• Arbetslösheten ökar i Sverige

Arbetslösheten ökar i Sverige

– men minskar i EU 

2019 uppgick arbetslösheten till 6,8 procent i Sverige och samtliga prognoser spår fortsatt ökande arbetslöshet. Trots det,  att tillväxten ligger i linje med övriga länder i EU, där arbetslösheten istället fortsätter att sjunka. 

Förklaringen till att arbetslösheten fortsätter att öka i Sverige och inte i övriga Europa är att Sverige under senare tid haft en kraftig tillväxt av personer som vill och kan jobba i arbetsför ålder. Andra länder har snarare haft en minskande befolkning i åldrarna 14 -74 år uppger ekonomifakta.com

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem