Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Flytta fokus från höjda skatter till stöd, skattesänkning och regelförbättringar!

Flytta fokus från höjda skatter till stöd, skattesänkning och regelförbättringar!

För lite stöd under corona-krisen kan leda till en massiv utslagning av företag.

I Sverige finns runt 350 000 aktiva småföretagare, med privata arbetsplatser där en eller flera personer arbetar. Dessa företagsamma spelar en avgörande roll på arbetsmarknaden, och många av dem står i en svår ekonomisk situation. De stöd som företagen har kunnat få under corona-krisen är betydligt mindre omfattande jämfört med i grannländerna Danmark och Norge, vilket riskerar att leda till massiv utslagning av både företag och arbetstillfällen under kommande tid. Samtidigt som politiken gör för lite för att hjälpa företagen under krisen, underminerar regeringen även förutsättningarna för återhämtning bland företagen, genom den planerade bankskatten.

Regeringen sätter käppar i hjulen genom regelkrångel och ökade kostnader

Bankskatten kommer i praktiken att bli en investeringsskatt som motverkar investeringar och missgynnar svenska företag. Även om skatten formellt tas ut på banker kommer den i förlängningen att vältras över på svenska företag genom ökade lånekostnader. Mindre företag kan komma att bli särskilt drabbade efter de ekonomiska nedgångarna till följd av regeringens restriktioner under corona-pandemin. Sedan Sveriges resa mot ett rikt välfärdssamhälle inleddes för tvåhundra år sedan, har banker och växande företag nära samverkat. Men regeringen sätter käppar i hjulen för detta, genom att höja den administrativa kostnaden för att hantera banklån och genom bankskatten. Ökade regelkrav och högre skatter gör det ännu svårare för småföretag att få banklån.

Flytta fokus från höjda skatter till stöd, skattesänkning och regelförbättringar!

Vi är inte ensamma om att varna för skattens negativa samhällseffekter. Skatteförslaget kritiseras av samtliga tre myndigheter med ansvar för finansiell stabilitet: Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden. Riksgälden varnar till och med för att skatten leder till att ”stabiliteten i det finansiella systemet minskar”. Byggföretagen varnar för att skatten leder till högre byggkostnader. Näringslivets skattedelegation varnar för att skatten drabbar företagsutlåningen negativt. Hur kan regeringen driva ett förslag som kraftigt ökar kostnaden för företagslån, och särskilt slår mot de mindre företagens möjligheter att låna, i dagens läge? Vi menar att politikens resurser måste läggas på att stimulera de små och växande företagen, och underlätta samverkan mellan banker och företag. Flytta fokus från höjda skatter på näringslivet till att genom stöd, skattesänkningar och regelförbättringar stärka de mindre företagens konkurrenskraft, och möjligheter till kapitalförsörjning.
 
Skrivet av: 
Erik Sjölander, Näringspolitisk talesperson, Småföretagarnas Riksförbund 
Nima Sanandaji, Författare och Doktor i Nationalekonomi

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen