Budgeten – en besvikelse

Det är svåra tider, därför hade vi hoppats på någon satsning för att underlätta för landets småföretagare när budgeten presenterades. Tyvärr blev så inte fallet. Det blev ingen sänkning av arbetsgivaravgiften, något som vi har framhållit skulle underlätta mycket.

I våras skrev vi en artikel om den stora frågan: Vem som ska betala, är det staten, arbetsgivaren eller båda tillsammans?

I ett modernt och omhändertagande samhälle är det fullständigt självklart att alla som, trots vilja och ansträngning, inte kan försörja sig själva ska få hjälp med detta. Är man till exempel sjuk ska man ha sjukersättning.

Frågan blev än mer aktuell när regeringen presenterade sin höstbudget där det framgick att ersättningen för arbetsgivares höga sjuklönekostnader ska fasas ut från 2024. Som ett argument lyftes att det ”minskar drivkrafterna att förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatser och vidta åtgärder för att sjukskrivna anställda ska kunna återgå i arbete”. Detta argument ifrågasätter vi starkt. Dels för att de minsta företagen generellt har lägre sjukfrånvaro och dels för att regeringen helt bortser ifrån att detta beslut är synnerligen hämmande, framför allt för småföretagarnas vilja att expandera sina verksamheter och anställa fler. Skulle sjuklöneansvaret för småföretagarna tas bort, blir riskerna vid nyanställningar oerhört mycket lägre. Enligt flera av varandraoberoende undersökningar är detta förhållande ett av de största hindren för nyanställningar. Småföretagare vill inte hamna i en situation, där återkommande sjukskrivningar bland de anställda äventyrar företagets existens.

Fyra av fem nya jobb skapas av småföretagen, så viljan och förmågan finns, men riskerna är i dag för stora. Alla är eniga om att det är landets småföretagare som är motorn i svensk ekonomi men den politiska viljan att förbättra företagsklimatet för dessa har hittills varit liten.

Majoriteten av partierna svarade dessutom att det är en viktig fråga när Småföretagarnas Riksförbund lyfte frågan inför valet. Att de snarare ville underlätta än mer för småföretag men förslaget nu från regeringen går helt emot vad som tidigare sagts.

Vi hoppas nu att regeringen ska inse sitt misstag och inte gå vidare med förslaget. Dessutom hoppas vi nu när vi tyvärr ser såväl en kraftig ökning av antalet konkurser och att nyföretagandet störtdyker att de ser värdet av att sänka arbetsgivaravgifter för de minsta företagen.

Denna artikel är sedan tidigare publicerad som annonsbilaga i Expressen.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen