Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Arbetsmiljöverket informerar – dags att mäta radon på arbetsplatsen

Arbetsmiljöverket informerar - dags att mäta radon på arbetsplatsen

Radon är en radioaktiv gas och långvarig exponering ökar risken för lungcancer

Arbetsgivare är skyldiga att mäta och åtgärda för höga radonhalter på arbetet. Under perioden oktober till och med april är det mätperiod och mätningen bör pågå under minst två månader.

Radon är en radioaktiv gas och långvarig exponering ökar risken för lungcancer. Den som arbetar under jord, till exempel i en gruva eller i ett bergrum, har störst risk att utsättas för radon. Det är också högre risk i de delar av landet där det finns en hög halt av radium i marken.

Arbetsmiljöverket har det grundläggande tillsynsansvaret för radon på de arbetsplatser där mätningar inte har gjorts. Gränsvärden för radonexponering ges också ut av oss. Om en arbetsgivare inte får ner radonhalten under gränsvärdet ska det anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten, som då tar över tillsynsansvaret.

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen