Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Early Warning

Småföretagarnas Riksförbund och undertecknad arbetar långsiktigt för att det ska införas ett insolvensförfarande som är avsett för små företagare och som ska underlätta för företagen vid ekonomiska problem. Det förfarande som finns är företagsrekonstruktion något som är mest lämpligt för medelstora och stora företag.

Ett rekonstruktionsförfarande är kostnads- och tidskrävande och dessutom administrativt tungrott. Det fanns ett förslag om en snabbare väg till skuldnedskrivning, Offentlig skulduppgörelse, som liknar ett offentligt ackord. Förfarandet är också enklare och billigare och är till gagn för både företagaren och borgenärerna. Lagförslaget är utrett och klart det är bara för lagstiftaren att utfärda en proposition som ska godkännas av Riksdagen. Ett alternativ är också att införa ett så kallat, early warning system, alltså ett tidigt varningssystem, i Sverige vilket är ett konkret verktyg för ekonomisk rådgivning i ett tidigt skede. Early warning fungerar så att det säkerställs att företag i kris har gratis tillgång till kompetent rådgivning. Upplägget bygger på vägledning från konsulter samt en grupp frivilliga rådgivare. En sådan rådgivningsverksamhet bedrivs bland annat i Danmark och har uppvisat mycket goda ekonomiska resultat.

Vad ska man då göra nu det är ekonomiskt kärva tider?
• Se till att en ekonomisk rådgivare regelbundet gör en översyn av det ekonomiska flödet i företaget. Börja med Almi Företagspartner, de ger alla typer av företag några timmars gratis rådgivning.

• Ställ obekväma frågor såsom: Vad sysslar vi med? Gör vi rätt saker? Hur ser vår produktion ut, ska vi sälja mindre volymer eller större? Behövs alla anställda? Finns efterfrågan på våra produkter/tjänster? Är det dags att ändra inriktning på verksamheten? Om efterfrågan har sjunkit – vad kan det bero på? Och vad gör vi åt det?

• Behöver kostnaderna minskas, börja i första hand med att dra ner på de tyngsta utgiftsposterna, såsom personal och lokaler.

• Om du är i stor ekonomisk knipa –kontakta alla du har skulder till (borgenärer) och be dem att sätta ner fordringsanspråken i en underhandsuppgörelse. Det är bättre för dem än att din verksamhet försätts i konkurs.

• Om konkurs är oundvikligt vänder du dig till tingsrätten för att ansöka om konkurs.

• Om ditt företag gått i konkurs – känn inte skam! Det är en erfarenhet som stärker både dig och ditt företagande på sikt.

Early Warning
Marie Karlsson-Tuula Professor i civilrätt

Denna artikel är sedan tidigare publicerad i Bra Affärer

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen