Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Dags att försvåra för kriminella att söka information om företagare.

En grundläggande fråga i småföretagens vardag är trygghet. Tyvärr ligger även i år ”trygghet” helt klart i topp när vi frågar våra medlemmar vilken som är deras viktigaste fråga just nu.

Småföretagarnas Riksförbund släpper varje år ett antal rapporter i ämnen som berör våra medlemmar. Därför valde vi redan förra året att se närmare på detta i en ny rapport: Vad kostar kriminaliteten småföretagare? I den fram – kommer att näringslivets kostnader för kriminaliteten, i form av skador respektive kostnader för säkerhet, uppgår till 92 miljarder kronor för hela riket. Kriminaliteten innebär ett hot mot den personliga säkerheten för företagare och anställda, underminerar företagens lönsamhet och skapar såväl risk som osäkerhet.

Alltför många av våra medlemmar, småföretagare runtom i hela Sverige, säger att de känner en ökad oro för kriminalitet. Småföretagarnas Riksförbund kan inte acceptera att våra medlemmar måste leva med den här osäkerheten. I Sverige får söktjänst företag fritt dela personuppgifter såsom din adress, telefonnummer, inkomst, personnummer, ålder, hur du bor och om du bor ensam, samt vilken bil du äger och vad den är värd. Utöver detta lika mycket information om ditt bolag. Detta har blivit en guldgruva för kriminella, som använder dessa söktjänster för att kartlägga potentiella offer för bedrägerier, rån och inbrott och för att sedan begå brott. Det var aldrig syftet med den unika svenska offentlighetsprincipen och specifikt yttrandefrihetsgrundlagen, vilket är de lagstiftningar som möjliggör dessa söktjänster. 

Bedrägeri är ett brott som ökat lavinartat generellt i samhället men alltmer inriktat emot de minsta företagen. Sverige har idag ett systemhotande problem med organiserad brottslighet. Ett sätt på vilken den organiserade brottsligheten finansierar sin verksamhet är genom bedrägerier. Vid dessa bedrägerier använder sig de kriminella i stor utsträckning av personlig information tillgängliggjord via söktjänster. Det ger kriminella fritt spelrum att med hjälp av söktjänsterna kartlägga potentiella offer baserat på information såsom ålder, civilstånd, inkomst, hur man bor och vilken bil man äger. Därefter kan de använda publik information om telefonnummer för att göra massutskick av bedrägliga SMS eller ringa potentiella offer. De luras att lämna ut bankkoder eller logga in med BankID, där de kriminella sedan genom social manipulation tömmer deras bankkonton eller förmår offren att göra överföringar. 

Tyvärr är vi inte alls förvånade att det i vår rapport är så många som nästan tio procent som säger att brottsligheten är det största hotet mot deras verksamhet och det största hotet mot tillväxt. Vi ser till och med att vissa till slut inte orkar vara företagare utan lägger ner sin verksamhet efter upprepad brottslighet. Det ska inte var kriminalitet som avgör om en företagare lägger ner sin verksamhet eller inte, det borde vara en självklarhet att det ska vara tryggt att driva företag i hela Sverige. 

Tidigare publicerad i DI

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen