Senaste nytt från oss

Attitydresan i Strängnäs – intervju med näringslivschef Emma Hjelm

Hösten 2022 startade vi Attitydresan och presentation av vårt småföretagarindex med att besöka Strängnäs. Kommunen kommer högt upp i vårt småföretagarindex och har ett tydligt fokus vart dom är på väg, bland annat i sin kommunslogan; ”Tillsammans gör vi resan mot Sveriges bästa företagsklimat”. De vill verkligen stärka och ge goda förutsättningar till sitt lokala

Läs mer »

Attitydresan i Strängnäs – intervju med näringslivschef Emma Hjelm

Hösten 2022 startade vi Attitydresan och presentation av vårt småföretagarindex med att besöka Strängnäs. Kommunen kommer högt upp i vårt småföretagarindex och har ett tydligt fokus vart dom är på väg, bland annat i sin kommunslogan; ”Tillsammans gör vi resan mot Sveriges bästa företagsklimat”. De vill verkligen stärka och ge goda förutsättningar till sitt lokala

Läs mer »

Nyheter

Sverige behöver ett fungerande system för lärlings- och yrkesutbildning.

Bristerna i svensk arbetsmarknads funktionssätt framstår allt tydligare, något som bl a drabbar landets småföretagare men även arbetssökande. Trots en hög andel arbetslösa i arbetsför ålder finns samtidigt brist på för yrket kompetent arbetskraft i olika sammanhang. Orsakerna bakom detta kan vara flera men avsaknad av ett fungerande system för lärlings- och yrkesutbildning är utan

Läs mer »

Digital presentation av SmåföretagarIndex 2022

Nyligen gjorde vår vice ordförande, Caroline Szyber en digital presentation om SmåföretagarIndex för tjänstemän i Grums och Forshaga kommun och för Moderaterna i Lessebo.  Sammanfattningsvis kan man konstatera att dessa digitala presentationer har varit väldigt uppskattade för att kunna lyfta upp förståelsen av SmåföretagarIndex 22 och bilda sig uppfattning om hur rapporten är uppbyggd och dess dimensioner

Läs mer »

Jerlströms Snickeri växlar upp sitt företagande

Småföretagarnas Riksförbund och Affärskompetens anordnade för första gången en nätverksträff för de företagare som deltar i EU-projektet ReLoad Skåne. I ett sommarhett Törringelund presenteras Sonny Jerlström som driver speciallösningar inom snickeri och tillika medlem i Småföretagarnas Riksförbund. Han har under en tid varit i en utvecklingsfas för sitt företag och behövt hantera personal och personalfrågor.

Läs mer »

Lyckad nätverksträff i Törringelund med ReLoad Skåne

Midsommarkänslan infann sig när 50 småföretag träffades och nätverkade inom ramen för projektet ReLoad Skåne.Vid vackra Törringelund gavs det fantastiska möjligheter att dela erfarenheter och hitta nya affärer.Som företagare i Skåne med max 49 anställda ska projektet ReLoad Skåne ge dig kunskap, kraft och mod att möta framtiden.Med hjälp av vår behovsanalys får du en

Läs mer »

Förenkling av småföretagarnas skatteregler – ett angeläget lagstiftningsprojekt

Den 15 juni i Myntmatsalen i Riksdagen hölls ett viktigt förenklingsseminarium. Inbjudna till det var riksdagsledamöter, Skatteverket, företagarorganisationerna, rådgivarorganisationerna, utredare på området och massmedia. Småföretagarnas Riksförbunds näringspolitiska talesperson och tillika expert i utredningen om sjukpenninggrundande inkomst för småföretagare deltog som föreläsare och pratade om att ett förenklingspaket är nödvändigt. Lagrådet har vid införandet av dagens

Läs mer »

Förslag om lokalmoms bör fortsätta beredas

Småföretagarnas Riksförbund tillsammans med elva organisationer uppmanar regeringen att omgående remittera Skatteverkets förslag och fortsätta beredningen av lokalmomsen. Skatteverket har i en promemoria från april föreslagit förändrad frivillig skyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler (lokalmomsen). Skatteverket instämmer i de problem som näringsliv, föreningsliv, fastighetsbranschen och rådgivare påtalar i artiklar, skrivelser och uppvaktningar. Begränsningarna i lokalmomsen medför

Läs mer »

Valåret är i full gång och det märktes tydligt på Järvaveckan.

Småföretagarnas Riksförbunds vice ordförande Caroline Szyber passade på att besöka Rinkeby stråket, talade med småföretagare och utställare på plats samt med Girmay Bayire som är ordförande i Husby företagsförening. Efter det blev det panelsamtal om småföretagarnas framtid i förorter och landsbygden. Småföretagare, det vill säga mikroföretag med 1–9 anställda, är mest förekommande i Sverige och

Läs mer »

Höja Bil och Motor i Järfälla

Den här gången träffar vi Carl Gunnar Jansson andra generations småföretagare. Han driver Höja Bil och Motor bilverkstad och det har han varit verksam i mer eller mindre sedan 1981. Vi får höra om hur han kom in i firman i tidig ålder och hjälpte sin far för att senare ta över familjeverksamheten. Han delar

Läs mer »

Attitydresan besöker Jonas Larsson, Åke Larssons Rennäring

Lapplands fantastiska natur har rätt förutsättningar för renskötsel. En näring som genom generationer skapat en kultur av entreprenörskap och företagsamhet. Samtidigt står rennäringen för stora utmaningar. Ökade kostnader för bränsle och foder, minskade områden för renbete och ett allt större intresse att exploatera vildmarken för att skapa ren energi och utvinna mer mineraler. Här uppstår

Läs mer »

Attitydresan Malå

Attitydresan fortsätter sina besök i kommuner runt om i Sverige och genom dessa besök både ser och hör vi hur stora olikheterna är. Tidigare i våras besökte vi Partille som tillhör en kommuntyp som enligt Småföretagarnas Riksförbund småföretagarindex har de bästa förutsättningarna för småföretagande, pendlingskommun nära storstäder. Nu senast fick Ingrid Ohlsson, Mats Eriksson och

Läs mer »

Förebygg sjukfrånvaro – få bidrag från Försäkringskassan

Småföretagare vet vilket avbräck det är när en anställd ofta är sjuk eller blir sjukskriven. Såväl kompetens som pengar går förlorade samtidigt som man oroar sig för den anställda. Men det finns hjälp att få. Med bidrag från Försäkringskassan, kan du förebygga sjukfrånvaro eller ge en sjukskriven medarbetare goda rehabiliterande förutsättningar, så att hen kan

Läs mer »

Eric sadlar om från skådespelare till en gammal dröm, bagare.

Brödfabriken i Jonsered premiär öppnar till stort intresse från grannskapet. Eric tar oss på en snabb resa genom startprocessen av företaget och berättar om sin syn på att vara småföretagare och vilka värderingar som är viktigast för honom i när han driver sin verksamhet. I samarbete med En Företagares Vardag med Ingrid Ohlsson som intervjuar

Läs mer »
Scroll to Top