Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Debatt: Ny regeringsduo lockar till gäldenärsbrott

I tidningen Dagens industri skriver Rolf Åbjörnsson, insolvensadvokat sedan 1970-talet och tidigare riksdagsledamot för KD följande:

Regeringens nya ministrar Ebba Busch och Elisabeth Svantesson behöver förstå svensk lagstiftning från det senaste halvseklet, för att undvika att locka bolagsföreträdare att begå gäldenärsbrott och samtidigt göra sig själva skyldiga till anstiftan. När coronapandemin slog till, var Moderaterna tidigt ute med kritik mot regeringens stöd till företag som ledde till ökad skuldsättning istället för kostnadsbesparing. Partiet föreslog istället att slopa arbetsgivaravgifterna under två månader.

Men mindre än en månad sedan presenterade den borgerliga regeringen ytterligare stöd till hårt ansatta företag, genom att “utöka de skatteanstånd som företagen kan ha i dag”. Det är problematiskt att en regering som säger sig värna svenska företag, tror att ytterligare skuldsättning kan rädda företag som redan har mer skulder än de förmår betala. När ett företag har mer skulder än vad verksamheten kan bära är det i obestånd, en allvarlig situation särskilt för bolagets företrädare. Lagen förbjuder bolag i obestånd att ta upp ytterligare skulder, om inte företrädare är beredda att påta sig personligt betalningsansvar. Det här agerandet kan även vara brottsligt enligt Brottsbalkens 11:e kapitel.

Graden av allvar bör inte underskattas här. Genom att lura företag att påstådd stöttning, som i själva verket bara innebär att erbjuda redan skuldtyngda företag att belasta sig med mer skuld, gör den nya regeringen sig skyldig till möjlig anstiftan, vilket är ett annat brott reglerat i brottsbalken. Brottsbalken (23:4) säger att ansvar för en handling inte bara ska dömas ut till den som utför handlingen, utan också till den som främjar handlingen med råd eller dåd.

Till dem som tror att jag överdriver, mitt svar är att de först måste förstå den lagstiftning som har gällt i ett halvt sekel, samt den svåra situation som tiotusentals svenska företag nu befinner sig i. Till min före detta partikollega Ebba Busch, som påpekade vikten av åtgärder på kort och lång sikt vid en pressträff, vill jag särskilt rikta en uppmaning: Försök inte bedriva ännu mer sossepolitik, det vill säga låtsas inte värna om svenska företag genom att locka dem till mer skuldsättning och samtidigt anstifta till gäldenärsbrott. Istället bör du återuppväcka och implementera Moderaternas uppmaning från nästan tre år sedan: “Slopa arbetsgivaravgiften – rädda jobben!”

Källa: Dagens industri

Vad tycker Småföretagarnas Riksförbund i frågan
Möjligheten att skjuta på skatten infördes som nödåtgärd under pandemin (det var inget stöd, det är ett lån som man dessutom tar ränta på). Småföretagarnas Riksförbund är starkt kritiska till att detta gjordes till enda möjligheten för många småföretag att ta sig igenom krisen. Dock är dessa skulder idag ett faktum och att nuvarande regering skjuter på återbetalningsdatum är nödvändigt för att undvika 50.000 konkurser. För en långsiktig lösning på denna ”pandemi-skuld” förespråkar Småföretagarnas Riksförbund nya regler som ger företag möjlighet till avskrivning eller förenklad rekonstruktion med denna historik.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen