Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Ett viktigt år

2023 var ett intensivt år med en lågkonjunktur som påverkade många, flera krig i världen och en större osäkerhet. För Småföretagarnas Riksförbund har året inneburit många intressanta möten och ett fruktbart arbete för att det i Sverige ska bli tryggare, enklare, och mer lönsamt att starta och driva företag.

Att göra det tryggare har i år handlat om att förbättra villkoren för företagaren i frågor om socialförsäkringar, föräldraförsäkringar och pensioner men har även handlat om arbetsrätt och kompetensförsörjning. I arbetet med att göra det tryggt att starta och driva företag har förbundet under året varit representerade i den statliga utredningen Ett trygghetssystem för alla – nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst. Likaså har frågan om brott mot småföretag fått stor plats. Småföretagarnas Riksförbund ordnade ett seminarium i riksdagen om bedrägeribrott mot företag.

För att göra det enklare har förbundet strävat efter minskat regelkrångel.
Att göra det lönsammare har i år handlat om skatter och framför allt sänkta arbetsgivaravgifter. Vi arbetar vidare för att få fler politiker att inse det orimliga i att ha en dold skatt på arbete i tider då arbetskraftskostnader måste minska för att få bukt med långtidsarbetslöshet och utanförskap. Vi har även jobbat aktivt för att minska kostnader för tillsyn och avgifter i samband med myndigheters och kommuners kontroller och tillstånd. Därutöver har förbundet varit en stark kritisk röst mot alla de fiskala punktskatter som införts i miljöns namn. Dessa skatter ger extra inkomster till staten men har visat sig vara ineffektiva ur ett miljö och klimatperspektiv.

Småföretagarnas Riksförbund har under året rönt stort intresse från media, andra branschorganisationer, samarbetspartners, myndigheter och politiska partier. Vi har skrivit remissvar till ett 40-tal promemorior och statliga offentliga utredningar, vi har synts i tidningar, radio och TV. Vår aktiva styrelse av småföretagare har tillsammans med våra medlemmar gjort skillnad och förutom att ha påverkat lagstiftning och politiska beslut så har förbundet lyckats förmedla de hjältedåd som genomförs i varje kommun och varje region av landets tillväxtdrivanderyggrad – småföretagarna.

Bland övriga frågor som förbundet drivit kan nämnas:
• Elpriserna är ett orosmoment och Sverige ligger i absoluta botten vad avser att begränsa de negativa effekterna på hushåll och mindre företag.
• Sverige behöver ett fungerande lärlingssystem.
• Vår samarbetsgrupp inom de gröna näringarna tog fram ett omfattande underlag om stärkt konkurrenskraft för Sveriges gröna basnäringar.

2024 har inletts med att Europeiska kommissionen har hört av sig till Småföretagarnas Riksförbund i flera frågor, under våren sker också Europaparlamentsvalet. EU-frågor påverkar svenska företag mer än vad man kan tro och Småföretagarnas Riksförbund kommer att fortsätta att bevaka förslag så att de inte snedvrider konkurrensen för svenska småföretagare.

Har du frågor som du vill att Småföretagarnas Riksförbund ska driva
– hör av dig till: caroline.szyber@smaforetagarna.se

Denna artikel är sedan tidigare publicerad i Bra Affärer

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen