Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Bästa företagslånet 2024 – Läs Kreas guide

Företagslånsmarknaden i Sverige har varit volatil under 2023, med en 3% nedgång i total utlåning för icke-finansiella institut jämfört med 2022, enligt SCB-statistik. Digitala långivare har överträffat traditionella banker och ökat sin marknadsandel. Genom att analysera intern data och extern tillgänglig information har Krea försökt identifiera det bästa erbjudandet av företagslån under 2023.

Kriterierna i Kreas analys
Krea har definierat fem kategorier som Krea anser är viktiga baserat på diskussioner med deras kunder. Vi ger poäng för varje långivare som rankas bland de tre bästa i varje kategori. 

De mest flexibla företagslånen – Ett flexibelt företagslån bör både möjliggöra för kunden att få lånet utan uppläggningsavgift samt inte innebära någon inlåsning eller kostnad för tidig återbetalning av lånet. Sett till de 20 mest aktiva långivarna för småföretag anser Krea att Froda, Capcito och Treyd erbjuder de mest flexibla företagslånen.

Lägst effektiv ränta – Krea utgick här från lägsta genomsnittliga effektiva ränta, som de räknar ut för varje erbjudande en kund får, under förutsättning att företagslånet hölls till förfallodagen. Under 2023 gavs företagslånen med lägst effektiv ränta av Aros Kapital, Marginalen Bank och DBT.

Lågt borgensåtagande – Krea tittade på långivarens krav på borgensåtagande, som är den vanligaste säkerheten, samt lån med reducerade krav på borgenär. Aros Kapital, Marginalen Bank och Treyd rankades högst. Aros och Marginalen Bank erbjuder EU-lån med begränsat borgensåtagande och Treyd erbjuder en typ av inköpsfinansiering utan personlig borgen.

Snabbast utbetalda – Tiden det tar att ansöka om och säkra ett företagslån har minskat under 2023. Medan genomsnittet var 8,5 dagar under 2022 var det 7,1 dagar under 2023. De snabbast utbetalda företagslånen under 2023 erbjöds av Froda, Capitalbox och Qred. 

Utbetalningsgrad – En sista kategori som Krea tittat på är sannolikheten att en långivare uppfyllde sitt indikativa förslag genom att betala ut företagslånet. Under 2023 var de långivare som i högst grad höll sig till sina erbjudanden Marginalen Bank, Aros Kapital och Froda. 

De tre bästa företagslånen
Sammanfattningsvis visar analysen att Froda, Aros Kapital och Marginalen Bank presterade starkt inom kategorierna och erbjöd de bästa företagslånen under 2023. 

Om du vill hitta rätt företagslån till ditt företag kan du läsa om lånen som erbjuds genom Krea och om hur villkoren ser ut idag. Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund får du dessutom tillgång till ett unikt erbjudande. 

>> Läs hela artikeln här!

Läs mer om medlemsförmånen Krea nedan:

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen