• Bokföringslagen ska moderniseras för mikroföretag

Bokföringslagen ska moderniseras för mikroföretag

Ett nytt regelverk behöver anpassas till ny teknik

I Realtid kan vi läsa att regeringen nu tillsatt en utredning med syfte att skapa regelförenklingar och modernisera bokföringslagen för mikroföretag.

Tanken är att utredningen ska ”analysera och identifiera vilka regelverk som är mest betungande för mikroföretag och föreslå förenklingar av sådana regelverk.

Utredaren ska också se över bokföringslagen i syfte att åstadkomma ett modernt, teknikneutralt och enkelt regelverk som är anpassat till dagens förhållanden”.

DICOPAY

Fakturera idag och få betalt i morgon Ladda ner och kom igång med din fakturering 1-30 april, och få betalt

Läs mer »
Axactor

Axactor

Axactor jobbar med lösningar inom fakturahantering och hjälper hårt arbetande företag att få betalt för sitt slit. De erbjuder en

Läs mer »

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem