Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Senaste nytt från oss

Mobacks Kök & skafferi: Hjärtat i Laxsjö

Mats träffar butiksägaren Calle som driver populära Mobacks Kök & skafferi. Calle flyttade från Stockholm till Laxsjö för att driva Mobacks Kök & skafferi, som då var nära nedläggning. Han ser affären som livskvalitet och gemenskap, trots ekonomiska utmaningar. Calle berättar även om vilket utmärkt stöd butiken får från Krokoms kommun. Kommunen är hjälpsam, informerar

Läs mer »

Mobacks Kök & skafferi: Hjärtat i Laxsjö

Mats träffar butiksägaren Calle som driver populära Mobacks Kök & skafferi. Calle flyttade från Stockholm till Laxsjö för att driva Mobacks Kök & skafferi, som då var nära nedläggning. Han ser affären som livskvalitet och gemenskap, trots ekonomiska utmaningar. Calle berättar även om vilket utmärkt stöd butiken får från Krokoms kommun. Kommunen är hjälpsam, informerar

Läs mer »

Nyheter

Mobacks Kök & skafferi: Hjärtat i Laxsjö

Mats träffar butiksägaren Calle som driver populära Mobacks Kök & skafferi. Calle flyttade från Stockholm till Laxsjö för att driva Mobacks Kök & skafferi, som då var nära nedläggning. Han ser affären som livskvalitet och gemenskap, trots ekonomiska utmaningar. Calle berättar även om vilket utmärkt stöd butiken får från Krokoms kommun. Kommunen är hjälpsam, informerar

Läs mer »

Innovation och anpassning: Macken i lågkonjunktur

Daniel som driver Frendo i Fränsta, lyfter fram den nya hybridbutiken med en tydlig framtidssyn. Genom att implementera avskärmningar vid kassalinjen har de inte bara skapat en säker miljö, utan även förberett sig för vad som kommer framåt. Butiken som nu är utrustad med AI-kameror, övervakas noggrant för att förhindra obehöriga aktiviteter. Denna framåtskridande teknologi

Läs mer »

Många småföretagare bedriver miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd eller anmälan

Ska du starta upp eller ändra en befintlig miljöfarlig verksamhet? Då kan det krävas tillstånd eller anmälan. Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Det kan vara användning som ger upphov till olägenhet för omgivningen genom utsläpp till luft eller vatten, buller, skakningar

Läs mer »

Har du koll på att din redovisningskonsult lyder under penningtvättslagen?

Penningtvätt? Nej tack! Antipenningtvätt? Ja tack! Det är bättre att kalla det antipenningtvätt än penningtvätt. Penningtvätt är ett globalt problem som hotar det finansiella systemet och finansierar brottslighet och terrorism. Att motverka utnyttjande av företag för kriminella syften blir allt viktigare. Redovisningskonsulter som hanterar kunders ekonomi och redovisning utgör viktiga grindvakter mot den organiserade brottsligheten.

Läs mer »

Många deltagare på uppskattad nätverksträff

Marknadsföring i digitala medier för att få ökad synlighet och ökad försäljning lockade drygt 50 deltagare på förbundets nätverksträff i Lund. Entreprenörer från olika branscher samlades för att dela erfarenheter och insikter om hur man effektivt når ut på marknaden med tjänster samt produkter. Föreläsaren och experten Nikolas Laois från Generaxion presenterade olika strategier och

Läs mer »

”En Företagares Vardag” fick berättigad uppmärksamhet

”En Företagares Vardag, EFV” är en välkänd företeelse i Småföretagar-Sverige som via varma, genuina samtal/intervjuer med småföretagare runt om i landet visar upp en positiv sida av småföretagandets betydelse i människors vardag. Dessa möten förmedlas via filmer, artiklar, poddar och sociala medier. Ett stort grattis till Mats Eriksson, mannen bakom EFV, som nyligen fick ett

Läs mer »

Var tredje svensk vill starta eget

En undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Visma Spcs visar att var tredje svensk drömmer om att starta ett företag. Men klyftan mellan kvinnor och män har ökat i år – andelen kvinnor som vill starta företag har minskat från 30 till 25 procent, andelen män utgör 32 procent. – I dessa

Läs mer »

Enkla rutiner skyddar dig på nätet

Varje år i oktober sätts extra fokus på nätsäkerhet i och med att det är EU:s informationssäkerhetsmånad Tänk säkert! – med syftet att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor. Nationellt leds kampanjen av MSB och Polisen och Skatteverket är en av många myndigheter och samhällsaktörer som deltar genom att tipsa om e-tjänster som privatpersoner och

Läs mer »

Håller lärlingssystemet på att stärkas?

I slutet av året brukar vi blicka tillbaka på vad vi lyckats genomföra och vad som inte lett till resultat. En fråga vi verkligen hade hoppats komma längre med, särskilt med tanke på hur stor kompetensförsörjningsfrågan är för medlemsföretagen, är frågan om lärlingar. Småföretagarnas Riksförbund har arbetat med denna fråga sedan starten 2010. Under alla

Läs mer »

My och Wille om entreprenörskap på Åre Fjällsätra Hotell

Paret My och Wille, ägare av Åre Fjällsätra Hotell, diskuterar utmaningar och framgångar med sin verksamhet. Renoveringar och att bygga ett starkt team är nyckelfaktorer. Att hitta rätt personal har tagit tid, men ledarskapet har förbättrats. De betonar vikten av att våga lita på sin personal. Trots många regler och ansvarsområden känner de att stödet

Läs mer »

Investeraravdraget justeras

På grund av ändrade EU-regler om statligt stöd har Kommissionen i en promemoria föreslagit några anpassningar av reglerna för investeraravdraget. Avdraget infördes 1 december 2013 som ett sätt att stimulera investeringar i mindre företag och på så vis förbättra deras kapitalförsörjning, och det innebär att en fysisk person som köper andelar i ett mindre företag

Läs mer »

Sverige i topp bland innovativa länder

Världens mest innovativa länder rankas varje år i FN:s immaterialrättsorganisation WIPO:s mätning Global Innovation Index. Sverige har under sexton år rankats bland de tre främsta i världen – i år på andra plats efter Schweiz. I undersökningen ser man på 132 länders innovationsmöjligheter och resultat utifrån 80 indikatorer. Det handlar exempelvis om, patent- och varumärkesansökningar,

Läs mer »
Rulla till toppen