– Avdraget för laddhybridbil som kan drivas med både el och diesel eller el och bensin är 12 kr per mil.
– Avdraget för förmånsbilar som helt drivs med elektricitet är oförändrat.
Det ska fortsatt uppgå till 9,50 kronor per mil, enligt förslaget. Du kan bara få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kr.

Nya uppgifter
En förändring har det blivit gällande uppgiftslämnande. Arbetsgivaren ska ange uppgift om den anställdes arbetsplats i rapporteringen av arbetsgivardeklarationen (AGI) till Skatteverket. Det här innebär att två nya uppgifter ska anges i AGI; arbetsplatsens gatuadress och arbetsplatsens ort. Detta oavsett om regelverket utgår från skattereduktion eller avdrag. Det gäller om den anställda bara haft ett tjänsteställe under redovisningsperioden. Enligt skattereglerna har den anställde ett tjänsteställe vilket antingen är en adress hos arbetsgivaren eller i bostaden.

Arbetsplatsen
Arbetsresor är resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Med bostad avses den skattskyldigas aktuella faktiska bostadsadress, vilket normalt också är den skattskyldigas folkbokföringsadress. Med arbetsplats avses den skattskyldigas tjänsteställe. För att göra rätt bedömning när den anställde har skiftande arbetsplatser kan det behövas vägledning från Skatteverket. Efter pandemin har det blivit allt vanligare att arbeta hemifrån vissa dagar i veckan. Om den anställde ska utföra huvuddelen av sitt arbete på en viss angiven plats som inte är på arbetsplatsen i arbetsgivarens lokaler, till exempel i bostaden, ska det finnas ett avtal. Om mer än 50 procent av arbetet utförs på en sådan särskilt angiven plats, får den anställde anses ha sitt tjänsteställe där och inte i arbetsgivarens lokaler. Om en arbetsgivare tillhandahåller en arbetsplats där den anställde kan utföra huvuddelen av sitt arbete så anser Skatteverket att det utgör tjänstestället. För anställda som har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler kan tjänstestället i vissa fall bli på annan plats än i arbetsgivarens lokaler.

Undantag
Huvudregeln är att en anställd har sitt tjänsteställe där övervägande delen av arbetet utförs. Till denna huvudregel finns ett antal undantag. Det är arbetsgivarens ansvar att bedöma var den anställda har sitt tjänsteställe. Vid bedömningen bör man ta hänsyn till följande:
· Nedlagd arbetstid på respektive plats
· Tillgången till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler
· Den faktiska arbetstiden på respektive plats
· Avtal om distansarbete med mera
· Huvuddelen av arbetstiden utförs från en viss angiven plats utanför arbetsgivarens lokaler
· Frekvensen av resor till arbetslokalen
Om den anställda besöker arbetsgivarens lokal så gott som dagligen, talar det för att den lokalen är tjänstestället.
Även organisatoriska omständigheter som ledning och arbetsfunktion spelar in när bedömningen ska göras. En anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos en och samma arbetsgivare.

Zennie Sjölund Chef Sakkunskapsenheten, Srf konsulterna

Denna artikel är sedan tidigare publicerad i Bra Affärer

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen