Åkeribranschen – igen

Det sägs att sanningar inte kan upprepas för ofta och man kan tillägga att missförhållanden inte kan påtalas för ofta. Småföretagarnas Riksförbund har i flera omgångar granskat sådana inom åkeribranschen och följer med intresse vad som eventuellt görs för att rätta till saker.

 Eftersom Åkerinäringen är ganska stor och dessutom, med en del undantag, består av många småföretagare ser vi här ett klart gemensamt intresse med branschorganisation och fackförbund i att påtala den mängd problem och missförhållanden som faktiskt ligger över de Svenska åkerierna.

Vi läste med intresse en artikel i Novembernumret av tidningen Transportarbetaren där representanter för Svenskt Näringsliv, Transportarbetarförbundet och Sveriges Åkeriföretag gemensamt skriver om ”Osund konkurrens slår ut åkerier”. Mycket av vad som står där skrev SFR om i en artikel från september 2011 ”Stoppa utländska åkares framfart på svenska vägar” som dessutom gick till alla Riksdagsledamöter. Denna artikel liksom en annan om ”Diskriminerande momsregler på skåpbilar” har också refererats i Svensk Åkeritidning.

I november 2010 skrev vi en ganska utförlig artikel om många av de problem åkarna dras med både på vägen och hemma. ”Åkarna klämda från många håll” liksom en mindre om de nya digitala färdskrivarna ”Övervakade av opålitlig teknik”. Alla dessa artiklar kan man finna under rubriken Aktuellt och opinion på vår hemsida. Om det till äventyrs finns någon åkare/småföretagare som tycker vi inte gör vår röst hörd i denna debatt så är det bara att kolla ovanstående.

 SFR har på mindre än två år byggt upp en organisation med snart 20 000 medlemmar och välkomnar alla småföretagare i alla branscher att delta i vårt arbete för bättre villkor. Vårt engagemang för åkeribranschen initierades av att ett åkeriföretag/medlem tog kontakt med oss och berättade om de förhållanden som råder. Vi kollade, förskräcktes och drog igång kampanjen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SFR SFR ser gärna att representanter för andra branscher hör av sig och berättar vad som mest plågar dem så lovar vi att, om möjligt, hänga på och jobba för att få bort aktuella missförhållanden.

Som medlem i SFR får man också tillgång till ett av de absolut mest omfattande program för medlemsförmåner man kan hitta i Sverige. Genom att utnyttja något enstaka erbjudande där sparar man omedelbart in medlemsavgiften och mer därtill.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen