Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Är du och ditt företag nästa brottsoffer?

Företagare känner sig idag mer otrygga.
Hotbilden i sig kan vara komplex, det kan röra sig om avancerad ekonomisk brottslighet, utpressning, cyberbrott, hot, misshandel, skadegörelse, stölder och mycket annat. Det finns mycket på rättsområdet som kan förbättras, inte minst när det gäller förbyggande insatser.
– För oss är det en självklarhet att integrera trygghetsfrågorna i näringslivsarbetet. Att ensam är stark är inte en sanning i det här sammanhanget. För att bekämpa brott behöver vi samverka och det märks att det här är en angelägen fråga. Många organisationer vill delta i projektet och menar att vi som kommun ligger i framkant, säger Helena Matthews, näringslivschef och chef för näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen i Nynäshamns kommun.

Ett pilotprojekt – information och lärdomar
Nynäshamns kommun har tillsammans med Brottsofferjouren lämnat in en ansökan till Brottsoffermyndigheten om att i samverkan med företagsorganisationer och berörda nätverk driva ett pilotprojekt. Småföretagarnas Riksförbund är med i pilotprojektet. Projektet är det första i sitt slag i Sverige. Resultat och erfarenheter kommer att utvärderas och spridas nationellt och kan sedan överföras även till större kommuner.
– Det finns situationer där företagarna behöver vägledning och känner behov av stöd efter att ha blivit utsatt för ett brott. Vi vill nu att fler företagare i kommunen känner till och använder Brottsofferjourens stöd när det behövs, säger Håkan Svanberg (M), näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

Företag kan ta hjälp av brottsofferjouren
När privatpersoner utsatts för brott är det väl känt att man kan vända sig till brottsofferjouren för att få stöd och råd. Mindre känt är att även företag kan få den här hjälpen. När ett brott skett är företaget i sig drabbat men också ägare, anställda, kunder och anhöriga kan vara brottsoffer.

Vad kan man få hjälp med?
Oavsett om anmälan vid brott gjorts till polis eller försäkringsbolag kan man anonymt kontakta Brottsofferjouren. Även under pågående rättsprocess kan stöd ges. Det kan vara tankar och frågor som till exempel:

• Information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor.
• Medmänskligt stöd av någon som lyssnar och förstår.
• Stöd och praktisk information vid eventuell rättegång.
• Hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag.
• En egen stödperson under en period.
• Vittnesstöd.

– Vi följer med stort intresse det som görs i Nynäshamns kommun kring att få ihop ett helhetstänkande om brottsproblematiken som är en sådan viktig sak för alla företagare. Vi kan bara uppmana våra medlemmar att ta del av de initiativ som erbjuds för att trygga långsiktigt och nyttja den hjälp som Brottsofferjouren kan erbjuda när brott skett, uppmanar Caroline Szyber, vice ordförande Småföretagarnas Riksförbund.

Denna artikel är sedan tidigare publicerad i Bra Affärer

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen