Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

De små globala och infrastrukturkritiska företagen

Hur kan vi hjälpa oss själva i tider av kris, men även andra internationella aktörer när en kris drabbar dessa med stöd av de svenska flexibla och globala småföretagen? Hur behåller man deras viktiga kunskap och kompetens? Matnyttigt för kommande regering, politiker och företagsfrämjare av olika nivåer att ta till sig för att skapa bättre förutsättningar för alla i Sverige och inte minst våra småföretagare.

Vad har Poan Water Systems och MAVAB för gemensam nämnare? I tider där kritisk infrastruktur diskuteras allt närmare p.g.a. rådande omvärldsutveckling är dessa två företag lika viktiga kommunala aktörer för att främja det lokala näringslivet, så väl som nationella och internationella aktörer för att kontribuera till självförsörjning. Inte bara rörande vatten och om vattensystem skulle drabbas, men även avancerade telekomsystem eller reservkraft.

Det förbigår oftast politiken att dessa små flexibla företag ofta agerar lokalt. Det är sällan detta lyfts i riksnyheterna trots att de utgör en viktig strategisk roll i Sveriges självförsörjningsgrad för att kunna hantera kriser av högre proportioner. För att kunna främja Sveriges utveckling så måste dessa entreprenörer och företag kunna få utrymme att frodas och främjas. De behöver utrymme både på en lokal nivån genom att skapa fler arbetsplatser med fler skattekronor till Sveriges välfärd, samt se till att kompetens stannar och förädlas i Sverige för nästkommande generationers trygghet. Trygghet i form av socioekonomiska perspektiv som arbetsplatser, men även civilsamhällets sinnesro att vi har dessa typer av företag som kan skapa trygghet vid kriser i omvärlden.

Se gärna intervjuerna nedan från MOVAB och Poan Water Systems i samarbete med En Företagares Vardag och Ingrid Ohlsson som intervjuar i samband med Attitydresans nedslag i Strängnäs Kommun.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen