Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Senaste nytt från oss

Nyheter

Förbundets samverkansgrupp inom gröna näringar ordnade utfrågning inför EU-valet

Inom Småföretagarnas Riksförbund medlemskrets finns bl. a. småföretag inom jord- och skogsbruk samt animalieproduktion. Inom förbundet finns ett informellt nätverk med representanter för olika organisationer inom dessa områden: o Spannmålsodlarnao Sveriges Frö- och Oljeväxtodlareo Sveriges Grisföretagareo Sveriges Jordägareförbundo Sveriges Mjölkbönder Den 2 maj arrangerade vi en utfrågning av politiker där flertalet medverkande finns på respektive

Läs mer »

Johan tar strid för lantbruket inför EU-valet

Mats intervjuar Johan från Arnoldsgården inför EU-valet om hans förväntningar på politikerna. Johan, lantbrukare, uttrycker frustration över att lantbrukarnas röster ofta ignoreras tills de demonstrerar. Han föreslår införandet av tjänstemannaansvar inom EU för att undvika slöseri med resurser och förbättra ansvarstagandet, vilket skulle gynna både svenskt och europeiskt lantbruk. Johan betonar också behovet av sänkt

Läs mer »

Hanna Wennberg om entreprenörskap och återbruk

Hanna Wennberg visar stolt sitt dotters lekrum, som även fungerar som företaget Piffas filmstudio. Hon är medgrundare till Piffa, ett företag som skapar dekaler för barnmöbler. Idén föddes från behovet av att förnya möbler på ett enkelt sätt. Trots att de känner av det ekonomiska tuffa läget ser de potential i att främja återbruk. Att

Läs mer »

Småföretagarnas Riksförbund rasar – fel att avskaffa skyddet för höga sjuklönekostnader

Det är anmärkningsvärt att regeringen inte hörsammat alla kritiska remissinsatser utan nu går vidare med förslag att ersättningen för höga sjuklönekostnader ska upphöra den 1 juli 2024. Det innebär att ett fungerande system bort och höjer företagens kostnader för sjukfrånvaro. När systemet infördes var den administrativa bördan ett avgörande argument. Syftet var att begränsa de

Läs mer »

Nu höjer vi valpulsen

Sten Lindgren berättar hur Småföretagarnas Riksförbund sätter fokus på EU-valet. Vi har samlat in svar från partierna på frågor från småföretagarna. Vår grupp inom gröna näringar ordnade nyligen en webbsänd utfrågning av politiker. Film och produktion i samarbete med En Företagares Vardag

Läs mer »

Vad är partiets inställning till möjligheten att införa ett lärlingssystem i Sverige mer liknande vad som finns i Danmark, Tyskland, Finland m. fl.?

Vänsterpartiet I grunden bra men det får inte leda till att man kringgår den svenska modellen för kollektivavtalsstyrd lönesättningsmodell. CenterpartietI många länder med välfungerande yrkesutbildningar spelar lärlingsutbildning, med sin kombination av anställning och utbildning i yrket, en större roll än i Sverige. Det är något man skulle kunna växla upp även i Sverige. Vi vill att

Läs mer »

Vad är partiets inställning till EU’s uttalade avsikt att besluta om obligatorium för användandet av e-faktura?

Vänsterpartiet Så länge vi inte har en fungerande, utbyggd digital infrastruktur i hela Sverige, avvisar vi förslaget om obligatorium för e-faktura.   CenterpartietVi ser en ökande digitalisering och det kommer att fortsätta påverka hela samhället, samtidigt som tekniska framsteg skapar nya möjligheter. Att krav ställs på e-faktura mellan företag är en tidsfråga men även detta

Läs mer »

Vad är partiets inställning till EU’s förslag avseende EUs naturrestaureringslag och dess påverkan på svenskt lantbruk?

Vänsterpartiet Biologisk mångfald är en förutsättning för jordbruket. Jordbruket skulle t ex inte fungera utan pollinerande insekter. Naturrestaureringslagen är avgörande för att stärka och bevara den biologiska mångfalden och i det arbetet kommer hela samhället till gagn, inte minst småbrukare. Det skulle bidra med mer naturbetesmarker, och odlingsmark skulle vara mer motståndskraftiga inför klimatförändringar, extrema

Läs mer »

Vad är partiets inställning till hur drivmedelspriserna i Sverige bör utvecklas i förhållande till övriga EU?

Vänsterpartiet Vi tror att allt för stora skillnader inte vore bra. CenterpartietCenterpartiet har lagt fram förslag för att både sänka drivmedelspriserna och samtidigt ha höga klimatambitioner. Det är fullt möjligt enligt nya EU-regler och det är något vi prioriterar. Vi vill dessutom öka den svenska produktionen av förnybara drivmedel radikalt med en ”Tanka-svenskt”-politik, vilket också gör

Läs mer »

Vad är partiets inställning till Småföretagarnas begäran att fråga EU om justeringar i prissättningsmetoden för Prisområde 4 avseende internationell el-handel är möjlig?

Vänsterpartiet Vi tror att Vänsterpartiets förslag om att införa Sverigepriser skulle ge större effekt. CenterpartietAtt ställa frågan är en sak. Än viktigare är att Sverige ser till att snabbt få fram mer energi så att vi bättre klarar pristoppar. Vi har lagt fram förslag för hur elproduktionen kan dubblas. Det behövs en bred överenskommelse där alla

Läs mer »

Vad är partiets inställning till att ändra gränsen för momsfrihet för Svenska småföretag från den nu föreslagna nivån på 120.000 SEK närmare EUs maxnivå € 85 000?

Vänsterpartiet Den föreslagna nivån på 120 000 kr är bra. CenterpartietVi ser positivt på att utvärdera den möjligheten. Det är viktigt att det svenska företagsklimatet är konkurrenskraftigt och inte har regler som skiljer sig från de som gäller för exempelvis europeiska konkurrenters. KristdemokraternaVi ser värdet av en höjd gräns och tycker att vi ska sträva efter

Läs mer »
Rulla till toppen