De unga ger oss hopp

Rapport från “ung allians”.

SFR har studerat en rapport från ”ung allians” där det framförs åsikter som till många delar överensstämmer med vårt näringspolitiska program.

Den svenska arbetsmarknaden är inramad av gamla regler och bestämmelser som skapats av den nuvarande politiska makteliten (på båda sidor om blockgränsen)som består av 60-talister och äldre.

Det tycks som om det är hart när omöjligt att förenkla och förbättra reglerna så länge som dessa sitter vid makten. Finanskris och lågkonjunktur gör det extra tydligt att svåra och ofta obekväma åtgärder måste till för att få fart på arbetsmarknaden och sysselsättningen.

Det verkar dock som om en ny generation politiker inom en del av ungdomsförbunden har en klarare syn på problematiken och uppmanar sina moderpartier att agera.

Politiker skapar inga jobb, skriver man, däremot kan de kratta manegen och skapa förutsättningar för företagande. Det sägs också i rapporten att ”tillväxt skapas i näringslivet – av företagare och entreprenörer. På dessa vilar välfärden”. Man menar att regeringen måste göra allt den kan för att underlätta för entreprenörer.

Grundläggande för att minska arbetslösheten, bland såväl unga som hos personer i andra åldrar är att det skapas fler jobb. Det är viktigt att komma ihåg att framtidens jobb inte bör skapas inom den offentliga sektorn utan inom näringslivet. För detta behövs sänkta kostnader och avgifter samt minskade risker vid nyanställningar.

Ung allians menar att det skall vara så enkelt som möjligt för företag att växa. Lägre kostnader och risker vid nyanställning skulle ge fler företag råd och vilja att nyanställa. Man säger i full harmoni med åsikterna hos SFR att ”en sänkning av arbetsgivaravgiften, främst riktad mot småföretag, skulle kunna ge mycket”.

En annan sak, som behandlas i rapporten, och som väl överensstämmer med kraven från SFR är en uppluckring av LAS. Man menar att kompetenta och ambitiösa personer ofta får sluta före mindre kompetenta personer. Det minskar arbetsgivarnas kontroll över sin arbetsstyrka, vilket gör att många drar sig för att nyanställa.

Det finns många andra frågor i denna hoppingivande (se rubriken) rapport som vi småföretagare kan skriva under på. Det gäller bland annat straffbeskattning av de som anstränger sig och är flitiga. Till exempel egenföretagarna. Det håller inte att beskatta de som skapar jobb och tillväxt så hårt.

Man vill uppmuntra till ”ungt entreprenörskap” genom att skapa bättre och enklare förutsättningar för sådant med sänkta skatter och lättare regelbörda.

Det svenska utbildningssystemet kritiseras också. Man vill ha bort den överdrivna teoretiseringen av de praktiska gymnasieutbildningarna. Mer fokus på den praktiska yrkesutbildningen och yrkeskunnandet så att eleverna är fullt anställningsbara direkt efter studenten. Här skulle vi från SFR vilja lägga till att ett lärlingssystem enligt dansk eller österrikisk modell skulle göra saken ännu bättre.

Läs hela rapporten från ”ung allians” se http://www.scribd.com/full/30379387?access_key=key-81hw9tgk7gwu5ev5qpf

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen