Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

En ökad otrygghet

En grundläggande fråga i småföretagens vardag är trygghet. I år ligger denna fråga helt klart i topp när vi frågar våra medlemmar vilken som är deras viktigaste fråga just nu. Småföretagarnas riksförbund släpper varje år ett antal rapporter i ämnen som berör våra medlemmar. Trygghet är en sådan – eller snarare otrygghet. Därför valde vi att se närmare på det här i en ny rapport: Vad kostar kriminaliteten småföretagare? I den framkommer att näringslivets kostnader för kriminaliteten, i form av skador respektive kostnader för säkerhet, uppgår till 92 miljarder kronor för hela riket.

Kriminaliteten innebär ett hot mot den personliga säkerheten, underminerar företagens lönsamhet och skapar såväl risk som osäkerhet. Många av våra medlemmar har känslan av att dagens situation är orimlig. Vi har så många medlemmar som vittnar om att de anmäler brott efter brott men att polisanmälningarna bara läggs ned. Tyvärr är vi inte alls förvånade att det i vår rapport är så många som nästan tio procent som säger att brottsligheten är det största hotet mot deras verksamhet och det största hotet mot tillväxt. Vi ser till och med att vissa till slut inte orkar vara företagare utan lägger ner sin verksamhet efter upprepad brottslighet.

Det brott som allt fler hör av sig om är bedrägeribrott. Här kan bankerna verkligen ta ett större ansvar än de gör. Bankerna har inte haft ett enda rån men det är vi privatpersoner och företagare som blir rånade och då gäller inga regler eller försäkringar utan man är helt ensam i sin utsatthet.

Brotten mot företag måste förebyggas och när de väl sker måste de utredas. Många småföretagare känner att de får väldigt dålig information som brottsoffer och att de snabbt tappar förtroende för rättsväsendet när de gör en anmälan som läggs ned dagen efter. Förtroendefrågan går inte att sätta en kostnad på.

Utsattheten för småföretagare har ökat. Företagare har svårt att få tillstånd för kameror och vissa måste själva betala för ordningsvakter. Extra försäkringar har tyvärr blivit vanligare och kostnaderna ökar. Vi vet att när småföretagare försvinner så ersätts de sällan med nya, en cykelreparatör lägger ner – då försvinner den cykelreparatören i den stadsdelen eller staden. Det ska inte var kriminalitet som avgör om en företagare lägger ner sin verksamhet eller inte, det borde vara en självklarhet att det ska vara tryggt att driva företag i hela Sverige. Det är i småföretag som många av framtidens jobb finns och där landets tillväxt skapas.

Denna artikel är sedan tidigare publicerad som annonsbilaga i Expressen.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen