• Endast 34 procent av ensamföretagarna är med i en a-kassa

Endast 34 procent av ensamföretagarna är med i en a-kassa

Orsaken tros vara krångliga regler och misstro

En undersökning som Swedbank låtit göra visar att endast 34 % av ensamföretagarna är anslutna till en a-kassa. I gruppen samtliga företagare med upp till 49 anställda är det endast fyra av tio som har en arbetslöshetsförsäkring. Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank, tror att orsaken är krångliga regler, uppger Dagens Nyheter. 

Swedbanks undersökning visar även misstro bland företagarna då endast 19 procent svarade att de litade på att de skulle få det ekonomiska stöd de behöver vid till exempel sjukdom eller arbetslöshet.

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem