Tips från Juristen

Nordbro Juristbyrå

Småföretagarnas Riksförbund anlitar Nordbro för juridisk rådgivning till medlemmar.

Nordbro är en modern och visionär affärsjuridisk byrå med cirka 20 jurister.

 

 

 

Nordbro har ordet

⇒ Anställning – några viktiga tumregler

⇒ Arbetsgivarens kvittningsrätt

⇒ Att reklamera i förebyggande syfte

⇒ Att tänka på om du blir uppsagd från din lokal

⇒ Avtal om köp av tjänst mellan företag

⇒ Entreprenörers möjligheter att få betalt för utförda tilläggsarbeten

⇒ GDPR

⇒ Oseriösa telefonförsäljare

⇒ Så fungerar framtidsfullmakt

⇒ Så undviker du att bli anklagad för skattefusk

 

Det är inte alltid lätt att göra rätt!
 Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund har du rätt till kostnadsfri juridisk telefonrådgivning vid tre tillfällen per år (20-30 minuter/tillfälle). Rådgivningen kan omfatta affärsjuridik, arbetsrättsjuridik, allmänna företagsfrågor, obeståndsfrågor, ekonomi och redovisning, samt coachning. Ring 042-34 28 50  – så kopplar vi dig direkt till våra jurister.

 

Stå starkare tillsammans

Bli medlem