• En förenklande skattereform i närtid? Tveksamt

En förenklande skattereform i närtid? Tveksamt

Regelutvecklingen och komplexiteten går åt fel håll

Skatteregler blir svårare och svårare för företag att hantera konstaterar Hans Peter Larsson, Skatteansvarig FAR, auktoriserad Skatterådgivare, med en uppgivenhet för Dagens Juridik.

Vilket i sin tur leder till att landets småföretagare får ökade kostnader för redovisningskonsult- och revisionstjänster.

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem