Ibland kan det behövas snabb professionell rådgivning!

Det är inte alltid lätt att göra rätt. Som medlem har du rätt till kostnadsfri juridisk telefonrådgivning vid tre tillfällen per år (20-30 minuter/tillfälle). Rådgivningen kan omfatta affärsjuridik, arbetsrättsjuridik, allmänna företagsfrågor, obeståndsfrågor, ekonomi och redovisning, samt coachning. Ring 042-34 28 50  – så kopplar vi dig direkt till våra jurister.

Vi föreslår att du inledningsvis besöker Småföretagarnas FAQ som kanske har svaret på din fråga. Hittar du inte svaret där är du välkommen att kontakta kansliet för telefonrådgivning.

Vi som svarar på dina frågor  – och hålls ansvarig för rådgivningen.

Nordbro
Nordbros juridikavdelning arbetar inom hela det affärsjuridiska fältet med bland annat skatterätt, offentlig upphandling, köprätt, fastighetsrätt, familjerätt, entreprenadrätt och immaterialrätt.

Arbetsrättsjouren
Arbetsrättsjouren ger kvalificerad rådgivning och individuellt stöd till arbetsgivare oavsett bransch. Vi ger rådgivning och bistår även vid förhandlingar och skadeståndsärenden. Arbetsrättsjouren erbjuder också utbildningar utifrån kundföretagens behov. Rådgivarna inom Arbetsrättsjouren har gedigen utbildning och erfarenhet inom hela det arbetsrättsliga området.

Attorney Esq
Attorney  består av erfarna jurister och ekonomer som inom det affärsjuridiska området hjälper små och medelstora företag från många branscher.

 

Annika Mårtensson, Internationell handel
Annika driver hon företaget Export Interim, med frågor inom export och internationell handel. Inriktningen är att hjälpa mikro- och småföretag att komma igång med export, både vägleda och hjälpa till som tillfällig resurs.

CoachHuset
CoachHuset erbjuder professionell coachning sedan 2002. Du kan vända dig till CoachHusets coacher när du t.ex. har en konflikt, har en utmaning, är irriterad på någon, har blivit orättvist behandlad, har svårt att ta ett beslut, inte vet hur du ska agera, inte törs ta ett viktigt steg, har kört fast mm. Om du har en anställd med en personlig motgång/utmaning som du har svårt att hantera kan du även skicka den anställde till ett samtal.

Upphandlingsjuristen i Sverige AB
Upphandlingsjuristen kan svara frågor som avser hela processen av offentlig upphandling. För att vinna en offentlig upphandling krävs att anbudet är både korrekt och attraktivt utformat.

 


 

“Jag tog vara på ert generösa erbjudande om gratis rådgivning. Jag fick snabbt svar och mycket kunnig och professionell vägledning.”
Karin Nordlander | Lycklig på Riktigt AB

”Vi kände oss tryggt och proffsigt omhändertagna.”
Rune Karlsson | Grenna Tryckeri AB

”Jag framför mitt varma tack för den snabba och effektiva hjälp jag fick av er rådgivningspanelen genom Wiggo Lindgren. En abonnemangsförsäljare vägrade att ändra en order. Men efter Wiggos telefonsamtal ändrades det snabbt och ordern makulerades.”
Emelie Tingström | Begravningsbyrån Grindstolpen i Uppsala

Från en medlem som fått hjälp i ett besvärligt kravärende har vi fått följande mail:

”Hej Wiggo. Jag har nu fått in pengarna på kontot.
Jag och Ragnar vill tacka dig för all hjälp vi fått.
Vi är mycket nöjda.”
Mats Wigh | reklambyrån.se i Stockholm

”Jag tackar för snabb och bra service, där er insats löst mina problem.”
Niklas Wellbäck | Niklas Skräddare

”Mycket nöjd och tacksam för den snabba hjälp jag fick av Småföretagarnas rådgivning.”
Lilia Botvalde Branth | City Städ i Limhamn, tel 040-238 686

”Jag är mycket nöjd med rådgivningen som fungerade precis som utlovats.”
Johan Lundgren | Göthes Glas i Danderyd AB, tfn 08-755 85 47

”Vill dela med mig av den utmärkta service och hjälp som jag fått av advokat Wiggo Lindgren och Småföretagarnas Riksförbund. När vi hade stora problem med ett avtal och företaget inte levererade vad som utlovats, utan gav oss enorma förluster samt stora kostnader när vi blev stillastående i vårt kassa/bokningssystem, tog jag kontakt med Wiggo och Småföretagarnas Riksförbund där jag som medlem fick en möjlighet till hjälp. Det gick jättefort och vårt avtal hävdes så vi kunde gå vidare i vårt företag och därmed slippa en massa besvär och höga kostnader i årtal framåt. Idag har vi et nytt och väl fungerande avtal med ett företag som verkligen levererar och är problemfria. Så vill jag rikta ett Stort Tack för all den ovärderliga professionella hjälp som vi fått av Småföretagarnas Riksförbund. Utan er hade vi inte kommit vidare.”
Siv Öberg | Medlem i Småföretagarnas Riksförbund

”Har vid ett par tillfällen pratat med advokat Wiggo Lindgren gällande en faktura från företaget snabbsök.nu som ingår i Camesa-gruppen. Genom ett vilseledande telefonsamtal fick jag en faktura från dem, och då jag vägrade betala fick jag flera betalningspåminnelser och sedan gick ärendet till Kronofogden. Jag har hela tiden bestridit deras krav eftersom jag anser mig ha blivit lurad genom ett vilseledande telefonsamtal. Har idag med posten fått ett beslut från Kronofogdemyndigheten där det står att målet avskrivs eftersom sökanden inte inom förelagd tid har begärt att målet skall överlämnas till tingsrätt. Jag har alltså ”vunnit” och skulle uppskatta om ni informerar Wiggo om detta och samtidigt ännu en gång framför mitt varma tack till honom för hans moraliska stöd. Det är skönt att ha någon att vända sig till när man hamnar i ”klorna” på skojare, som jag anser att företaget snabbsök.nu måste betecknas som. Tack för hjälpen alltså.”
Christina Färnefalk | Färnefalk Consult

 

Fler medlemsförmåner

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top

HÄR HITTAR DU ALL INFORMATION OM DELTAGANDET TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN 2021

– Du som är anmäld till stämman behöver ta del av denna information –