Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Förbundet har haft sin årliga stämma

I ett vårlikt Skåne på fantastiska Margretetorps Gästgifvaregård hölls nyligen Förbundsstämma för SFR. Historiens vingslag tycktes sväva över begivenheten eftersom här enligt uppgift funnits någon form av gästgivarverksamhet i ungefär 800 år. Alla deltagare verkade mer än nöjda och förhandlingarna löpte smidigt under ledning av hedersordförande Jan. B. Westman.

Inför stämman hölls på fredagen ett styrelsemöte efter sedvanlig agenda med en nöjd styrelse som konstaterade att medlemsantalet väl överskred 20 000 och att tillströmningen verkar öka. Vår medlemstjänst har jobbat hårt och förtjänar en stor eloge för detta.

Verksamheten i förbundet har enligt verksamhetsberättelsen varit mycket aktiv med väl över 100 publicerade pressmeddelanden och debattartiklar varav många har sänts även till enskilda riksdagsledamöter och andra beslutsfattare. Bland annat detta har lett till flera möten med sådana personer och man kan märka att SFR har etablerat sig som en faktor att räkna med i dessa grupper.

Förbundets hemsida har under året uppgraderats och justeringar sker fortlöpande efter behov. Man kan märka klart ökande intresse och aktiviteter på densamma och den ses som modern och väl fungerande.

Medlemstidningen Bra Affärer har kommit ut efter plan 5 ggr. under 2011och distribuerats i över 20 000 exemplar till förutom medlemmar även politiker, bibliotek, vårdcentraler och övrig press i landet. En nyhet som framkom i samband med stämman är att tidningen framöver också kommer att ligga på alla kontor för SE-Banken, tillgänglig för såväl personal som kunder.

Den Juridiska rådgivningspanelen har kraftigt utökat sin verksamhet och hanterat 495 ärenden under 2011.

Många nya förmånsavtal har tecknats under året. Medlemmarna har nu tillgång till det bästa och mest omfattande program som finns i branschen.

Förbundet har haft representanter på plats under Almedalsveckan och besökt partistämmor allt med avsikt att etablera fler och djupare kontakter med omvärlden.

Från stämman kan noteras att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och dessutom, med undantag för en suppleant, omvaldes för ett nytt.

 

Efter det konstituerande möte som följde på stämman ser dagens styrelse ut som följer:

Ordförande: Leif Svensson, Höganäs

1:e vice ordförande: Wiggo Lindgren, Djursholm

2.e vice ordförande: Jennifer Lind, Huddinge

Sekreterare: Lennart Erlandsson, Ängelholm

Övriga ledamöter: Erik Sjölander, Fagervik
Carina Kindkvist, Stockholm
Siv Öberg, Luleå
Nina Jansdotter, Lund

Suppleanter: Lars Strömberg, Helsingborg
Peter Thörn, Lomma (nyval)

 

Inför det nya verksamhetsåret vill styrelsen verkligen tacka alla som lagt ned oerhört mycket arbete på att förverkliga våra drömmar och mål. Ingen nämnd och ingen glömd. Vi är på god väg att nå våra hittills satta mål och att skapa nya.

Kansliets ansvarige Maria Adolfsson och valberedningens CG Lindholm
Kansliets ansvarige Maria Adolfsson och valberedningens CG Lindholm
Förbundet har haft sin årliga stämma
Styrelsen. Nedre raden fr V. Siv Öberg. Luleå. Leif Svensson. Höganäs. Nina Jansdotter. Lund. Jennifer Lind. Stockholm. Wiggo Lindgren. Stockholm. Övre raden fr V. Lennart Erlandsson. Ängelholm. Erik Sjölander. Fagervik. Carina Kindqvist. Stockholm. Peter Thörn. Lomma. Saknas på bilden Lars Strömberg. Helsingborg.
Förbundet har haft sin årliga stämma
Medlemstjänsten VD Petri Savolainen och avdelningschef Eva Villata
Förbundet har haft sin årliga stämma
Nyvald suppl som ersätter Rune Jansson från Floda. Peter Thörn. Lomma

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen